Magie

Magie. Co to vlastně je? A máme se jí bát? Někteří říkají, že provozováním magie vnucujeme svou vůli vesmíru, což je prý špatně. No, já nevím. Podle mě je vesmír dost velký a starý na to, aby se o sebe dokázal postarat a prosadit si svou, když na to přijde.

astrál ~ podstata magie ~ analogie (co, proč, jak) ~ kouzlo ~ přírodní a rituální

S takovou bychom už asi nikdy nevzali do ruky prachovku nebo nevypleli záhon, protože je zjevně vůlí vesmíru, aby nám na nábytek sedal prach a jahody zarostly plevelem. A pokaždé, když se s tím pokusíme něco udělat, vnucujeme svou vůli vesmíru. Protože o tom práce je. Zapojíme svou představivost k vytvoření plánu a uplatníme svou vůli k jeho uskutečnění. Toť vše. Takto funguje magie stejně jako každá jiná práce.

analogie, astrál

Magie je práce v astrálu

Astrál – jinak také akášická kronika, Platónův svět idejí, plastický prostředník, pátá esence,… mnohá označení pro jedno jediné. Astrál je podstata a základ všeho, co existuje v hmotném světě. V astrálu vznikají dokonalé ideje, formy, které se následně jako odlitky projevují ve hmotě. Z tohoto hlediska lze tedy astrál chápat jako zdroj života a veškeré existence. Zároveň je ovšem astrál závislý na existenci biopole, které ho sytí energií myšlenek, činů a událostí. Jejich stopy jsou v astrálu uchovány – odtud název akášická kronika.

Astrál je možné formovat

Z pohledu magie je důležité, že astrál je plastický, tvárný. Toho využívá magik při své práci, kdy pomocí své představivosti a vůle vytváří v astrálu formy, které se teprve následně projeví v hmotném světě.

Zní to komplikovaně, ale není. Stává se běžně a každý den, že myšlenky, přání a záměry, na které se soustředíme a které jsou pro nás významné, najdou svého naplnění cestami, které jsme původně ani nevzali v úvahu – stane se jakoby náhodou…, najednou si uvědomíme další možnosti…, nalezneme cestu k řešení… Hovoříme pak o náhodách, neuvěřitelném štěstí apod., ale co se doopravdy stalo? Naše představivost, soustředění na záměr, přemýšlení o něm a naše vůle, případně emoce spojené se záměrem, společnými silami ovlivnily astrál a změna se projevila v našem životě.

To je magie. Ovšem v tomto případě magie prováděná nevědomě, jaksi mimoděk. Jinými slovy, každý z nás svým životem, konáním, rozhodováním, přáními a uplatňováním svobodné vůle formuje astrál. Psychologové říkají, že nelze nekomunikovat. V magii bychom mohli říct, že nelze neovlivňovat astrál. Magik tak ovšem činí vědomě, cíleně, a tudíž výrazně efektivněji.

okultismus, wicca

Jak funguje magie?

Nejprve si vytvořte představu, čeho chcete dosáhnout. Jinými slovy – stanovte si záměr, cíl. Čím jasnější a zřetelnější vaše představa je, tím lepších dosáhnete výsledků.

Nyní je čas uplatnit svou vůli, abyste záměr uskutečnili. Uplatnění vůle se skládá ze dvou fází:

#učebnice magie

Přípravná fáze. Během ní připravujete pomůcky, analogické prostředky, určíte si nevhodnější čas k provedení kouzla, provádíte duševní přípravu, naladíte se na potřebné typy energií a podobně.

Analogické vztahy včetně časových analogií najdete přehledně zpracované v UČEBNICI MAGIE.

Vlastní kouzlo. Během magické operace vyjádříte svou vůli pomocí slov, obrazů (symbolů) nebo gest. Čím soustředěnější a intenzivnější vaše vůle bude, tím účinněji ovlivníte astrál.

analogie, astrál

#meditace    #magické pomůcky    #živly

Představivost a vůle jsou pro zkušeného mága vším, co k úspěšné magické operaci potřebuje. To ovšem platí pro toho, kdo se magii věnuje velmi dlouho a intenzivně, nezanedbává meditace a pokud možno je nadán silnou vůlí a zdravým sebevědomím. Méně zkušený magik nebo dokonce začátečník potřebuje svou představivost podpořit použitím magických pomůcek, které představují různé analogie, symbolizují živly a podobně. Pomáhají tím soustředit mysl správným směrem.

Analogické prostředky plní podobnou funkci jako pomůcky. Rozdíl je v tom, že pomůcky (magickou dýku, hůlku, pohár,…) používáme v obřadech opakovaně a prostředky (byliny, symboly,…) volíme specificky pro každé jedno kouzlo a během magické operace je obvykle spotřebujeme (byliny spálíme v kadidelnici a podobně). Některé analogické prostředky je obtížné sehnat, což zvýší naše úsilí během přípravné fáze a soustředění na záměr.

wicca, čarodějnictví

Co jsou analogie

#astrologie    #planetární hodiny

Analogický znamená obdobný. Magická operace je na práci s analogiemi do značné míry založena. Důvod k tomu má kořeny v astrologii. Každé přání, každý cíl, kterého chcete magickou cestou dosáhnout, má svou typickou energii. Jiný energetický podpis má cíl materiálního prospěchu, jako je například získání nového zaměstnání a jinou energií se zase vyznačuje přání společenského charakteru, jakým je dejme tomu nalezení přátel. Každá z těchto rozmanitých energií se vyskytuje kolem nás v přírodě. Nesou ji rostliny, nerosty i živočichové a její přítomnost se zesiluje pod vládou nebeských těles a za konkrétních astrologických situací.

Tak například chcete provést kouzlo na vlastní obranu. Takový cíl se vyznačuje energií, kterou představuje znamení Berana. Obdobnou (analogickou) energii nese třeba kopřiva nebo ametyst. Použijete je proto v kouzle a během přípravy na něj jako analogické prostředky, které Vám umožní se na žádanou energii napojit. To ale nestačí. Aby bylo kouzlo úspěšné, potřebujete vhodný typ energie co nejvíce posílit. Naplánujete si proto jeho provedení na dobu, kdy se potřebná energie v přírodě zvýrazňuje. V tomto případě si můžete počkat, až bude Slunce nebo Luna ve znamení Berana. Můžete také použít vládnoucí planetu tohoto znamení, kterou je Mars a provést kouzlo v úterý, což je den pod vládou Marsu, případně si vypočítat přesné planetární hodiny, kterým tato planeta vládne. Všechny tyto postupy co nejvíce kombinujte, ať své kouzlo doslova natlučete tou správnou energií, kterou potřebujete.

Analogie v magii i léčitelství

#meridiány   #čakry   #homeopatie   #aromaterapie   #nerostné esence   #barvy   #muzikoterapie   #energetické obrázky   #magické symboly   #živlová dýchání

Analogických vztahů můžete velice dobře využít i v oblasti léčitelství. Pomocí vhodných analogických prostředků uvolníte blokády na meridiánech, harmonizujete činnost čaker, nasměrujete ke správnému fungování jednotlivé orgány, celé orgánové soustavy nebo v homeopatickém duchu rovnou celý systém těla. Koneckonců homeopatie není nic jiného než léčení prostřednictvím analogií – léčení podobného podobným. K dalším léčitelským disciplínám založeným na analogiích patří například aromaterapie, nerostné esence, muzikoterapie, barevná terapie, práce s energetickými obrázky a dalšími symboly nebo živlová dýchání. Všechny tyto disciplíny s úspěchem využijete jak v léčitelství, tak v magii.

Analogie v praxi

Venuše

magie, bohyně, Venuše

Bohyně lásky a krásy. Je jí zasvěcená planeta Venuše, protože pod jejím vlivem zesilují obdobné (analogické) energie:
láska, soucit, tvořivost, estetický cit, radostnost.

Planeta Venuše při své pouti oblohou „nakreslí“ z našeho pohledu během čtyř pozemských let dokonalý pentagram.

magie, pentagram

Pentagram je proto symbolem Bohyně. Má i mnoho dalších významů: člověk – mikrokosmos, ochrana, život

Pentagram v kruhu představuje sjednocení mikrokosmu s makrokosmem, tedy člověk v jednotě s vesmírem.

A tady nám o tom všem příroda přináší zprávu. Energie Venuše se zrcadlí v poupěti tavolníku z čeledi růžovitých, které získává podobu pentagramu.

Zkuste hádat, ke komu a čemu je v analogickém vztahu růže i samotný tavolník. Správně. Je to Venuše.

Analogie jsou mocným nástrojem pro práci s energiemi planet, znamení zvěrokruhu i živlů. S jejich pomocí můžete získat každou energii, kterou budete potřebovat.

rituální magie, kouzlo, wicca

Kouzlo

Když provádíte kouzlo, tak pomocí své představivosti, vůle, pomůcek a použitých prostředků formujete astrál, a tak tvoříte a dáváte své představě konkrétní podobu. Nejprve je nehmotná. Existuje jen jako nová forma v astrálu. Ale protože platí „Jak nahoře – Tak dole“, projeví se následně nová forma, kterou jste stvořili i v hmotném světě a ve Vašem životě. Vědomí, že během magické operace formujete astrál, může velmi pomoci Vaší představivosti. Slova zaříkadla nebudou pouhými slovy, byliny nebudou jenom voňavým doplňkem pro formu. Vše získá na významu a Vám bude zřejmá důležitost každého slova, každé pomůcky, každého gesta.

Kouzlo je ukončeno. Tak se staň!

rituální magie, okultismus

Magie přírodní a rituální: jaký je mezi nimi rozdíl?

rituální magie, čarodějnictví

Přírodní magie

Přírodní magie je do značné míry intuitivní. Nepoužívá strukturované obřady ani ustálené pomůcky. Odehrává se obvykle v přírodě, a to v blízkosti živlu, na kterém je prováděné kouzlo založeno. Například ke kouzlu na zlepšení věšteckých schopností vyhledáte klidné místo na břehu řeky, potoka nebo jezera.

Přečtěte si celý článek

Třetí díl kurzu magie v názorných videích
rituální magie

Rituální magie

Rituální magie má své ustálené postupy a strukturu rituálu, magik používá stále stejné pomůcky, které mimo jiné symbolizují a zastupují živly na oltáři. Rituály se obvykle provádějí v uzavřené místnosti, jejímž základem je oltář s přesně určeným rozmístěním magických pomůcek. Kompromisem mezi rituální a přírodní magií jsou magické praktiky wiccanů a čarodějnic.     

přečtěte si celý článek    #oltář

Sedmý díl kurzu magie v názorných videích
Rituální magie

obrázky na stránce: J.C.Brinar a pixabay.com

Updated: 9.5.2024 — 16:19