Energetické obrázky

Energetické obrázky, které tu najdete, vznikly na základě hebrejštiny – jednoho z mála živých magických jazyků. První skupinou jsou symboly vašich přání a cílů, jako je zdraví či úspěch. Druhou skupinou jsou symboly duchovních bytostí, které můžete použít k napojení na energie těchto bytostí.

energetické obrázky

Jak obrázky používat

učebnice magie, magie, okultismus, kouzlo, čarodějnictví, rituál, zaklínadlo
Učebnice Magie

Kliknutím na obrázek ho zobrazíte v plném rozlišení. Obrázek si pak můžete vytisknout, libovolně kopírovat, upravovat jeho velikost, přenášet na rozmanité podklady a vyrábět tak magické svíce nebo amulety. Každou kopii obrázku nezapomeňte aktivovat.

Symbolům, způsobům jejich vytváření a použití v kouzlech a magických rituálech se podrobně věnuje První česká UČEBNICE MAGIE pro začínající adepty.

energetické obrázky

Aktivace obrázků

magické symboly
podívejte se na video

Energetické obrázky aktivujte nejlépe takzvaným duchovním zrakem. Pohodlně se usaďte, zklidněte svůj dech a mysl. Soustředěně pozorujte obrázek, uvědomte si jeho význam a pomalu začněte sledovat linie obrázku od začátku označeného kroužkem až ke konci, který je označen příčnou patkou. Představujte si, že váš zrak za sebou zanechává zářivou stopu. Udržte představu zářícího obrázku tak dlouho, jak bez únavy dokážete. Tím je obrázek jednou pro vždy aktivován. Když nad ním chvíli podržíte ruku, ucítíte příjemné teplo, mravenčení, lehký vánek a podobně – podle významu symbolu.

energetické obrázky

Energetické symboly přání a cílů

energetické obrázky

energetické obrázky

Energetické symboly duchovních bytostí

energetické obrázky

eset, isis, energetické léčivé obrázky

ESET

Eset, řecky Isis je egyptská bohyně měsíce s mnoha dalšími rolemi. Ztělesňuje ženskost, mateřství, magii, léčbu a moc. Známá je rovněž jako Božská matka (matka boha a prvního faraona Hóra), Bohyně mystérií, Bohyně vesmíru a přírody, Mistryně hermetické moudrosti, Panovnice nad bohy, Ta která povstala nejprve.

Božská matka, nebeská vládkyně světa, dárkyně života a obilí, udržovatelka řádu ve světě i v rodině, bohyně léčení ochránkyně dětí, bohyně přírody a paní kouzel.

energetické obrázky

hathor, energetické léčivé obrázky

HATHOR

Hathor je egyptská bohyně slunce, oblohy, novorozeňat a mrtvých. Královna Země, Matka světla, Oko boha Ra. Je také bohyní hudby, tance, lásky, krásy, radosti, ochránkyně zemřelých, které probouzí a vítá v podsvětí. Řekové ji ztotožňují se svou bohyní lásky Afroditou.

energetické obrázky

anúbis, energetické léčivé obrázky

ANÚBIS

Anúbis je egyptský bůh zemřelých, pohřebišť a mumifikace. Vítá zesnulé v záhrobí a doprovází je k Usirovi. Při soudu mrtvých váží srdce zesnulých s tzv. pírkem pravdy, které symbolizuje duši boha. Anúbis je rovněž bohem naděje, protože může vrátit život mrtvým – je strůjcem znovuzrození člověka. Je tedy bohem reinkarnace.

energetické obrázky

maat, léčivé energetické obrázky

MAAT

Bohyně Maat je ztělesněním egyptského konceptu maat, tedy vesmírného řádu, správného fungování světa, pořádku, správného jednání, spravedlnosti a pravdy. Jejím symbolem je ptačí pírko, které hraje důležitou roli v mytologickém obřadu Vážení srdce zemřelého. Je-li srdce lehčí než pírko, uděluje bůh Usir zemřelému právo na věčný posmrtný život.

energetické obrázky

horus, léčivé energetické obrázky

HÓR

Hór, latinsky Horus, je egyptský bůh, který bývá spojován se sluncem, světlem, ale také je nazýván bohem nebes. Nejčastěji bývá zobrazován jako muž se sokolí hlavou nebo jako sokol. Právě v podobě sokola může Horus létat a na vše dohlížet z úchvatné výšky. Jeho jméno v překladu znamená „Ten, kdo je nahoře“. Je synem Isis a Usira. Přináší zdraví a jeho sochy a vyobrazení (včetně symbolů) mají léčivé schopnosti. Je také odvážným a neporazitelným bojovníkem. Hrdina napůl člověk, napůl bůh. Obracet se na něj proto můžete i v kouzlech na odvahu k obraně sebe i druhých.

Hór po zavraždění svého otce Usira jeho bratrem – bohem chaosu – Sutechem bojoval se Sutechem o trůn Egypta. V boji ztratil jedno oko, které se stalo jedním z nejdůležitějších egyptských symbolů. Symbol Oko Horovo je symbolem ochrany celého Egypta a dodnes je používáno jako jeden z nejmocnějších ochranných amuletů. Po vítězství v bitvě se Hór stal prvním egyptským faraonem a získal titul „Sjednotitel Dvou zemí“. Všichni další faraoni byli považováni za jeho převtělení.

energetické obrázky

osiris, léčivé energetické obrázky

USIR

Usir, řecky Osiris, je bohem plodnosti a úrody, manželem bohyně Eset a otcem boha Hora. Byl zavraždě svým bratrem -bohem chaosu Sutechem. Po svém vzkříšení bohyní Eset se stal bohem mrtvých a králem podsvětí, kde mohou zemřelí žít věčným životem, pokud projdou obřadem Vážení srdce. Když ne, pohltí je příšera zvaná požíračka duší, která pravděpodobně symbolizuje Zemi. V egyptské mytologii tedy můžeme spatřit téma reinkarnace. Duše zemřelých se vracejí zpět do pozemského života, dokud se jim nepodaří projít obřadem Vážení srdce proti pírku bohyně Maat a nezískají věčný posmrtný život.

Archanděl Michael

archanděl michael, léčivé energetické obrázky

ARCHANDĚL MICHAEL

Michael je andělem odvahy. Zbavuje nás strachu, vede ty, kteří bloudí, ztratili smysl života nebo se jim nedaří zvládat životní nástrahy a běžné situace. Povzbudí nemotivované nebo bázlivé k činům.

Archanděl Gabriel

archanděl gabriel, léčivé energetické obrázky

ARCHANDĚL GABRIEL

Gabriel pomáhá těm, kteří se zabývají uměním nebo je jejich pracovním nástrojem komunikace, jako jsou učitelé, spisovatelé a novináři, skladatelé a textaři a podobně. Gabriel vám otevře dveře, pomůže projevit talent a překonat strach a váhání.

Archanděl Rafael

archanděl rafael, léčivé energetické obrázky

ARCHANDĚL RAFAEL

Rafael je anděl léčitel. V hebrejštině jeho jméno znamená „Bůh léčí“ nebo „ten, který léčí“. Obracejte se na něj kdykoli, když budete potřebovat pomoc léčitele, ať už se léčíte vlastními silami, nebo v této oblasti spoléháte na pomoc druhých.

Archanděl Uriel

archanděl uriel, energetické obrázky

ARCHANDĚL URIEL

Uriel je andělem proroctví, moudrosti a varování před nebezpečím. Je mu připisováno, že předal lidem kabalu a také alchymii. Obracejte se na něj, když potřebujete intelektuální informace, praktická řešení a tvůrčí nápady.

obrázky na stránce: J.C.Brinar