Reiki

Reiki je metoda rozvoje ducha a práce s vesmírnou energií, která z podstaty svého původu nemůže ublížit nebo být zneužita.

Co to je ~ Co to není ~ Průvodci  ~  Samozasvěcení (návod) ~ Jak začít ~ #Symboly Reiki ~ #Léčení na dálku

Rei v překladu znamená vesmírný, životodárný a Ki znamená energii. Z pohledu léčitelství je to forma alternativní medicíny. Její objev se datuje do roku 1922, kdy ji jakožto spirituální (duchovní) energii poprvé přijal japonský buddhista Mikao Usui. Zjistil, že tato duchovní energie má schopnost léčit, protože nemoc má prvotní příčinu v duchovní rovině. Energie Reiki tedy nepůsobí na naše tělo přímo, ale skrze nápravu a harmonizaci v oblasti duchovní (nikoli duševní).

Reiki je bezpečná, jemná a nenásilná metoda léčení a uzdravování.

Dodává energii, tlumí bolest, umožňuje hlubokou relaxaci a navozuje pocit klidu a harmonie. Aktivuje samoléčebný mechanismus člověka a zlepšuje též mimosmyslové vnímání. Na fyzické a duševní úrovni působí nepřímo skrze rovinu duchovní, přesto jsou její účinky okamžitě patrné a během léčení se dostavují často intenzivní pocity. Tuto duchovní energii může přijímat a po samozasvěcení také předávat každý.

Reiki není komodita

Jak z předchozích řádků nepochybně vyplývá, je Reiki ze své základní podstaty dostupná pro každého. Je překvapující, jak snadno se mezi lidmi rozšířil názor, že se jedná o cosi exkluzivního, co mohou předávat jen Reiki mistři a za co se samozřejmě musí zaplatit tučný peníz. Jak snadno takové názory přijímáme, jak snadno takovým mýtům uvěříme. Pravděpodobně proto, že zneužívají pravidel fungování lidské společnosti v hmotné rovině. Rčení „ani kuře zadarmo nehrabe“ se nám dostalo až příliš pod kůži a zaslepuje nás.

Za rohlík musíme zaplatit, protože jeho výroba také něco stála a dotyčný pekař potřebuje peníze, aby si mohl koupit boty od ševce. Je to jednoduché, srozumitelné a funguje to pro nás po tisíce let tak dobře, že dokážeme přehlédnout, že Reiki není komodita. Její výroba nic nestojí a výrobce neočekává, že dostane zaplaceno. Jediné, za co by bylo přijatelné zaplatit, je čas léčitele, který Vám léčení zprostředkuje, jestliže ho o to požádáte. Jak již ovšem bylo řečeno dříve, Reiki je dostupná pro každého. Nutnost vyhledat léčitele tomuto principu odporuje. Léčitel nemusí být v dosahu Vašeho bydliště, platbu za léčení si možná nemůžete dovolit.

Reiki je tu bez omezení a pro všechny

Můžete ji tedy velice snadno přijímat bez jakéhokoli prostředníka (léčitele) a naprosto zdarma. Zapomeňte na uměle vytvořený systém všemožných rádoby stylů, zasvěcených léčitelů a mistrů, kteří zasvěcení předávají. To není nic jiného, než stroj na peníze. Vy můžete tento cirkus klidně ignorovat a snadno uskutečnit vlastní samozasvěcení do energie Reiki, která nemá žádné styly. Byla, je a bude vždy jen jedna.

Průvodci Reiki

#symboly Reiki

Při použití energie Reiki spolupracujete s průvodci. Jedná se o duchovní bytosti, které při léčení pomáhají usměrnit energii tak, aby proudila se správnou intenzitou a správným směrem, protože energie sama o sobě není inteligentní a není-li přesně cílena léčitelem, což při práci s Reiki není, musí být usměrňována nějakým prostředníkem. V tomto případě je jich pět a komunikaci s nimi navazujete pomocí pěti Reiki symbolů neboli jejich pečetí.

Jak provést samozasvěcení?

#meditace

Opravdu asi nemůže být nic snadnějšího. Jediné, co potřebujete, je zklidnění, pokud jste zvyklí meditovat, tak meditace. Uvolněte se, soustřeďte se chvíli na vlastní klidný a pomalý dech. Potom nahlas nebo v duchu, ale s naprostým soustředěním, proneste věty:

„PROSÍM O NALADĚNÍ NA ENERGII REIKI A JEJÍCH DUCHOVNÍCH PRŮVODCŮ, DOKUD ZASVĚCENÍ NEBUDE KOMPLETNÍ. TAK SE STAŇ.“

Koho prosíte? Zdroj, Universum, Boha, Bohyni, Absolutno,… vyberte si. Pokud jste stále na pochybách, odpovězte si na jednu prostou otázku:

Opravdu si myslíte, že duchovní energie je něco, co Vám může poskytnout údajný mistr, ale ne Absolutno – její přímý zdroj?

Zasvěcení je provedeno doživotně. Není třeba žádných opakování, posilování, obnovování, vyšších stupňů ani ničeho takového. Po samozasvěcení můžete Reiki používat rozmanitými způsoby. Můžete léčit sebe i druhé. Můžete posílat energii na dálku, protože ji vlastně neposíláte. Ona je všude, Vy ji svým přáním pouze směrujete. Reiki bude vždy následovat Vaše přání. Bude proudit směrem, který jí s pomocí duchovních prostředníků určíte. Můžete pro sebe i druhé používat tradiční předávání energie pomocí přikládání rukou. Není to sice nutné, ale zejména v začátcích Vám to pomůže s koncentrací a zacílením. Může Vám to také poskytnout jakési ujištění, protože čakry v dlaních Vám umožní vnímat proudění energie nejdříve ze všech a nejsnáze.

Jak začít s léčením?

Opět tady můžete narazit na zakořeněné mýty, které Vám budou tvrdit, že léčit pomocí Reiki není vůbec snadné. Prý se musíte naučit přesné pořadí, v jakém ruce na tělo přikládat, aby léčení fungovalo a diagnostika byla správná. Nenechte si věšet bulíky na nos.

  • Zaprvé – jak již bylo řečeno – k léčení pomocí Reiki přikládání rukou nepotřebujete. Můžete ho použít, ale nemusíte. Záleží na Vaší volbě. Takže jaképak přesné pořadí?
  • A zadruhé – jakou roli by asi tak mělo hrát pořadí přikládání rukou během léčení na dálku?

Postup v začátcích

#čakry

V začátcích Vám pro získání jistoty doporučuji následující postup, který zahrnuje přikládání rukou. (Je to ale jen doporučení. Můžete si klidně najít vlastní cestu.)

Přiložte ruce na místo na těle, kam chcete směrovat energii Reiki, neboli, které chcete léčit. Soustřeďte se na Reiki proudící skrze vaši korunní čakru (temeno hlavy) do celého Vašeho těla a následně dlaněmi ven a do místa určení. Poskytujete-li Reiki někomu druhému, léčíte tím zároveň sami sebe, protože energie nejprve prochází celým Vaším tělem, než projde Vašimi dlaněmi dál.

Ruce nechte na jednom místě přiložené cca 10 minut, nebo dokud neodezní pocity, které vnímáte v dlaních. Nejspíše se bude jednat o pocit tepla, mravenčení, brnění nebo chladného vánku. Tyto pocity mohou být důležité i pro diagnostiku pomocí Reiki. Pocit tepla nebo jemného mravenčení je známkou normální intenzity proudění energie. Pocit brnění, chladu nebo dokonce chladného větru znamená, že toto místo vyžaduje velmi intenzivní přísun energie Reiki a pravděpodobně se zde nachází závažnější zdravotní problém. To ale uvádím nejčastější situaci. U Vás to může být jinak, proto než se pustíte do léčitelství naplno, věnujete nějaký čas průzkumu toho, jaké pocity v dlaních Vám oznamují takový či onaký zdravotní stav.

Časem, až budete v práci s Reiki více jako doma, budete schopni léčit bez přikládání rukou a zvládnete i posílání energie na dálku.

obrázky na stránce: J.C.Brinar a pixabay.com

Updated: 9.5.2024 — 16:17