Magické svíce

Magické svíce nebo také magie svící je disciplína, která se prolíná magií, esoterikou i léčitelstvím. Vše záleží na záměru, který sledujete a k jehož uskutečnění svíci použijete. Vosk, ze kterého je svíce vyrobena, můžete použít jako vynikající nosič, do kterého uložíte takovou energii, jakou budete ke svému záměru potřebovat. Vyrobíte si ze svíce energetickou konzervu, ze které se potom bude energie postupně uvolňovat.

výroba ~ použití

magické svíce, magie svící

Jediné, co potřebujete je svíce vhodné barvy. Pro každý záměr, každý cíl, kterého chcete dosáhnout, existuje analogická (korespondující) barva. Pokud si nejste jistí, použijte svíci bílé nebo černé barvy. K některým komplexnějším záměrům možná budete potřebovat zkombinovat svíce více různých barev. Pro léčitelské účely se ve většině případů hodí modrá barva, pouze v případě onemocnění kloubů a opěrné soustavy vůbec, použijte barvu zelenou.

#barvy (barevné analogie)

Svíce by měla být celobarevná, tedy nikoli jen obarvená na povrchu. Velikost svíce volte podle plánovaného provedení kouzla, v případě léčitelství podle průběhu nemoci. U akutních onemocnění a kouzel, která plánujete ukončit během jediné seance a už se k nim nevracet, vyberte menší svíci, kterou spálíte během několika hodin. V případě chronických onemocnění a kouzel, jejichž energii bude třeba opakovaně dlouhodobě posilovat, dejte přednost velké svíci, kterou budete postupně pálit po několik týdnů nebo i měsíců, bude-li třeba.

magické svíce, magie svící

Příklad – výroba léčebné svíce

#meditace

Když jste si opatřili vhodnou svíci, následující postup je jednoduchý. Začněte zklidněním, pomalu uvolněně dýchejte, jste-li zvyklí meditovat, můžete vstoupit do meditativního stavu. Potom se soustřeďte na své onemocnění, uvědomte si ho, uvědomte si své pocity, které s onemocněním souvisí, uvědomte si část těla, která je nemocí zasažena. V čem všem Vás nemoc omezuje? Co v jejím důsledku nemůžete dělat? Které oblasti života Vám nemoc uzavřela?

Nyní začněte ve své mysli onemocnění odstraňovat. Představte si, jak postupně mizí, postižené orgány nabývají dokonalého zdraví. Představte si sami sebe v dokonalém zdraví. Představte si, že se znovu zapojujete do všech možností, které život nabízí a Vaše zdraví vás v tom nadále neomezuje. Vybavte si pocity, které ve vás tato znovu získaná svoboda vyvolává.

Tuto představu udržte co nejjasnější.  Ve chvíli největšího soustředění uchopte svíci do obou rukou, uvolněte energii svého dokonalého zdraví, kterou jste si zformovali a nechte ji protékat svými dlaněmi do svíce. Představte si, jak proudí Vašima rukama, vyzařuje z dlaní, mísí se s voskem svíce, stává se jeho součástí. Jestli tento proces vnímáte ve svých dlaních jako teplo, chvění, mravenčení, mrazení a podobně, vytrvejte ve své představě, dokud tyto pocity neodezní. Jestli se žádné pocity nedostavily (což nijak nevadí), udržte představu, jak nejdéle dokážete, než se začne rozplývat nebo se trhat. To jsou známky únavy a pokračovat v představě by bylo zbytečné.

Obdobným způsobem připravíte magické svíce pro jakýkoli záměr. V případě kouzel a magických rituálů je příprava svíce součástí magické operace. V rámci esoteriky a léčitelství se jedná o samostatný proces.

Ať tak či tak, vždy zachovejte tři hlavní body postupu:

zklidnění, soustředění

intenzivní, živá představa uskutečněného záměru –
koncentrace energie

spojení vosku s energií záměru pomocí vizualizace –
uložení energie

magické svíce, magie svící

magické svíce, magie svící

Použití magických svící

Připravenou svíci zapalte buď ihned nebo ve vhodném okamžiku během kouzla a nechte ji hořet alespoň 15 minut. Jestli se jednalo o malou svíci při akutním onemocnění nebo v jednorázových kouzlech, můžete ji spálit celou najednou. Pokud máte připravenou velkou svíci při chronickém onemocnění nebo dlouhodobých komplexnějších záměrech, zapalujte ji každý den na alespoň 15 minut, dokud ji celou nespálíte.

Hořením se ze svíce bude postupně uvolňovat energie Vašeho záměru, kterou jste do ní uložili. Můžete ji chápat jako informaci nebo program, chcete-li, který jste vytvořili a který nyní necháváte postupně působit a jemně tak programovat a měnit situaci směrem ke splnění Vašeho přání, ať už bylo léčitelské nebo jakékoli jiné.

#magické symboly-video   #analogie   #učebnice magie

učebnice magie, magie, okultismus, kouzlo, čarodějnictví, rituál, zaklínadlo

Popsaný základní postup práce s magickými svícemi můžete účinně podpořit a rozšířit například použitím symbolů, které vyryjete do svíce nebo bylin, které smícháte s voskem při domácí výrobě svící, nebo prostě jen nasypete kolem zapálené svíce. Těmto a dalším analogickým vztahům se podrobně věnuje UČEBNICE MAGIE.

obrázky na stránce: J.C.Brinar a pixabay.com

Updated: 9.5.2024 — 16:18