Vytvoření chrámu

Založit nový chrám, který bude zasvěcen některému z bohů nebo jiné duchovní bytosti je počin, který není co do provedení nijak zvlášť komplikovaný. Zato je ale velmi zásadní. Jedná se o velmi významný životní krok či událost ve Vašem životě, která bude mít nevyhnutelně vliv i na jeho další aspekty.

založení chrámu: proč ~ jak ~ co dál ~ uzavření chrámu

Proto než se pustíme do návodu, jak stvořit chrám nějaké duchovní bytosti, soustřeďme se na to, proč něco takového vůbec dělat. Důvodů může být více.

Proč založit chrám?

#magie

Protože samotný oltář někdy není dost. Možná potřebujete místo, kde budete provozovat duchovní obřady nebo magické operace. Takové místo potřebuje každý, kdo se zabývá magií nebo praktikuje nějaké náboženství. Někdo má k dispozici místnost zasvěcenou pouze magické práci (oratoř). Někdo se hlásí ke křesťanství nebo jinému z hlavních náboženství a chrámy jsou mu běžně dostupné. Jiný ale nemá vlastní dům či byt, kde by si mohl vyhradit místnost na magické rituály. A kdo se hlásí k některému z pohanských náboženství, těžko bude hledat chrám boha či bohyně, které uctívá. Kde v Čechách najdete chrám bohyně Bastet? Odpověď je snadná. Tam, kde ho stvoříte.

Dalším důvodem ke stvoření chrámu může být založení náboženské nebo čarodějnické skupiny. Koneckonců jak náboženství, tak čarodějnictví je tradičně praktikováno spíše ve skupinách než samostatně. Skupina se musí někde scházet ke svým obřadům a zároveň její členové uctívají stejné božstvo. Založení chrámu je proto logickým krokem.

#meditace   #přírodní magie

Chrám se pro Vás může stát místem, kam budete chodit komunikovat se svým Bohem nebo Bohyní, kde budete meditovat, provádět náboženské rituály, magické operace nebo jiné duchovní obřady. Můžete tu uskutečňovat kouzla přírodní magie, přinášet obětiny, nebo tu prostě jenom být. Řada lidí chodí do kostela jen proto, aby tam byli. Energie kostela dokáže působit velmi silně. S Vaším chrámem to bude stejné. Pojďme si proto nyní říct, jak vytvořit nový chrám.

učebnice magie, magie, okultismus, kouzlo, čarodějnictví, rituál, zaklínadlo
Více o magii, kouzlech, magických rituálech a známých panteonech se dočtete v UČEBNICI MAGIE.

Jak založit chrám?

#vysvěcení oltáře   #živly

Je to podobný proces jako vytvoření oltáře, ale pracujete ve větším. Najděte vhodné místo v přírodě. Nejlépe takové, které má ve svém středu skalku s výklenky a dutinami nebo vykotlaný strom. Do takového přírodního úkrytu umístěte sošku nebo vyobrazení dané bytosti. Bude tam skrytá před očima kolemjdoucích i před nepřízní počasí. Prostor kolem očistěte pomocí živlů a vysvěťte podobně jako u oltáře. Názorně vysvětlený postup najdete ve videu Chrám. Ve vysvěceném prostoru rozmístěte symboly a atributy náležející dané bytosti.

Video je součástí Školy magie J.C.Brinar

Můžete si připravit nějaký text. Slova, kterými prohlásíte vysvěcený prostor chrámem dané duchovní bytosti. Vizualizace v meditativním stavu je ale mocnější:

Meditace chrámu

Poklekněte a posaďte se na paty. Ruce si položte na stehna. Zavřete oči a zklidněte mysl. Prociťte svoje propojení se Zemí, s přírodou kolem i s oblohou. Potom soustřeďte svou mysl na prostor chrámu. Uvědomte si jeho čistotu a posvátnost. Představte si bílé světlo, které ho obklopuje a vyplňuje. V duchu nebo nahlas proneste slova:

Volám Tě mocný/á …..jméno bytosti…..
Zde je Tvůj chrám, který jsem stvořil/a ke Tvé poctě.
Přijmi jej vlídně a naplň jej svou přítomností.

Vnitřním zrakem vnímejte duchovní bytost, jak sestupuje do svého chrámu a prociťte energii, která se okolo Vás rozvíří. Ten pocit může být velmi intenzivní. Když se chvění ztiší, povstaňte, zapalte fialovou svíci a pomocí slov a gest ji nabídněte jako obětinu:

Ctím živel Země a mocné síly severu.
Ctím živel Vzduch a mocné síly východu.
Ctím živel Oheň a mocné síly jihu.
Ctím živel Voda a mocné síly západu.
Ctím mocné Bohy.
Přijmi pane/paní ...jméno bytosti…. tento dar,
který Ti nabízím ke Tvé poctě.

Při slovech se otáčejte čelem ke světovým stranám, které jmenujete. Když dokončíte poctu živlům a bohům, upevněte hořící svíčku do svícnu, opět poklekněte čelem k sošce, zavřete oči a věnujte čas poklidnému bytí a souznění s okolní přírodou nyní nasycenou energií nově vysvěceného chrámu.

Stvořili jste chrám, a co dál?

Nejlepší je samozřejmě nový chrám pravidelně využívat k duchovním obřadům. Tím se jeho energie udržuje a opakovaně čistí.

Můžete tu provádět kouzla přírodní magie i magické rituály, přinášet obětiny hlavnímu božstvu chrámu, meditovat. Wiccané nebo vyznavači dalších pohanských náboženství mohou v chrámu uskutečňovat obřady Kola roku (Samhain, Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Litha, Lammas, Mabon).

Můžete v chrámu tyto svátky slavit i když nepatříte k pohanům. Je lhostejné, jestli místo Samhain říkáte Halloween nebo Svátek všech svatých či Dušičky a Beltane je pro Vás Pálení čarodějnic. Jsou to svátky, které se staly běžnou součástí našich životů, ať už jsme jakéhokoli vyznání či dokonce ateisté. Mnoho lidí si je dnes ani s náboženstvím nespojuje (tedy kromě Yule – Vánoc).

#symbol Boží světlo

Jestli z nějakého důvodu nemůžete navštěvovat chrám pravidelně alespoň jednou za dva měsíce, udržujte spojení s jeho energií na dálku. V meditativním stavu vizualizujte sebe uvnitř chrámu. Do jeho středu si promítněte symbol Boží světlo a vizualizujte očistný vír bílého světla, který krouží chrámem a jako světelné tornádo odnáší pryč vše negativní. Tuto mentální očistu na dálku provádějte alespoň jednou za měsíc.

Můžete tímto způsobem také vzdávat poctu hlavnímu božstvu chrámu a dokonce i přinášet obětiny. Obětinu (například směs vonných bylin) umístěte pomocí vizualizace do chrámu a její fyzickou podobu zapalte jako kadidlo na dřevěném uhlí.

#Reiki   #samozasvěcení   #symboly Reiki

Přenos energií a vizualizace činů na vzdálených místech se Vám budou mnohem snáze uskutečňovat s pomocí energie Reiki a jejích symbolů. Na těchto stránkách najdete návod, jak provést samozasvěcení do energie Reiki.

Uzavření chrámu

Jestliže už nadále nebudete schopni chrám navštěvovat a udržovat a nemáte ani komu předat štafetu, je nutné chrám řádným způsobem uzavřít. To nemůžete udělat na dálku, protože je třeba z prostoru chrámu odstranit všechny symboly, atributy božstva a cokoli dalšího, co jste během času učinili součástí chrámu. Potom vemte dýku, pomalu obcházejte obvod chrámu, hrotem dýky miřte k zemi a vizualizujte světlo kruhu, které se vtahuje do dýky.

Když obejdete celý kruh, přejděte do středu chrámu, poklekněte, dýku držte před sebou hrotem vzhůru a vizualizujte bílé světlo vířicí chrámem, které se ve spirále vlévá do dýky. Vytrvejte tak dlouho, dokud nebude všechna energie chrámu bezpečně uložená v dýce.

Tato dýka se stane poslední obětinou božstvu, kterému byl chrám zasvěcen. Vizualizujte duchovní bytost a v duchu nebo nahlas proneste:

Mocný/á …..jméno duchovní bytosti………..
Přináším ti tuto dýku jako oběť ke Tvé poctě.

Dýku položte před sebe na zem a chvíli se zavřenýma očima vnímejte energie kolem sebe.

Tím je chrám uzavřen a jeho energie uložena v dýce. Nebude se proto chaoticky rozpadat a působit tak negativně na přírodu v místě bývalého chrámu.

Dýka je ovšem poněkud nebezpečný předmět na to, abyste ji nechali jen tak ležet na zemi. Buďto ji uložte do bezpečného přírodního úkrytu, nebo ji zakopejte do země a na místo přivalte nějaký větší kámen.

Chrám je uzavřen. Tak se staň!

Vysvěcený prostor pro magii i náboženství

Obrázky na stránce: J.C.Brinar

Updated: 9.5.2024 — 16:19