Magický rituál

Jaký je rozdíl mezi kouzlem a magickým rituálem? V podstatě jsou to dvě zcela odlišné věci. Kouzlo můžete uskutečnit samostatně mimo rituál. Přírodní magie je na tomto způsobu provádění kouzel založená. A na druhé straně magický rituál vůbec nemusí obsahovat kouzlo.

#kouzlo   #přírodní magie

struktura ~ otevírání čtvrtí kruhu ~ uzavírání čtvrtí kruhu ~ možnosti provedení

#učebnice magie

Například takzvaný menší pentagramový rituál se často praktikuje samostatně, čistě pro rituál samotný a jeho očistné a ochranné účinky (najdete v Učebnici magie). Nebo můžete magický rituál založit na komunikaci s duchovními bytostmi, pokud používáte invokativní či evokativní magii. Wicca má ustálenou sérii rituálů k oslavám významných svátků – takzvané Kolo roku. Rituál se provádí i za účelem očištění a aktivace magických pomůcek. Možností je celá řada.

Rituál je činnost s jasně danými pravidly a vždy stejnou strukturou.

magický rituál

Jednotná struktura magického rituálu

Rituály se liší svým obsahem, který vychází z vašeho záměru, ale neliší se svou strukturou. Každý magický rituál by měl obsahovat následující fáze:

  • otevření (aktivace) kruhu
  • otevření čtvrtí
  • obsah rituálu (například kouzlo), kterým uskutečníte svůj záměr
  • uzavření čtvrtí
  • uzavření kruhu
magický rituál
osmý díl kurzu magie

#Oltář a Kruh   #Energetické Obrázky   #Přírodní magie   #Meditace

Postup otevření a uzavření magického kruhu najdete na stránce Oltář a Kruh. Obsah rituálu závisí zcela na Vás a Vašem záměru, který chcete magickým rituálem uskutečnit. Budete-li v rámci rituálu pracovat na vlastním duševním či duchovním zdokonalení, bude pravděpodobně podstatnou část jeho obsahu tvořit meditace. Další možností je invokace nebo evokace duchovních bytostí. Na stránce Energetické Obrázky najdete symboly některých z nich. Jestli potřebujete navázat kontakt s bytostí, jejíž symbol zatím nemám v nabídce, napište mi. Obrázek Vám připravím. Má-li být obsahem Vašeho magického rituálu kouzlo, můžete načerpat inspiraci na stránce Přírodní magie.

magický rituál

Otevírání čtvrtí

#živly

Při otevírání čtvrtí kruhu budete vepisovat živlové pentagramy. K tomu použijte magickou hůlku nebo jen ruku v žehnacím gestu.

pentagram Země, magický rituál
invokace pentagramu Země

Otevření severní čtvrti – invokace živlu Země

Nejprve aktivujte kruh, potom se otočte k severu a pomocí hůlky vepište jedním nepřerušovaným tahem pentagram Země. Začněte u horního cípu a pokračujte ve směru šipky. Linie pentagramu, které kreslíte hůlkou ve vzduchu, si zároveň představujte jako zelené světlo. Nakonec si takto zeleně zářící představte celý pentagram.

Potom odříkejte vzývání živlu Země a zároveň se slovy si představujte hory, pole, skály,…, cokoli, co se vám vybaví v souvislosti se zemským živlem. Slova invokace si upravte podle sebe. Vždy by měla vyjadřovat tento obsah:

Volám Zemi (živel Země) na severu (ze severních končin,…). Volám mocné síly Země, aby přišly a podpořily mé kouzlo (rituál,…)

Jestli používáte barevné živlové svíce, zapalte po invokaci zemského živlu zelenou na severní straně oltáře.

pentagram Vzduchu, magický rituál
invokace pentagramu Vzduchu

Otevření východní čtvrti – invokace živlu Vzduch

Otočte se k východu a vepište pentagram živlu Vzduch. Ten se začíná kreslit vodorovně od pravého cípu. Vepsaný pentagram vizualizujte ve žluté barvě.

Odříkejte invokaci Vzduchu (obdoba invokace Země – viz výš) a zároveň si představujte vítr v korunách stromů, vichřici, tornádo,…, cokoli se vám vybaví v souvislosti se vzduchem.

Po invokaci vzdušného živlu můžete zapálit žlutou svíci na východní straně oltáře.

pentagram Ohně, magický rituál
invokace pentagramu Ohně

Otevření jižní čtvrti – invokace živlu Oheň

Otočte se k jihu a vepište jedním nepřerušovaným tahem pentagram Ohně. Začněte od horního cípu a pokračujte ve směru šipky. Vepsaný pentagram vizualizujte v červené barvě.

Odříkejte invokaci Ohně a představujte si plameny, hořící vatru, zuřící požár,…

Zapalte červenou svíci, která coby symbol Ohně patří na oltář i v případě, že svíce ostatních živlů nepoužíváte.

pentagram Vody, magický rituál
invokace pentagramu Vody

Otevření západní čtvrti – invokace živlu Voda

Otočte se k západu a vepište pentagram Vody.  První linie vede vodorovně od levého cípu. Vizualizujte pentagram v modré barvě.

Odříkejte invokaci Vody a soustřeďte se na představu deště, vodopádu, mořského příboje nebo čehokoli dalšího, co se vám vybaví v souvislosti s vodou.

Můžete zapálit modrou svíci na západní straně oltáře.

Po otevření čtvrtí kruhu můžete začít s vlastním obsahem rituálu. Když je Vaše naplánovaná magická práce hotová, je čtvrti i kruh nutné zase uzavřít. Jestli tuto fázi vynecháte, bude se energie kruhu chaoticky rozpadat, mísit se s energií vašeho kouzla a oslabovat jeho sílu.

magický rituál

Uzavírání čtvrtí

Postup uzavírání čtvrtí je opačný postupu jejich otevírání. Začínáte západní čtvrtí, postupujete proti směru hodinových ručiček, takže jako poslední uzavřete severní čtvrť. K zažehnání neboli odstranění pentagramů použijte dýku, která rozptyluje energii. Linie každého pentagramu kreslete hrotem dýky, a to v opačném směru, než jste pentagram vepisovali (viz šipky na obrázku níž). Zároveň s pohybem dýky si představujte, jak se světlo pentagramu rozptyluje a mizí.

odvolání neboli zažehnání živlových pentagramů:

Po zažehnání každého z pentagramů nezapomeňte odříkat poděkování příslušnému živlu přibližně v tomto znění:

Děkuji Vodě (Ohni,…), že přišel/a a podpořil/a mé kouzlo.

Zároveň se slovy si představte živel nebo světlo v jeho barvě, jak opouští prostor magického kruhu a stahuje se zpět k příslušné světové straně. Když uzavřete poslední čtvrť zažehnáním pentagramu Země, uzavřete pomocí dýky i kruh.

Tím je rituál ukončen a je čas odpočívat.

magický rituál

Můžete si vybrat …

Postup otevírání čtvrtí, který jsme si výše představili, není jedinou možností, jak čtvrti magického kruhu aktivovat. Invokace živlů je pro vás ta pravá volba, jestli vyznáváte čarodějnictví nebo jiné pohanské náboženství, které ve svém rámci připouští magii, anebo jestli chcete praktikovat magii odloučeně od filosofie a náboženství, jen jako samotný pracovní systém.

Pokud se ale hlásíte ke kabalistickým kořenům magie a k židovsko-křesťanské kulturní a náboženské tradici, pak je pro vás lepší volbou takzvaný menší pentagramový rituál. Ten na místo invokace živlů obsahuje vzývání archandělů, kteří ovšem také zastupují světové strany a prezentují se i v odpovídajících barvách, jak je to popsáno výš. Zahrnuje také gesto křižování, nicméně průběh a význam obou zahajovacích ceromonií je obdobný.

učebnice magie, magie, okultismus, kouzlo, čarodějnictví, rituál, zaklínadlo
Podrobný popis Menšího pentagramového rituálu a jeho srovnání s invokací živlů naleznete v UČEBNICI MAGIE.

obrázky na stránce: J.C.Brinar a pixabay.com

Updated: 9.5.2024 — 16:18