Čakry – energie

Čakry jsou energetické brány našeho těla. Propojují veškerou energii, která vstupuje do těla, prochází jím, mění se na různé typy energie, sytí auru a jemněhmotná těla a umožňuje veškeré fyzické i duševní funkce.

#aura

funkce a dysfunkce ~ harmonizace ~ umístění ~ vliv, analogie

Stejně jako v případě živlů, i u čaker je důležitá rovnováha. Oslabená činnost čakry má za následek snížení funkcí orgánů, které čakra ovlivňuje. Její zvýšená činnost může vést k přetížení těchto orgánů. Dlouhodobá nerovnováha pak vede k rozvoji nemoci. Znamená to ovšem také, že přes čakry můžeme působit na orgány a jejich funkce a léčit se. Možnosti práce s čakrami k léčení konkrétních zdravotních problémů najdete na stránce Léčitelství.

Energetická nerovnováha jedné čakry se u různých lidí může projevovat odlišně. U někoho to mohou být poruchy funkcí orgánů, u jiného převládnou výkyvy emočních projevů. Dobrá znalost systému čaker a jejich působení nám může pomoci rozpoznat a podchytit nerovnováhu v jejím počátku a předejít rozvoji nemoci třeba jen na základě změny v emocích.

čakry

Jak můžete ovlivnit činnost čaker?

První možností je meditace.

V meditativním stavu vizualizujte čakru. Představte si ji v její příslušné barvě. Nesnažte se vnutit jí nějaký konkrétní tvar. Vaše podvědomí dobře ví, jakou má podobu a promítne vám do mysli správný obraz. Soustřeďte se na představu čakry a energie, která jejím prostřednictvím proudí do vašeho těla. Vnímejte čakru tak, jak vám ji Vaše podvědomí ukáže.

Je oslabená v porovnání s ostatními čakrami? Nebo naopak přebujelá? Jak se vám jeví její záře? Je jasná a čirá nebo slabá a šedavá? Nakonec se zaměřte na nápravu čakry vlastní vůlí. Představte si ji v dokonalé podobě. Představte si energii, která čakrou proudí volně a bez překážek. Tuto představu udržte několik minut. Málokdy stačí pouze jediná meditace k harmonizaci čakry. Spíše budete potřebovat opakovat cvičení každý den po dobu alespoň jednoho týdne. Ukončit meditační kůru můžete, až se Vám bude čakra jevit v její správné podobě hned na začátku meditace.

#meditace     #vokálová meditace pro harmonizaci čaker

čakry

Druhou možností je využití principu zpětné vazby.

Tak jako činnost čakry ovlivňuje činnost příslušných orgánů, tak můžeme harmonizací funkce orgánů harmonizovat samotnou čakru. K tomu účelu výborně poslouží jóga, pokud ji budete cvičit každý den. Meditace a cvičení jógových sestav můžete podpořit stimulací čaker pomocí analogických vibrací. Jejich přehled najdete níže v tabulkách u každé čakry.

#analogie

čakry

Kde jsou umístěny hlavní čakry

Sedm hlavních čaker je rozmístěno na svislé ose těla

čakry

první čakra (pánev)      druhá čakra (pupek)      třetí čakra (solar plexus)      čtvrtá čakra (srdce)      pátá čakra (hrdlo)      šestá čakra (čelo)      sedmá čakra (temeno hlavy)

Působení čaker a jejich analogie

čakry

#analogie   #barvy   #tóny a zvuky   #vůně   #nerosty   #čtyři živly

Čakra 1 – Múládhára

základní čakra, Múládhára

První čakra (základní) je umístěna na dolním konci páteře v oblasti kostrče. Fyzická oblast pod jejím vlivem zahrnuje dolní končetiny, zevní pohlavní orgány a oběhovou soustavu. Její disharmonie se v duševní oblasti projevuje zvýšenou agresivitou, bezohledností, podrážděností, netolerancí, případně hyperaktivitou, unáhleností a obtížně zvladatelnou touhou po majetku. V duchovní oblasti je sídlem hadí síly, centrem základu života prvotní důvěry, spojení s přírodou, sebezáchovy a schopnosti se prosadit.

analogie

zvukkontrabas, violoncello, bicí nástroje
tónC
vokalizaceÚ
barvačervená, červenohnědá
nerost/yjaspis, záhněda, rubín, hematit
vůněvistárie, santal
živelZemě

Hadí síla je energie koncentrovaná v oblasti první čakry. Představuje evoluční prasílu, životní energii. Zatím neprobuzená, je hadí síla znázorněna spícím, do klubíčka svinutým hadem červené barvy. Proto je jejím symbolem spirála. Probuzená hadí síla bývá zobrazována jako roj včel. Včela byla v dřívějších časech považována za posla božích zpráv. Symbolem probuzené hadí síly je také hexagram neboli Šalamounova pečeť neboli šesticípá hvězda složená ze dvou trojúhelníků, neboť její probuzení s sebou přináší moudrost, prozření či dokonce osvícení. Probuzená hadí síla stoupá po páteři vzhůru a korunní čakrou opouští fyzické tělo, aby se spojila k energetickou „korunou“ spojující lidskou bytost s duchovním světem.

čakry

Čakra 2 – Svadhišthána

sakrální čakra, Svadhišthána, čakry

Druhá čakra (čakra sleziny, sakrální čakra) se nachází v oblasti pupku. Fyzická oblast pod jejím vlivem zahrnuje slezinu, slinivku, vylučovací soustavu, vnitřní pohlavní orgány, kosterní svalstvo a také nadledvinky. Dušení projevy svědčící o disharmonii druhé čakry jsou především zvýšená arogance a pýcha, paranoidní tendence, egocentrismus, přehnané sebevědomí, nadřazené chování, neschopnost smysluplné konstruktivní komunikace. V duchovní oblasti je druhá čakra významná pro pocit sebehodnoty a vědomí svého já.

analogie

zvukkontrabas, violoncello, bicí a dechové nástroje
tónD
vokalizaceÓ
barvaoranžová
nerost/ykarneol, hyacint, ohnivý opál
vůněgardénie, pačule
živelVoda

čakry

Čakra 3 – Manipúra

čakra solárního plexu, čakra středu, Manipúra, čakry

Třetí čakra (čakra solárního plexu) se nachází na spodní hranici hrudníku. Fyzická oblast zahrnuje trávicí soustavu včetně jater, močový měchýř, nadledvinky a levou mozkovou hemisféru. Disharmonie čakry se v duševní oblasti projevuje lpěním na dogmatech, zkostnatělostí, výrazným upřednostněním rozumu na úkor emocí, tendencí k odloučení od společnosti až sociální fobií, egocentrismem, intolerancí a vysokou kritičností. Duchovní oblast zahrnuje empatii, intuici, sebevědomí a vlastní vůli.

analogie

zvukvšechny strunné nástroje, klavír, dechové nástroje
tónE
vokalizaceOU
barvažlutá
nerost/ycitrín, topaz, žlutý kalcit, jantar, zlato
vůněrozmarýna
živelOheň

čakry

Čakra 4 – Anáhata

čakra srdce, Anáhata, čakry

Čtvrtá čakra se nachází v oblasti srdce. Z fyzické oblasti má kromě srdce a oběhové soustavy vliv také na brzlík, a proto i na celý imunitní systém. Disharmonie čakry se po dušení stránce projevuje slabou vůlí, emoční labilitou, nejistotou a úzkostlivostí. Dále oslabením důvěry, zpochybňováním vlastních rozhodnutí a neschopností rozumně hospodařit s penězi. Po duchovní stránce má vliv na léčivé energie, soucit, empatii, duchovní lásku, umělecké a tvůrčí vyjádření.

analogie

zvukvšechny strunné nástroje, flétna, akordeon
tónF
vokalizaceÁ
barvazelená (hlavní), růžová (vedlejší)
nerost/yavanturín, růženín, smaragd, olivín, jadeit (nefrit), malachit
vůněrůže
živelVzduch

čakry

Čakra 5 – Višúddha

čakra hrdla, krku, Višúddha, čakry

Pátá čakra je umístěna v hrdle. Fyzická oblast, kterou ovlivňuje je především dýchací soustava, štítná žláza a příštítná tělíska. Dále má vliv na jícen a dutinu ústní. K duševním projevům její disharmonie patří komunikační neobratnost, lpění na dogmatech a konzervativnost, touha po moci, autoritářství a vzhlížení k ikonám. V duchovní oblasti je sférou vlivu páté čakry telepatie, čistota, poctivost. Představuje most mezi emocemi a rozumem. Jejím prostřednictvím nalézáme slova pro vyjádření svých citů.

analogie

zvukhousle, viola, klavír, akordeon
tónG
vokalizaceÉ
barvasvětle modrá, tyrkysová
nerost/ymodrý fluorit, tyrkys, chryzokol
vůněvavřín
živelÉter neboli kvintesence (pátý element)

čakra

Čakra 6 – Adžňá

čakra čela, třetí oko, Adžňá, čakry

Šestá čakra je umístěna uprostřed čela mezi obočím. Ve fyzické oblasti působí na celý systém endokrinních žláz, obě mozkové hemisféry a přenos nervových signálů, oči, ústní a nosní dutinu. V duševní oblasti se její dysfunkce projevuje zapomnětlivostí, přecitlivělostí, strachem z budoucnosti a ze svého „špatného“ já, nedochvilností a netrpělivostí, paranoidními sklony a nízkou asertivitou. V duchovní oblasti hraje roli zejména v představivosti, mimosmyslovém i vědomém vnímání, jasnozření a moudrosti.

analogie

zvukhousle, viola, klavír, zvonky
tónA
vokalizaceÍ
barvatemně modrá, indigová
nerost/ylazurit, sodalit, safír, azurit
vůněeukalyptus
živelvšechny živly – jemněhmotný princip

čakra

Čakra 7 – Sahasrára

korunní čakra, Sahasrára

Sedmá (korunní) čakra se nachází se na temeni hlavy. Fyzicky souvisí s opěrnou a nervovou soustavou. Její dysfunkce se v duševní oblasti projevuje plachostí, pocitem méněcennosti a nepochopení, emoční frustrací, dále extrémní sebekritičností, sebepodceňováním až patologickým snižováním významu vlastních úspěchů. V duchovní oblasti představuje spojení s vesmírem a pochopení významu vlastního inkarnačního řetězce a osudových vazeb v jeho rámci.

analogie

zvukhousle, viola, klavír, varhany, zvonky
tónH
vokalizaceÓM
barvafialová, alternativně bílé světlo
nerost/yametyst, čaroit, fialový fluotit, alternativně diamant
vůněšeřík, kadidlo
živelvšechny živly – božský princip

čínská, východní, alternativní, medicína

obrázky na této stránce: pixabay.com a J.C.Brinar

Updated: 9.5.2024 — 16:17