Byliny

Léčivé byliny a co je tím v bylinkářství myšleno. Části rostlinného těla a jak s nimi nakládat k léčebným účelům. Pokud si léčivky nekupujete, najdete tu návod, jak a kdy je sbírat a čeho se při tom vyvarovat. Nechybí ani doporučení na sušení a uskladnění. V dalších kapitolách potom můžete listovat abecedně řazeným seznamem bylin, seznámit se s rozmanitými způsoby jejich zpracování a použití, naučit se míchat vlastní bylinné směsi, a to dokonce se zohledněním vlivu čtyř živlů.

#seznam bylin   #úpravy k léčení   #bylinné směsi   #byliny a živly

části rostlin ~ kořen ~ stonek ~ list ~ květ ~ plod ~ sběr ~ sušení

Bylina a rostlina

Jak to vidí botanik a jak bylinkář

Tradiční bylinkářství je páteří alternativní medicíny a lidového léčitelství. Jako léčivé byliny mohou být používány různé části rostlin, ale nemusí se vždy jednat o byliny v botanickém významu tohoto slova. Jaký je rozdíl v pojmech rostlina a bylina? Z hlediska botaniky značný, z hlediska lidového bylinkářství zanedbatelný.

léčivé byliny, léčivky, bylinkářství, bylina

Rostlina je označení pro příslušníka rostlinné říše. Pro zařazení do této říše je důležitá jediná věc – stejná stavba buňky. Organismus, který se vyznačuje rostlinnou buňkou, je rostlina, bez ohledu na velikost. Rostlinou je tedy padesátimetrový smrk stejně jako mikroskopická řasa zelenivka.

Bylina je botanické označení pro rostlinu, která nemá dřevnatý stonek. Kopretina je bylina, bříza nikoli. Botanicky je bříza jakožto strom dřevina. V lidovém léčitelství je ale zvykem používat pojem léčivá bylina pro všechny typy rostlin, jejich částí a dokonce i pro houby.

#léčitelství

Na stránce Léčitelství najdete seznamy bylin a bylinných směsí na konkrétní zdravotní problémy.

Lékové formy – úpravy bylin k léčení: #

léčivé byliny, čaje, homeopatie

Části rostlin v bylinkářství

#kořen   #stonek   #list   #květ   #plod

Řasy – nižší rostliny

Řasy nemají tělo rozlišené na různé části s různými funkcemi. Jejich tělo se nazývá stélka a má stejnou stavbu v každém místě rostliny. Používáme-li řasy, nemusí nás proto trápit, kterou „část“ řasy koupíme. Naproti tomu vyšší rostliny mají tělo rozčleněné do několika orgánů, které plní různé funkce. Jsou to kořen, stonek, list a u kvetoucích rostlin také květ a plod.

léčivé byliny, čaje, homeopatie

Kořen

Kořeny se v bylinkářství mohou používat čerstvé nebo sušené. Čerstvé kořeny je pro jejich značnou tuhost a houževnatost před zpracováním do lékové formy obvykle třeba mechanicky upravit – nakrájet na drobno, nastrouhat, umlít apod. Vhodnou lékovou formou k vnitřnímu použití potom bývá déle louhovaná tinktura nebo odvar vařený alespoň 5 minut. Z některých kořenů, například z řepy nebo mrkve, lze získat čerstvou šťávu, kterou můžete použít pro potravinářské i léčebné účely. Sušené kořeny se obvykle používají jako prášek k přímé konzumaci.

Kořen slouží rostlině jako kotva – udržuje ji v zemi. Pomocí kořenů rostlina přijímá do svého těla vodu a minerální látky. Některé typy kořenů slouží rostlině k ukládání zásobních látek a často proto mívají značnou výživovou hodnotu. Příkladem může být všem známá mrkev. Kořeny mají rozmanité tvary, které jsou charakteristické pro rostliny nebo skupiny rostlin.

léčivé byliny, čaje, homeopatie

Stonek

Stonek je obvykle nadzemní částí rostliny. Jeho hlavní úlohou je rozvádět tělem rostliny vodu s rozpuštěnými minerálními látkami a glukózu, která vzniká v listech během fotosyntézy.

Dřevnaté stonky keřů a stromů obvykle nebývají předmětem zájmu bylinkářů. Výjimku tvoří kůra některých stromů, například dubová kůra.

Bylinné stonky mají tři různé formy: lodyha – olistěný stonek, stéblo – dutý stonek trav, stvol – bezlistý stonek.

Bylinné stonky samotné nebývají předmětem sběru. Když se sbírají, tak spolu s listy nebo i květy, jako nať nebo kvetoucí nať, to znamená celé nadzemní části rostlin. Výjimku představují oddenky, které se často samostatně sbírají.

Oddenek je plazivý nadzemní nebo podzemní stonek porostlý šupinovitými listy, které v případě podzemních oddenků nejsou zelené. Oddenky se k léčebným účelům upravují podobně jako kořeny.

léčivé byliny, čaje, homeopatie

List

byliny, list

Listy se v bylinkářství sbírají buď samotné, nebo spolu se stonkem a někdy i květy jako celá nať. Používat se mohou čerstvé listy jako základ lékových forem nebo k přímé konzumaci či přikládání zevně. Častější je ale použití sušených listů k přípravě různých typů léčivých čajů.

#lékové formy-video     #léčivé čaje

Listy mají velmi rozmanité tvary a funkce. Mohou být přisedlé, jako listy trav, nebo listová čepel může vyrůstat na stopce čili řapíku. Mohou jako šupiny pokrývat oddenek nebo z nich může být utvářen květ. Mohou být zdužnatělé a plnit funkci zásobní nebo se mohou změnit v trny a plnit funkci ochrannou. Skrze průduchy na listech rostlina přijímá a vylučuje celou řadu látek, jako je kyslík, oxid uhličitý nebo vodní pára. Hlavní a nejdůležitější funkcí listů je ale fotosyntéza, která rostlině umožňuje využívat sluneční světlo k tvorbě vysoce energetické glukózy.

léčivé byliny, čaje, homeopatie

Květ

květ, léčivé byliny, růže

Květy sbíráme většinou celé nebo dokonce kvetoucí natě spolu se stonkem a listy. Někdy se ale sbírají pouze kalichy nebo – jako v případě šafránu – jen čnělky pestíků. Z lékových forem květy obvykle vyžadují jemnější úpravy, jako jsou nálevy nebo tinktury.

#nálev     #tinktura

Kvetoucí neboli krytosemenné rostliny jsou poměrně mladou skupinou. Tedy mladou z hlediska evolučního vývoje. Začaly dobývat planetu zhruba ve stejné době, kdy se ji dinosauři rozhodli opustit. Zato jsou ale skupinou velmi úspěšnou. Svědčí o tom mimo jiné i fakt, že málokdo z nás si uvědomuje, že ne všechny rostliny kvetou.

Na rozdíl od listů, které plní celou řadu různých funkcí, květ má funkci jednu jedinou – rozmnožování. Rostliny opylované větrem mají květy drobné a nenápadné, nenáročné na výrobu, naproti tomu rostliny opylované hmyzem tvoří květy velké, výrazné, barevné, vonící, obsahující nektar. Vše pro přilákání hmyzu.

Květy mohou na stoncích vyrůstat jednotlivě, jako třeba v případě jabloně, nebo se mohou sdružovat do složitých květenství, jako například úbor heřmánku nebo klas jitrocele.

léčivé byliny, čaje, homeopatie

Plod

plod, plody, borůvky

Plody také náleží pouze krytosemenným rostlinám, protože vznikají z květů po opylení a oplození. V léčitelství obvykle používáme buď semena obsažená v plodech, nebo dužnaté části některých plodů. Semena se často rozemílají a užívají formou prášku. Dužnaté části slouží k přípravě čerstvé šťávy nebo tinktur, konzumují se přímo nebo se suší jako základ léčivých čajů.

léčivé byliny, čaje, homeopatie

Obecné zásady sběru rostlin

sběr léčivých bylin

Dáváte-li přednost vlastnoručnímu sběru léčivých rostlin před jejich zakoupením, budou vás nejspíše zajímat pravidla, která pro sběr rostlin platí. Naštěstí jich není mnoho a jsou poměrně jednoduchá. Sledovat musíte dvě oblasti: lunární cyklus a vegetační sezónu.

léčivé byliny, čaje, homeopatie

Lunární cyklus

Rostliny jsou výrazně ovlivňovány lunárním cyklem. Během dorůstající Luny stoupá „síla“ rostlinným tělem vzhůru, nadzemní části rostlin je proto nejlepší sbírat několik dní před úplňkem. Naopak s ubývající Lunou se „síla“ rostlin stahuje do kořenů. Podzemní části rostlin tedy sbírejte v době krátce před novoluním.

léčivé byliny, čaje, homeopatie

Vegetační sezóna

léčivé byliny

Dále je třeba zohlednit životní rytmus samotné rostliny během vegetační sezóny. Na jejím začátku, tedy na jaře, vytváří většina rostlin nejprve listy, aby mohly prostřednictvím fotosyntézy získávat energii k dalšímu růstu. To je období života rostliny, kdy je vhodné sbírat listy nebo nekvetoucí natě.

Jakmile rostlina vykvete, soustředí energii do tvorby květů a léčivé účinky listů klesají. Je to ovšem vhodná doba pro sběr květů a celých kvetoucích natí. Zatímco listy je možné sbírat kdykoli během dne, květy a kvetoucí nať sbírejte ráno nebo během dopoledne, protože odpoledne se léčivé účinky květů snižují, některé rostliny dokonce odkvétají nebo uzavírají své květy v časném odpoledni, ještě za plného slunečního světla.

Plody a semena sbírejte v jejich plné zralosti, ale nečekejte, až z rostliny spadnou, protože to už jsou přezrálé. Doba zralosti plodů představuje u většiny rostlin v našich podmínkách konec léta nebo začátek podzimu.

Podzemní části vytrvalých nebo víceletých rostlin – kořeny, oddenky, hlízy – sbírejte v závěru vegetační sezóny, tedy koncem léta nebo na podzim. Po celou vegetační sezónu se do nich totiž ukládaly zásobní látky, ze kterých bude rostlina žít na jaře, než stačí znovu vytvořit listy, mají proto v tomto období největší léčivé účinky.

léčivé byliny, čaje, homeopatie

Sušení a uskladnění

léčivé byliny, sušení, uskladnění

Sebrané rostliny ukládejte do košíku nebo sáčku z plátna či pytloviny, kde se nezapaří. Houbaři toto pravidlo dobře znají. Nikdy nepoužívejte igelitovou tašku. Nasbírané rostliny můžete buď použít čerstvé, nebo usušit a uskladnit k pozdějšímu použití. Rostliny sušte zásadně pomalu ve stínu, nikdy na přímém slunci. Někdy – zejména v případě některých plodů – se doporučuje sušení v troubě při teplotách do 50°C. Při sušení i skladování si dejte pozor na vlhkost. Jestli vám rostlina zplesniví, vyhoďte ji. Plesnivá by nadělala jen samou škodu, žádný užitek.

K uskladnění usušených rostlin používejte uzavíratelné, dokonale těsnící nádoby, opět především k ochraně před vlhkostí a plísněmi. Můžete také použít plátěné nebo papírové sáčky, ve kterých rostlina „dýchá“. V takovém případě ale skladujete rostliny na půdě nebo jiném suchém místě. Vlhký sklep nebo kuchyně plná páry z vaření se k tomu účelu nehodí. Tímto způsobem také neskladujte bylinky příliš dlouho, protože jinak se Vám do nich pustí zavíječi.

léčivé byliny, čaje, homeopatie

léčivé byliny, čaje, homeopatie

obrázky na stránce: J.C.Brinar a pixabay.com

Updated: 29.6.2020 — 19:13