Léčebné meditace

Léčebné meditace, jinak také meditativní či mentální léčba, jsou léčitelskou technikou, kterou můžete používat jak pro sebe, tak pro druhé. Provádíte ji ve své mysli ve fantazií stvořeném virtuálním prostoru, který si sami vytvoříte čistě pro účely mentální léčby.

virtuální prostor ~ mentální průzkum ~ vlastní léčení

První léčebná meditace by se měla soustředit na průzkum celého těla a snažit se odhalit všechny problémy. O některých z nich pravděpodobně víte, protože se vám hlásí bolestmi a rozmanitými obtížemi. Některé mohou být ve svých počátcích nebo skryté, prozatím bez příznaků. Přesto jim věnujte pozornost, protože lidské tělo je provázaný celek, ve kterém všechno souvisí se vším a léčba hlavního zdravotního problému může záviset na předchozím odstranění těch menších.

Na tuto první seanci si vyhraďte minimálně třicet minut. Další léčebné meditace už budou kratší, protože nebudete problémy hledat, ale jen odstraňovat. Na každou z nich budete potřebovat cca deset až patnáct minut.

Mentální léčbu provádějte každý den až do úplného odstranění všech zdravotních problémů. Následně doporučuji provést každý týden jednu kontrolní seanci, která vám umožní podchytit nové problémy v zárodku a odstranit je dříve, než se stačí rozvinout a napáchat škody.

léčebné meditace

Vytvořte si mentální prostor k léčení

Zajistěte si nerušené soukromí. Přioblečte se, protože i když vám při běžných činnostech není chladno, nyní budete delší dobu sedět ve stavu těsně před usnutím a snadno by vás rozrazila zima. Udělejte vše pro to, abyste se během meditace cítili pohodlně a mohli se tak cele soustředit na mentální aktivitu.

Jakmile vstoupíte do meditativního stavu, představte si, že sestupujete po schodišti. S každým krokem postupně odpočítávejte od deseti do jedné. S číslem jedna sestoupíte z posledního schodu a před vámi je vstup do vaší mentální léčitelské místnosti. Mohou to být dveře, ale také nemusí. Záleží jen na vaší představivosti.

Od této chvíle začínáte tvořit prostor, do kterého se budete ve své mysli vracet při každé léčebné meditaci, ať už ji budete provozovat sami pro sebe, nebo budete takto léčit druhé.
léčebné meditace, meditativní, mentální, psychická, léčba

Věnujte této tvůrčí fázi čas a ve své představivosti si zformujte místo, kde se budete cítit uvolnění, spokojení a v dobré náladě. Je zcela na vás, jak bude tento prostor vypadat. Bude to místnost, jeskyně, otevřená krajina nebo třeba chýše? Budou na zdech obrazy nebo nějaké symboly? Budete tu mít květiny? Bude chýše obklopená kouzelným lesem, kde žijí víly? Žije v jeskyni drak? Fantazii se meze nakladou. Toto místo je jen a jen vaše. Nikdo vás nebude poučovat, jak smí či nesmí vypadat, nikdo vás nebude soudit za příliš bujnou fantazii. Tady si můžete dovolit být naplno sami sebou. Jediní lidé kromě vás, kteří sem mohou vstoupit, jsou ti, které sami ve své představě pozvete, protože budete pracovat na jejich léčení. Jen pozor: budete-li léčit druhé, vždy jim vysvětlete, co budete dělat a vyžádejte si jejich výslovný souhlas. Svou pomoc můžete pouze nabídnout, nikdy vnucovat!

učebnice magie
Možnosti, jak rozšířit a doplnit léčebné meditace například o léčebné symboly či mantry, najdete v UČEBNICI MAGIE.

léčebné meditace

První léčebná meditace

Mentální průzkum

Když máte své místo pro léčebné meditace vytvořené, můžete začít s léčbou. Proskenujte svou myslí celé tělo, orgán po orgánu. Začněte od hlavy a postupujte pomalu a soustředěně stále níž. Uvědomte si každý orgán na jeho správném místě, nespěchejte. U každého orgánu se na chvilku zastavte a pozorně ho prozkoumejte ze všech stran. Jestliže na něm uvidíte něco, co bude vypadat podezřele, přidejte si tento orgán do seznamu „k léčení“ a teprve potom se posuňte dál. Nezapomeňte na cévy. Jak poznat, co je „podezřelé?“ Zdravý orgán zdravě vypadá. Je hladký, lesklý, má jednotnou barvu, která mu odpovídá. Poruchy funkce a energetické nerovnováhy se ve vaší představě projeví jako skvrny odlišné barvy na povrchu zkoumaného orgánu, matnými nebo dokonce strupovitými místy.

Na závěr svého průzkumu se věnujte složení krve a moči. Zdravá moč bude čirá a světlá, moč špatného složení se bude jevit v tmavých barvách a možná zakalená. Pokud je vše v pořádku s krví, bude mít ve vaší představě světle červenou barvu, problém v této oblasti si přitáhne vaši pozornost tmavou ponurou barvou. Pokud se tak stane, je třeba prozkoumat detaily. Složení krve se vizualizuje obtížněji než jednotlivé orgány, ale není to neproveditelné. Můžete například zkoumat hladiny důležitých látek pomocí představy vah. Na jednu misku si dejte závaží s názvem „normální hladina“ a na druhou misku si dejte pomyslný cukr a uvidíte, jak se váhy nakloní. Tímto způsobem můžete zjistit hladinu všech dalších látek. Můžete také zjistit pH a krevní tlak a cokoli dalšího.

léčebné meditace

Chce to svůj čas

Zpočátku může tato diagnostická meditace trvat poměrně dlouho. Spolu s praxí se u vás ale rozvine důvěra ve vlastní intuici, a to vám umožní výrazně zkrátit čas pro odhalování problémů. Zjistíte, že jak skenujete celé tělo, zdravé orgány si jen letmo uvědomíte, nijak na vás nevolají, zatímco nemocné orgány k sobě silně přitahují vaši pozornost.

léčebné meditace

Vlastní léčení

Nyní máte celé tělo zmapované skrz naskrz, víte, kde jsou jaké problémy, a nezbývá než přistoupit k jejich odstraňování. Vezměte si na pomoc smetáčky, hadry, leštěnky, balzámy vlastní mentální výroby, skřítky, co budou vyvážet přebytečný cukr na vozících,… nebo prostě jen vizualizujte odstranění problémů a navození harmonického stavu. Záleží na tom, co ve vaší představivosti nejlépe funguje. Budete nejspíš muset trochu experimentovat a zjistit si sami pro sebe, pomocí kterých představ dosahujete nejlepších výsledků. Můžete (ale nemusíte) své představy podpořit pozitivními afirmacemi. Například poté, co jste důkladně vycídili a vyleštili ošklivou zelenou skvrnu na játrech, soustřeďte se v duchu na větu: „Moje játra jsou nyní zcela zdravá.“

Meditaci ukončete představou sebe v dokonalém zdraví, poté, co jste se postarali o všechny zdravotní problémy, které se vám podařilo odhalit. Každá následující léčebná meditace už bude zahrnovat jen práci s problémy, které jste odhalili během první diagnostické seance. Znovu projdete všechny dysfunkce, zhodnotíte pokrok, kterého jste dosáhli a provedete mentální léčbu. To celé každý den, dokud zcela neodstraníte všechny zjištěné problémy a orgány se vám nebudou jevit zdravé.

léčebné meditace

zpět na MEDITACE                                                        

obrázky stránce: J.C.Brinar a pixabay.com

Updated: 9.5.2024 — 16:19