Štítek: Barvy

Meditace

Meditace je duševní aktivita v hraničním stavu mezi bdělostí a spánkem v takzvaném stavu alfa, neboli při mozkových vlnách typu alfa měřitelných na EEG. co je meditace ~  jak dosáhnout stavu alfa ~  čeho lze meditací docílit  ~ seznam tematických meditací Hledáte návod, jak správně meditovat? Hmmm. Jste si opravdu jistí, že si kladete správnou otázku? […]

Aura

Aura je energetické pole, které obklopuje každou živou bytost včetně člověka. Je možné ji fotografovat, někteří vnímaví jedinci jsou schopni ji vidět a každý člověk se může naučit vnímat ji hmatem. aura je individuální ~ aura jako ochranný štít ~ jak se ji naučit vnímat ~ cvičení k posilování aury Jsou zde pokusy využívat auru […]

Čakry – energie

Čakry jsou energetické brány našeho těla. Propojují veškerou energii, která vstupuje do těla, prochází jím, mění se na různé typy energie, sytí auru a jemněhmotná těla a umožňuje veškeré fyzické i duševní funkce. #aura funkce a dysfunkce ~ harmonizace ~ umístění ~ vliv, analogie Stejně jako v případě živlů, i u čaker je důležitá rovnováha. […]

Aromaterapie

Aromaterapie je další způsob léčby pomocí harmonických vztahů, jinak také korespondencí či analogií. V aromaterapii pracujete s vůněmi. Jejich přírodním zdrojem jsou především rostliny. Je proto potřeba získat základní přehled o rostlinách, konkrétně o rostlinných analogiích. Můžete volit rostlinu (vůni) podle čakry, na kterou chcete působit, podle živlu, který chcete ve svém těle posílit nebo […]

Léčení barvami

Léčení barvami neboli barevná terapie patří do skupiny jemně vibračních (analogických) léčebných postupů. Barvy jsou běžnou a neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života. Plní funkci estetickou, využíváme jejich symboliku a v tom, jaké barvy volíme, se odráží naše nálada a celkový stav. Teď jde tedy jen o to uvědomit si princip zpětné vazby. #analogie podstata barevné […]

Vysoký tlak – celostní léčebná kůra

Vysoký tlak (hypertenze) postihuje zhruba 20% světové populace. Horní hranice normálního krevního tlaku byla v posledních dvou desetiletích několikrát posunuta. Z původní, po léta uznávané hodnoty 120/90 torr, na dnešní 140/90 torr. Překračuje-li váš krevní tlak měřený v klidu dlouhodobě tuto hodnotu, pak lze hovořit o hypertenzi. V 95% případů není známa příčina tohoto onemocnění. […]

Játra – celostní léčebná kůra

Játra jsou centrem metabolismu neboli látkové výměny lidského těla. Plní celou řadu funkcí. K nim patří tvorba, rozklad i přeměny všech základních živin (cukrů, tuků i bílkovin), tvorba žluči, která je následně skladována ve žlučníku. Dále tvorba močoviny, což je odpadní látka vylučovaná močí. Důležitá je také termoregulační funkce. Při chemických reakcích se uvolňuje velké […]

Astma – celostní léčebná kůra

Astma je chronické onemocnění dýchacích cest. K typickým příznakům patří křeče svalstva průdušek a dočasné zúžení (obstrukce) průdušek, v jejichž důsledku dochází k dušnosti, sípání a svíravému pocitu na hrudi. Video popisuje ucelenou léčebnou kůru na astma, sestavenou z postupů lidového léčitelství a alternativní medicíny. Vyberte si metody, které považujete za vhodné, nebo použijte kůru […]

Ledviny – celostní léčebná kůra

Ledviny jsou párový orgán uložený v bederní oblasti. Jsou základem a součástí vylučovací soustavy a plní jedinou funkci. Zbavují tělo odpadních látek vznikajících metabolickými procesy. Neustále filtrují krev a tvoří moč. Spolu s odpadními látkami tak odchází z těla i voda. Základním způsobem, jak podporovat a chránit ledviny je proto známé dodržování pitného režimu, který […]

Metabolismus – celostní léčebná kůra

Metabolismus neboli látková výměna se týká celého těla. Tím či oním způsobem se na něm podílejí téměř všechny orgánové soustavy. Hlavní roli tu pochopitelně hraje trávicí soustava pod taktovkou štítné žlázy, ale když přemýšlíme o metabolismu, musíme brát v úvahu tělo jako celek. Na podporu metabolismu se zaměřují i takzvané „očistné“ nebo „krev čistící“ kůry. […]