Magický rituál

magický rituál, magie, učebnice, okultismus, kouzla, čarodějnictví

video – magický rituál

Jaký je rozdíl mezi kouzlem a magickým rituálem? V podstatě jsou to dvě zcela odlišné věci. Kouzlo můžete uskutečnit zcela mimo rituál. Přírodní magie je na tomto způsobu provádění kouzel založená. A na druhé straně magický rituál vůbec nemusí obsahovat kouzlo. Například takzvaný menší pentagramový rituál se často praktikuje samostatně, čistě pro rituál samotný a jeho očistné a ochranné účinky. Nebo můžete magický rituál založit na komunikaci s duchovními bytostmi, pokud používáte invokativní či evokativní magii. Možností je celá řada. Rituál je činnost s jasně danými pravidly a vždy stejnou strukturou. Magický rituál není žádnou výjimkou.
Jednotná struktura rituálu                                              magický rituál

Rituály se liší svým obsahem, který vychází z vašeho záměru, ale neliší se svou strukturou. Každý rituál by měl obsahovat následující fáze:

  • otevření (aktivace) kruhu
  • otevření čtvrtí
  • zaříkadlo a další magická práce, tedy vlastní obsah rituálu, kterým uskutečníte svůj záměr. Tato část může zahrnovat meditaci, provedení kouzla, invokaci či evokaci duchovních bytostí…
  • uzavření čtvrtí
  • uzavření kruhu

Otevírání čtvrtí

Při otevírání čtvrtí kruhu budete vepisovat živlové pentagramy. K tomu použijte magickou hůlku nebo jen ruku v žehnacím gestu.

magický rituál, magie, okultismus, učebnice, pentagram, zeměOtevření severní čtvrti – invokace živlu Země

Nejprve aktivujte kruh, potom se otočte k severu a pomocí hůlky vepište jedním nepřerušovaným tahem pentagram Země. Začněte u horního cípu a pokračujte ve směru šipky. Linie pentagramu, které kreslíte hůlkou ve vzduchu, si zároveň představujte jako zelené světlo. Nakonec si takto zeleně zářící představte celý pentagram. Potom odříkejte vzývání živlu Země a zároveň se slovy si představujte hory, pole, skály, cokoli, co se vám vybaví v souvislosti se zemským živlem. Slova invokace si upravte podle sebe. Vždy by měla vyjadřovat tento obsah:

Volám Zemi (živel Země) na severu (ze severních končin,…). Volám mocné síly Země, aby přišly a podpořily mé kouzlo (rituál,…)

Jestli používáte barevné živlové svíce, zapalte po invokaci živlu zelenou na severní straně oltáře.
magický rituál, magie, okultismus, učebnice, pentagram, vzduchOtevření východní čtvrti – invokace živlu Vzduch

Otočte se k východu a vepište pentagram živlu Vzduch. Ten se začíná kreslit vodorovně od pravého cípu. Vepsaný pentagram vizualizujte ve žluté barvě.

Odříkejte invokaci Vzduchu a zároveň si představujte vítr v korunách stromů, vichřici, tornádo, cokoli se vám vybaví v souvislosti se vzduchem. Případně můžete zapálit žlutou svíci na východní straně oltáře.

Otevření jižní čtvrti – invokace živlu Oheň

Otočte se k jihu a vepište jedním nepřerušovaným tahem pentagram Ohně. Začněte od horního cípu a pokračujte ve směru šipky. Vepsaný pentagram vizualizujte v červené barvě.

Odříkejte invokaci Ohně a představujte si plameny, hořící vatru, zuřící požár,… Zapalte červenou svíci, která patří na oltář i v případě, že svíce ostatních živlů nepoužíváte.

Otevření západní čtvrti – invokace živlu Voda

Otočte se k západu a vepište pentagram Vody.  První linie vede vodorovně od levého cípu. Vizualizujte pentagram v modré barvě.

Odříkejte invokaci Vody a soustřeďte se na představu deště, vodopádu, mořského příboje nebo čehokoli dalšího, co se vám vybaví v souvislosti s vodou. Můžete zapálit modrou svíci na západní straně oltáře.
Uzavření čtvrtí

Po otevření čtvrtí kruhu můžete začít s vlastním kouzlem. Když je vaše naplánovaná magická práce hotová, je čtvrti i kruh nutné zase uzavřít. Jestli tuto fázi vynecháte, bude se energie kruhu chaoticky rozpadat, mísit se s energií vašeho kouzla a oslabovat jeho sílu.

Postup uzavírání čtvrtí je opačný postupu jejich otevírání. Začínáte západní čtvrtí, postupujete proti směru hodinových ručiček, takže jako poslední uzavřete severní čtvrť. K zažehnání neboli odstranění pentagramů použijte dýku, která rozptyluje energii. Linie každého pentagramu kreslete hrotem dýky, a to v opačném směru, než jste pentagram vepisovali. Zároveň s pohybem dýky si představujte, jak se světlo pentagramu rozptyluje a mizí.

magický rituál, magie, okultismus, učebnice, pentagram, voda

magický rituál, magie, okultismus, učebnice, pentagram, oheňmagický rituál, magie, okultismus, učebnice, pentagram, vzduchmagický rituál, magie, okultismus, učebnice, pentagram, země

Po zažehnání každého z pentagramů nezapomeňte odříkat poděkování příslušnému živlu přibližně v tomto znění:

Děkuji Vodě (Ohni,…), že přišel/a a podpořil/a mé kouzlo.

Zároveň se slovy si představte živel nebo světlo v jeho barvě, jak opouští prostor magického kruhu a stahuje se zpět k příslušné světové straně. Když uzavřete poslední čtvrť zažehnáním pentagramu Země, uzavřete pomocí dýky i kruh. Tím je rituál ukončen.

Můžete si vybrat …magický rituál, magie, okultismus, učebnice

Postup otevírání čtvrtí, který jsme si výše představili, není jedinou možností, jak čtvrti magického kruhu aktivovat. Invokace živlů je pro vás ta pravá volba, jestli vyznáváte čarodějnictví nebo jiné pohanské náboženství, které ve svém rámci připouští magii, anebo jestli chcete praktikovat magii odloučeně od filosofie a náboženství, jen jako samotný pracovní systém.magický rituál, učebnice, magie, okultismus, kouzla, čarodějnictví

Pokud se ale hlásíte ke kabalistickým kořenům magie a k židovsko-křesťanské kulturní a náboženské tradici, pak je pro vás lepší volbou takzvaný menší pentagramový rituál. Jeho podrobný popis a srovnání s invokací živlů naleznete v UČEBNICI MAGIE.

Updated: 12.2.2019 — 18:27