Oltář a kruh

magický, oltář, kruh, pomůcky
podívejte se na video

Magické pomůcky, oltář a kruh jsou základem prostoru, který slouží magické práci. Mohou být stabilní nebo dočasné. Záleží na vašich podmínkách, možnostech a chodu domácnosti. Můžete-li si pro magii vyčlenit speciální místnost (oratoř), dáte pravděpodobně přednost stabilnímu uspořádání. Žijete-li ve stísněných podmínkách a o prostor se dělíte s dalšími členy domácnosti, tak můžete magický oltář vybudovat pro každé kouzlení znovu a magický kruh si vytvořit přenosný, nebo jen vizualizovat. Jak na to, se dočtete níže.

Během magické práce potřebujete mít soukromí a klid. Místnost by proto měla být uzamykatelná. Jsou-li v místnosti zrcadla, která právě nepoužíváte v rituálu, měla by být po dobu magické operace zakrytá neprůhlednou látkou.

Uspořádání oltáře

magický, oltář, kruh, pomůcky

Magický oltář má své dané uspořádání, které je vždy stejné, ať praktikujete čarodějnictví nebo jakoukoli formu rituální magie. Pomůcky jsou přiřazeny jednotlivým živlům a pokládají se na oltář podle světových stran.

Všechny magické pomůcky, které budete používat, včetně oltáře, je třeba nejprve očistit a aktivovat pomocí živlů. Postup této aktivace najdete na stránce věnované magickým symbolům. Žádné z pomůcek, které používáte pro magické účely, nikdy nepoužívejte k ničemu jinému.

Živlu Země náleží:

severní strana oltáře, pantakl, případně zelená svíce, chcete-li pracovat s barevnými živlovými svícemi

Pantakl je kruh o průměru zhruba dvanáct až patnáct centimetrů, na kterém je z jedné strany vyobrazen pentagram a z druhé hexagram. Kromě zemské symboliky plní pantakl také funkci ochrannou.

Živlu Voda náleží: 

západní strana oltáře, pohár, případně modrá svíce

kalich, pohár, oltář a kruh, magické pomůcky

Živlu Oheň náleží: 

jižní strana oltáře, červená svíce a dýka

Dýka je co do použití v magii opakem hůlky. Zatímco hůlkou koncentrujete energii, dýkou energii rozptylujete. K otevření kruhu tedy použijete hůlku, zatímco k jeho uzavření si vezmete dýku.

Červená svíce patří na oltář i v případě, že barevné svíce ostatních živlů nepoužíváte.

Živlu Vzduch náleží:

východní strana oltáře, hůlka, kadidelnice nebo vonná tyčinka, případně také žlutá svíce.

Hůlka je pomůckou pro vyjádření vůle. Můžete ji použít vždy, když vám půjde o koncentraci energie.

Kadidelnice slouží k pálení bylin, které potřebujete v rituálu. V některých jednodušších kouzlech může být nahrazena vonnou tyčinkou.

magická hůlka, oltář a kruh, pomůcky

Dále patří na oltář:

oltář a kruh

osvětlovací svíce, oltářní ubrus a pentagram.

Oltářní ubrus by měl být z přírodního materiálu (bavlna nebo len). Základní barvou pro většinu magických operací je černá. Ostatní barvy se používají příležitostně jako analogie k posílení energie potřebné v daném kouzle či rituálu. Například k rituálům svátků čarodějnického kalendáře – takzvaného kola roku.

Pentagram umístěte doprostřed oltáře. Může být nakreslený přímo na ubrus, nebo třeba vyšitý na samostatný kruh látky, který na ubrus položíte. Tato varianta vám umožní snadno měnit oltářní ubrusy, používáte-li je v různých barvách.

oltář a kruh

Pomůcky, které nemají stálé místo na oltáři               magické pomůcky

Další skupinou jsou magické pomůcky, které nepatří přímo na oltář, ale mají svůj účel v magické práci. Používají se obvykle během přípravy na rituál:

nůž na krájení bylin

kotlík, ve kterém můžete míchat rozmanité směsi nebo spálit, co potřebujete

hmoždíř na rozmělnění a míchání přísad do kuřidel

košťátko na rituální očistu oltáře a pomůcek

meč, který plní stejnou funkci jako dýka, takže je na vás, čemu dáte přednost

košík můžete použít ke sběru bylin a dalších přírodnin, které používáte

zvonek slouží k zahánění negativní energie např. při rituální očistě oltáře.

košík
koště, košťátko

oltář a kruh

Magický kruh

oltář a kruh

magický, oltář, kruh, pomůcky

Kromě oltáře a magických pomůcek je součástí prostoru pro vaše rituály také magický kruh. Otevřením kruhu rituál začínáte. Kruh vymezí prostor, chrání vás, je místem, kde se koncentruje energie. Vy rozhodujete, které energie do kruhu vpustíte a které ne.

Jsou různé způsoby, jak s kruhem pracovat. Můžete ho nakreslit na podlahu, můžete si vyrobit přenosný z látky nebo z papíru, můžete si koupit kruhový koberec potřebné velikosti, anebo kruh při zahájení rituálu jen vizualizovat.

Vizualizace kruhu je součástí jeho tzv. otevření, neboli aktivace a měla by zahajovat každý váš rituál, ať už máte magický kruh trvale nakreslený nebo ne. Vizualizace kruhu znamená představit si ho jako bílé světlo, které vystupuje z podlahy, obkružuje vás a stoupá vzhůru. Můžete z něj ve své představě vytvořit klenbu vysoko nad vaší hlavou.

Velikost kruhu by vám měla umožňovat pohodlnou práci během rituálu, měl by proto mít průměr alespoň dva metry, pokud pracujete samostatně. Pro větší počet lidí musí být pochopitelně větší i kruh.

Jakmile kruh jednou otevřete, už z něj nevycházejte, ani se z něj nevyklánějte, nenatahujte pro zapomenuté pomůcky, dokud nebude rituál ukončen a kruh opět uzavřen.

oltář a kruh, magický oltář, magický kruh, magické pomůcky, magie, okultismus, čarodějnictví, kouzlo
Učebnice Magie

Kruh aktivujte pomocí hůlky. Pomalu se otáčejte dokola nebo obcházejte hranici kruhu ve směru hodinových ručiček. Představujte si, jak hůlka koncentruje energii po obvodu celého kruhu.

Na závěr rituálu je třeba kruh zase uzavřít. K tomu použijte dýku, která energii kruhu rozptýlí.

Více o magických pomůckách, kruhu, oltáři a jejich použití se dočtete v UČEBNICI MAGIE.

obrázky na stránce: J.C.Brinar a pixabay.com