Co v knize najdete?

#učebnice magie

První česká UČEBNICE MAGIE pro začínající adepty je kniha o magii, o tom, jak funguje, jaké jsou její možnosti a úskalí, s jakými prostředky a nástroji pracuje, jaký je její vztah k astrologii, … a hlavně jak se magii naučit používat.

kniha o magii

Úvod

Ve stručném úvodu se dozvíte, co je cílem knihy, co Vám může nabídnout, a hlavně, jak s ní pracovat.

kniha o magii

Začínáme

V této kapitole se dozvíte, jaké znalosti a dovednosti potřebujete mít, abyste mohli začít praktikovat magii. A neděste se, opravdu jich není moc a může si je snadno osvojit každý. Pro lepší přehlednost a orientaci je kapitola členěna do pěti podkapitol:

Astrál – jak funguje magie a jakou roli v ní hraje astrál

Smaragdová deska – kořeny hermetických věd, tedy nejen magie, ale i alchymie a astrologie

Cvičení představivosti – praktické návody na cvičení rozvíjející představivost seřazené od jednoduchých ke složitějším

Představivost a co dál? – jak najít odvahu a překonat prvotní strach z neznámého

Čarodějnická pyramida – jaké jsou pilíře magické práce

kniha o magii

Přírodní magie

Co je přírodní magie a proč je vhodná pro začátečníky?

Přírodní magie Země – první představení živlu Země a jeho charakteru, příklady kouzel přírodní magie, které odpovídají živlu Země

Přírodní magie Vzduchu – první představení živlu Vzduch a jeho charakteru, příklady kouzel přírodní magie, které odpovídají živlu Vzduch

Přírodní magie Vody – první představení živlu Voda a jeho charakteru, příklady kouzel přírodní magie, které odpovídají živlu Voda

Přírodní magie Ohně – první představení živlu Oheň a jeho charakteru, příklady kouzel přírodní magie, které odpovídají živlu Oheň

Živlové analogie – co jsou analogie a proč jsou tak veledůležité pro magickou práci, jak se živly projevují v nerostech, rostlinách a zvířatech, jak může magik těchto analogií využít ve svých kouzlech, přehledně zpracované tabulky živlových analogií, zásady sběru a zpracování rostlin pro magické potřeby

Barevné analogie – využití barev v magii

kniha o magii

Vyjádření vůle …

… je základem úspěšné magické práce. Jakými způsoby může magik vyjádřit svou vůli během kouzla či rituálu?

Vyjádření vůle slovem – kouzelné formule a zásady jejich vytváření, jaký jazyk používat, modlitba a jak si ji přizpůsobit, aby vám vyhovovla, mantry a jak si tvořit vlastní

Vyjádření vůle obrazem – symboly obecně platné a osobní a jak je vytvářet, sigila a jejich tvorba, netradiční abecedy vhodné k tvorbě sigil, runy a jak s nimi pracovat, přehledné tabulky magických symbolů a run

Vyjádření vůle gestem – přehled základních gest a jak je používat v magii, mudry a jejich použití

kniha o magii

Stanovení vhodného času …

… neboli kdy provádět kouzla, aby co nejlépe fungovala, planetární heptagram a jak s ním pracovat, názorný příklad výpočtu planetárních hodin, přehledná tabulka planetárních hodin. Podrobné návody a přehledné tabulky pro práci s energiemi planet, znamení zvěrokruhu a fázemi lunárního cyklu.

kniha o magii, učebnice magie

Vytvoření vhodného prostoru …

… neboli kde provádět kouzla, příprava prostoru, možnosti magické práce v omezených prostorových podmínkách

Co budete potřebovat? – pomůcky pro magickou práci – jejich charakteristika, použití a rozdělení

Magický kruh – co je magický kruh, jak působí, jaký je jeho význam a jak ho vytvořit, srozumitelný návod na aktivaci a uzavření kruhu

kniha o magii

Rituál v magii a čarodějnictví

kniha o magii, sefirotický, kabalistický strom, života, kabala

Tato kapitola se zabývá strukturou magického rituálu, která zároveň je a zároveň není vždy stejná. Dozvíte se, jak utvářet rituál, jestliže se hlásíte ke kabalistickým kořenům magie a jak si rituál přizpůsobit, když se hlásíte k čarodějnictví, jinému pohanskému náboženství nebo nechcete mít s náboženstvím nic společného. Seznámíte se s tím, jakou roli v tom všem hraje kabala, sefirotický strom, monoteismus, polyteismus a aby toho nebylo málo, tak ještě zdánlivý polyteismus.

Sefirotický strom – jeho původ a význam a využití k vysvětlení vztahu polyteismu a monoteismu

Nejznámější panteony – přehledné tabulky panteonů nejznámějších polyteistických náboženství

Připadá Vám, že je toho moc a navíc složité až hanba? Žádné strachy. Moje kniha o magii je skutečná učebnice a všechno vysvětluje pomocí srozumitelných a snadno pochopitelných přirovnání.

A když se nezajímáte o filosofii? Tak si prostě vyberte strukturu rituálu, která se Vám líbí a všechno ostatní můžete hodit za hlavu. Na tom totiž magie nestojí. Filosofie může být její součástí, ale není jejím základem. Ale to bude zřejmé každému, kdo si přečte kapitolu o přírodní magii.

kniha o magii

Živly v rituální magii

Znovu se vracíme k živlům, protože v magii se kolem nich všechno točí. Tato kapitola nabízí srovnání, jak chápe živly přírodní a jak rituální magie. Najdete tu také praktický návod na meditativní práci se živly, neboli takzvaná živlová dýchání.

Země – charakteristika, analogie, symbolika, podrobný návod na meditaci živlu

Oheň – charakteristika, analogie, symbolika, podrobný návod na meditaci živlu

Vzduch – charakteristika, analogie, symbolika, podrobný návod na meditaci živlu

Voda – charakteristika, analogie, symbolika, podrobný návod na meditaci živlu

Živlové bytosti neboli elementálové – co jsou živlové bytosti, jejich výčet, jak s nimi komunikovat, příklad rituálu živlových bytostí

kniha o magii

Jak se chránit

Magický kruh jako ochranný štít během rituálu, aura jako permanentní osobní ochranný štít a jak ji posilovat, možnosti využití ochranných symbolů a také za jakých okolností k magické práci nepřistupovat.

kniha o magii

„Magické“ kyvadlo

Co je „magické“ kyvadlo, jak ho lze využít, jak kyvadlo správně zvolit, jak s ním pracovat, tabulky pro práci s kyvadlem v magii. Slovo „magické“ dávám do uvozovek, protože práce s kyvadlem ve skutečnosti nespadá do oblasti magie. Ale to neznamená, že nemůže být v magii využito jako velmi praktická pomůcka.

Součástí této kapitoly je i několik přehledných tabulek pro práci s kyvadlem v magii a návod, jak si připravovat vlastní.

magie, okultismus, kyvadlo, tabulky, kniha o magii

Etika v magii

Á, už vidím ty protočené oči. Ale ne, nečeká Vás žádné kázání na téma dobro a zlo. Nepovažuji Vás za malé děti, takže Vás nehodlám vychovávat ani vodit za ručičku. Můj respekt k Vaší svobodě je absolutní. Takže se tato kapitola omezuje jen na stručné upozornění na možná rizika černé magie, tedy takové magie, jejímž cílem je ublížit druhému. kniha o magii

kniha o magii

Dodatek: Léčení a uzdravování pomocí magie

Závěrečná kapitola knihy, která velmi stručně shrnuje možnosti použití magických postupů k vlastnímu léčení a uzdravování, léčivé symboly a mantry, léčebné amulety a svíce, živlová dýchání, využití časových analogií.

kniha o magii

Ukázky z knihy

kniha o magii

kniha o magii, učebnice magie, okultismus, čarodějnictví, wicca
kniha o magii, učebnice magie, okultismus, čarodějnictví, wicca
kniha o magii, učebnice magie, okultismus, čarodějnictví, wicca
magie, okultismus, čarodějnictví, wicca
magie, okultismus, čarodějnictví, wicca

magie, okultismus, čarodějnictví, wicca

obrázky na stránce: J.C.Brinar a pixabay.com

Updated: 9.5.2024 — 16:19