Oltář a kruh

Magické pomůcky, oltář a kruh jsou základem prostoru, který slouží magické práci. Mohou být stabilní nebo dočasné. Záleží na vašich podmínkách, možnostech a chodu domácnosti. Můžete-li si pro magii vyčlenit speciální místnost (oratoř), dáte pravděpodobně přednost stabilnímu uspořádání. Žijete-li ve stísněných podmínkách a o prostor se dělíte s dalšími členy domácnosti, tak můžete magický oltář vybudovat pro každé kouzlení znovu a magický kruh si vytvořit přenosný, nebo jen vizualizovat. Jak na to, se dočtete níže.

vysvěcení oltáře ~ uspořádání oltáře ~ pomůcky mimo oltář ~ magický kruh

Během magické práce potřebujete mít soukromí a klid. Místnost by proto měla být uzamykatelná. Jsou-li v místnosti zrcadla, která právě nepoužíváte v rituálu, měla by být po dobu magické operace zakrytá neprůhlednou látkou.

oltář a kruh

Vysvěcení oltáře

#čtyři živly   #vonné oleje

Stoupněte si k oltáři, zavřete oči a zklidněte mysl. Dvěma prsty si na čelo naneste trochu šalvějového vonného oleje a potom jimi doprostřed oltáře nakreslete pentagram.

Naneste kapku oleje na severní stranu oltáře. Posypte oltář špetkou soli a misku se solí postavte na severní stranu oltáře. Představte si zelené světlo, které víří nad oltářem, čistí ho od veškerých negací a nakonec prostupuje materiálem povrchu oltáře a stává se jeho součástí.

V duchu nebo nahlas proneste větu: „Jsi očištěn silou Země.“

Naneste kapku oleje na východní stranu oltáře. Zakružte nad oltářem zapálenou vonnou tyčinkou (ve směru hodinových ručiček). Postavte vonnou tyčinku na východní stranu oltáře a představte si žluté světlo, které víří nad oltářem a nakonec se stává jeho součástí.

V duchu nebo nahlas proneste větu: „Jsi očištěn silou Vzduchu.“

Naneste kapku oleje na jižní stranu oltáře. Ve směru hodinových ručiček zakružte nad oltářem zapálenou červenou svící, kterou pak postavte na jižní stranu oltáře. Vizualizujte červené světlo, které víří, čistí oltář a stává se jeho součástí.

V duchu nebo nahlas proneste větu: „Jsi očištěn silou Ohně.“

Naneste kapku oleje na západní stranu oltáře. Namočte si prsty do misky s vodou a pokropte jimi jemně povrch oltáře. Misku umístěte na západní stranu oltáře. Představte si modré světlo, které krouží nad oltářem, čistí ho a stává se jeho součástí.

V duchu nebo nahlas proneste větu: „Jsi očištěn silou Vody.“

Podržte nad oltářem ruce a proneste:

„Světím tento oltář pro duchovní magickou práci. Tak se staň!“

Komu oltář zasvětíte?

V tuto chvíli je Váš oltář očištěný a vysvěcený. Může to tak zůstat, chcete-li praktikovat magii nezávisle na náboženství. Pokud ne, je nyní čas zasvětit oltář některé z duchovních bytostí. Volba které, je čistě na Vás.

Podržte nad oltářem ruce, dokud neucítíte příjemné teplo v dlaních. Nad oltářem vizualizujte zářící hexagram (Davidovu hvězdu, Šalamounovu pečeť, symbol stvoření prostřednictvím sjednocení živlů).

V duchu nebo nahlas proneste větu:

„Světím tento oltář ve jménu ……jméno bytosti….. . Mocný/á …….jméno bytosti……., zde je Tvůj oltář, který bude sloužit ke Tvé slávě. Tak se staň!“

Oltář je nyní připraven pro magickou práci. Očistěte jej od soli a vody. Položte na něj ubrus černé nebo bílé barvy a můžete začít s rozmisťováním pomůcek.

oltář

Uspořádání oltáře

magický, oltář, kruh, pomůcky

Magický oltář má své dané uspořádání, které je vždy stejné, ať praktikujete čarodějnictví nebo jakoukoli formu rituální magie. Pomůcky jsou přiřazeny jednotlivým živlům a pokládají se na oltář podle světových stran.

Všechny magické pomůcky, které budete používat, je třeba nejprve očistit a aktivovat pomocí živlů. Postup této aktivace najdete na stránce věnované magickým symbolům. Žádné z pomůcek, které používáte pro magické účely, nikdy nepoužívejte k ničemu jinému.

Živlu Země náleží:

pantakl s pentagramem, oltář
pantakl s pentagramem
 • severní strana oltáře
 • pantakl
 • zelená svíce

Pantakl je kruh o průměru zhruba dvanáct až patnáct centimetrů, na kterém je z jedné strany vyobrazen pentagram a z druhé hexagram. Kromě zemské symboliky plní pantakl také funkci ochrannou. Materiál, ze kterého je pantakl vyroben, by také měl analogicky odpovídat živlu Země. Z kovů to může být měď, dřevo je vhodné z vrby, topolu, borovice, jabloně, lípy, cedru nebo jedle, z nerostů můžete použít třeba jaspis, onyx nebo malachyt. Chcete-li si symboly sami vyrýt, pak se Vám bude hodit mastek.

Živlu Vzduch náleží:

kadidelnice, oltář a kruh
kadidelnice
 • východní strana oltáře
 • hůlka
 • kadidelnice nebo vonná tyčinka
 • žlutá svíce

Kadidelnice slouží k pálení bylin, které potřebujete v rituálu. Živlu Vzduch náleží hlavně pro kouř, který vzniká pálením kadidla, bylin a aromatických olejů. Kadidelnici naplňte asi do tří čtvrtin pískem, na který budete pokládat uhlíky. Doporučuji rychlozápalené – snadno se s nimi pracuje.

magická hůlka, magické pomůcky, oltář a kruh
magická hůlka

Uhlíky zapalujte nad osvětlovací svící a držte je při tom v nějakých kleštičkách. Uvidíte, jak na zapalovaném okraji začne uhlík jemně jiskřit a prskat. Počkejte, až se jiskření rozšíří do celého uhlíku a teprve potom ho položte doprostřed kadidelnice. Uhlík hoří poměrně dlouho, takže Vám bude pro běžný rituál či kouzlo stačit jeden. Pozor při manipulaci s kadidelnicí – kov se rozpálí i když je naplněná pískem. Pokládejte ji proto na keramickou nebo korkovou podložku a nemanipulujte s ní, dokud popel nevychladne.

Hůlka je pomůckou pro vyjádření vůle. Můžete ji použít vždy, když vám půjde o koncentraci energie. Pohyb hůlkou vždy doplňte vizualizací žádaného pohybu energií.

Živlu Oheň náleží: 

svíčka, svíce, oltář a kruh
červená svíce
 • jižní strana oltáře
 • červená svíce
 • dýka

Červená svíce patří na oltář i v případě, že barevné svíce ostatních živlů nepoužíváte. Je symbolem živlu Oheň. Všechny svíčky, které používáte, by měly být celobarevné (ne jen obarvené na povrchu). Vhodným materiálem je palmový vosk. Nedoporučuji parafín, protože při hoření uvolňuje karcinogenní látky.

dýka, athame, oltář a kruh

Dýka neboli po wiccansku athame je co do použití v magii opakem hůlky. Zatímco hůlkou koncentrujete energii, dýkou energii rozptylujete. K otevření kruhu tedy použijete hůlku, zatímco k jeho uzavření si vezmete dýku. Ostřím dýky rozptýlíte vepsané pentagramy magického kruhu i kruh samotný, jediným švihnutím přetnete magická spojení, která už nejsou žádoucí. Například ukončíte činnost svého magického služebníka – elementára – a přetnete spojení s ním. (Návod na stvoření elementára najdete v učebnici magie).

Dýkou rozptýlíte každou energii, která už nadále nemá plnit svou úlohu, nebo i negativní energii, která Vaším směrem byla vyslána v podobě magického či psychického útoku. Každý pohyb dýky doprovoďte vizualizací žádaných změn energií.

Živlu Voda náleží:

pohár, kalich, oltář a kruh
pohár, kalich
 • západní strana oltáře
 • pohár
 • modrá svíce

Pohár či kalich svým tvarem vytváří prázdný prostor vhodný k přijetí vody. Je proto symbolem živlu Voda, který představuje ženský typ energie. Pohár by měl být zhotoven z materiálu, který je Vodě analogický. Vhodné je čiré nebo modré sklo, stříbro, z nerostů sardonyx (světlý onyx). Během kouzel a rituálů může být pohár buď prázdný a plnit pouze symbolickou úlohu, nebo do něj můžete nalít vodu, kterou během magické operace budete potřebovat.

Dále patří na oltář:

oltář a kruh

osvětlovací svíce (bílá nebo černá), oltářní ubrus a pentagram.

Oltářní ubrus by měl být z přírodního materiálu (bavlna nebo len). Základní barvou pro většinu magických operací je černá. Ostatní barvy se používají příležitostně jako analogie k posílení energie potřebné v daném kouzle či rituálu.

Pentagram umístěte doprostřed oltáře. Může být nakreslený přímo na ubrus, nebo třeba vyšitý na samostatný kruh látky, který na ubrus položíte. Tato varianta vám umožní snadno měnit oltářní ubrusy, používáte-li je v různých barvách.

Osvětlovací svíčka slouží především k osvětlení prostoru. Budete-li provádět rituál či kouzlo v noci, v naprosté tmě by se Vám opravdu špatně pracovalo. Její další využití je k zapalování všeho, co potřebujete během magické operace zapálit. Například uhlíky do kadidelnice, papír se symboly, který spálíte v kotlíku a podobně. Nikdy k zapalování těchto věcí nepoužívejte ostatní svíce na oltáři. Každá má svůj přesně daný význam a energie není dobré bezúčelně mísit.

oltář a kruh

Pomůcky, které nemají stálé místo na oltáři               magické pomůcky

Další skupinou jsou magické pomůcky, které nepatří přímo na oltář, ale mají svůj účel v magické práci. Používají se obvykle během přípravy na rituál a na oltář je umístíte dočasně, pouze za účelem provedení magické operace, ve které budou zapotřebí:

nůž na krájení bylin, řezání pergamenů, vyrývání symbolů do svící,…

nůž, magické pomůcky, oltář a kruh

kotlík, ve kterém můžete míchat rozmanité směsi nebo spálit, co potřebujete

kotlík, magické pomůcky, oltář a kruh

zvonek slouží k zahánění negativní energie např. při rituální očistě oltáře.

zvonek, magické pomůcky, oltář a kruh

košťátko na rituální očistu oltáře a pomůcek

meč, který v magii plní stejnou funkci jako dýka, takže je na vás, čemu dáte přednost

meč, magické pomůcky, oltář a kruh

košík můžete použít ke sběru bylin a dalších přírodnin, které používáte

hmoždíř, magické pomůcky, oltář a kruh

hmoždíř na rozmělnění a míchání přísad do kuřidel, do vosku magických nebo léčebných svící, obětin, vonných bylin do škapulířů, které chcete magicky aktivovat k dlouhodobému působení,…

učebnice magie, magie, okultismus, kouzlo, čarodějnictví, rituál, zaklínadlo
Více o magických pomůckách, kruhu, oltáři, jejich významu a použití se dočtete v UČEBNICI MAGIE.

oltář a kruh

Magický kruh

oltář a kruh

magický, oltář, kruh, pomůcky

Kromě oltáře a magických pomůcek je součástí prostoru pro vaše rituály také magický kruh. Otevřením kruhu rituál začínáte. Kruh vymezí prostor, chrání vás, je místem, kde se koncentruje energie. Vy rozhodujete, které energie do kruhu vpustíte a které ne.

Jsou různé způsoby, jak s kruhem pracovat. Můžete ho nakreslit na podlahu, můžete si vyrobit přenosný z látky nebo z papíru, můžete si koupit kruhový koberec potřebné velikosti, anebo kruh při zahájení rituálu jen vizualizovat.

Vizualizace kruhu je součástí jeho tzv. otevření, neboli aktivace a měla by zahajovat každý váš rituál, ať už máte magický kruh trvale nakreslený nebo ne. Vizualizace kruhu znamená představit si ho jako bílé světlo, které vystupuje z podlahy, obkružuje vás a stoupá vzhůru. Můžete z něj ve své představě vytvořit klenbu vysoko nad vaší hlavou.

Velikost kruhu by vám měla umožňovat pohodlnou práci během rituálu, měl by proto mít průměr alespoň dva metry, pokud pracujete samostatně. Pro větší počet lidí musí být pochopitelně větší i kruh.

Jakmile kruh jednou otevřete, už z něj nevycházejte, ani se z něj nevyklánějte, nenatahujte pro zapomenuté pomůcky, dokud nebude rituál ukončen a kruh opět uzavřen.

Otevření čili aktivace kruhu

Kruh aktivujte pomocí hůlky. Pomalu se otáčejte dokola nebo obcházejte hranici kruhu ve směru hodinových ručiček. Představujte si, jak hůlka koncentruje energii po obvodu celého kruhu. Čarodějnice tradičně obcházejí kruh třikrát, ale jde spíše o zvyklost než o nezbytnost. Jednou úplně postačí, pokud se dokážete plně soustředit a Vaše představivost je na dobré úrovni.

Na závěr rituálu je třeba kruh zase uzavřít. Když to neuděláte, bude se energie kruhu rozpadat bez účelu a cíle, bude se mísit s energií, kterou jste vyslali ke svému kouzlu, a může ho oslabit natolik, že nebude fungovat. Uzavírání kruhu navazuje bezprostředně na uzavírání čtvrtí. K obojímu použijte dýku, která rozptyluje energii.

obrázky na stránce: J.C.Brinar a pixabay.com

Updated: 9.5.2024 — 16:18