Astrologie v magii

Magie využívá poznatků astrologie odpradávna, a to především ke stanovení času, který se nejlépe hodí k provedení kouzla, přesněji řečeno, který nejlépe koresponduje se zvoleným záměrem. Každá planeta, každé znamení reprezentuje podle poznatků astrologie velmi specifický typ energie, která se pod jejich vládou zesiluje. Dá se tedy říci, že čas je z pohledu magie analogickým prostředkem, stejně jako třeba rostliny nebo nerosty. V magii platí, že čím více prostředků s analogickou energií použijeme, tím více posílíme prováděné kouzlo.

zvěrokruh ~ planety a heptagram ~ planetární hodiny ~ příklad

Když si naplánujeme kouzlo, které svým charakterem analogicky odpovídá energii znamení Berana, naplánujeme si jeho provedení na dobu, kdy je v tomto znamení Slunce, Měsíc nebo jeho vládnoucí planeta Mars. Během kouzla a i před ním v rámci přípravy pracujeme s analogickými přírodninami Berana, jako jsou například kopřiva, zázvor, jalovec, železo, ametyst nebo hematit. Energie planet se promítá do určitých denních a nočních hodin a do dnů v týdnu. I jim analogicky odpovídají přírodniny na Zemi. Podrobné přehledy analogických prostředků najdete v UČEBNICI MAGIE.

#magie   #analogie   #příprava kouzla   #astrologická aromaterapie

astrologie, planety, zvěrokruh

Před Vámi jsou nyní dvě otázky:

astrologie, planety, zvěrokruh

Jak máte vědět, která planeta nebo znamení zvěrokruhu svou energií analogicky odpovídá vámi zvolenému záměru kouzla, neboli cíli, kterého chcete dosáhnout?

Jak přesně určíte ten správný čas (období v roce, den, denní či noční hodinu), který Vašemu kouzlu propůjčí žádanou energii?

učebnice magie, magie, okultismus, kouzlo, čarodějnictví, rituál, zaklínadlo

Na první otázku Vám poskytne odpověď jednak UČEBNICE MAGIE, kde najdete podrobně zpracované přehledy analogií planet, zvěrokruhu a živlů, jednak na těchto stránkách budu postupně přinášet příklady kouzel a jejich analogií řazených podle příslušnosti k planetám a znamením zvěrokruhu. První z tohoto cyklu je Kouzlo odvahy.

astrologie, planety, zvěrokruh

Druhou otázkou se budeme zabývat právě teď:

astrologie, planety, zvěrokruh

Práce se znameními zvěrokruhu…

… je relativně snadná. Není žádný problém zjistit si, kdy se v daném znamení nachází Slunce nebo Měsíc, případně jeho vládnoucí planeta. Máte na výběr rozmanité lunární kalendáře a celou řadu astrologických internetových stránek, které Vám informace poskytnou. Na obrázku níže je přehled znamení zvěrokruhu a jejich vládnoucích planet:

astrologie, planety, zvěrokruh
astrologie, magie, planety, znamení zvěrokruhu, zvěrokruh
znamení zvěrokruhu a jejich vládnoucí planety

astrologie, planety, zvěrokruh

S planetami…

… je to trochu komplikovanější. Základem pro práci s nimi Vám bude planetární heptagram (sedmicípá hvězda). Z něj můžete odvodit posloupnost planetárních hodin.To je pořadí, v jakém se střídá vláda planet nad jednotlivými denními a nočními hodinami:

astrologie, planety, zvěrokruh
astrologie, magie, planety, znamení zvěrokruhu, zvěrokruh
planetární heptagram
astrologie, planety, zvěrokruh

Každému ze sedmi cípů heptagramu je přidělena jedna planeta (jak je vnímá astrologie, protože astronomicky Slunce samozřejmě planetou není). Je zde sedm planet, jako je sedm dnů v týdnu. Každému dni vládne jiná planeta. Neděli vládne Slunce, pondělí Luna, úterý Mars, a tak dále podle čar heptagramu, jak naznačuje šipka na obrázku níž:

astrologie, planety, zvěrokruh
astrologie, magie, planety, znamení zvěrokruhu, zvěrokruh
dny v týdnu a jejich vládnoucí planety podle planetárního heptagramu

astrologie, planety, zvěrokruh

Planetární hodiny

Máte-li v plánu kouzlo, které vyžaduje energii Venuše, proveďte ho nejlépe v pátek, což je den pod vládou této planety. To ale není vše. Energii každé z planet můžete ještě více zapojit do svého kouzla tím, že k jeho provedení zvolíte přesnou hodinu. Rozdílné typy energie reprezentované planetami se totiž neprezentují pouze v delších časových úsecích, za jaké lze považovat dny v týdnu. Střídají se i po jednotlivých hodinách během každého dne.

astrologie, planety, zvěrokruh

V jakém pořadí se střídá vláda planet nad denními hodinami…

… opět můžeme vyčíst z planetárního heptagramu. Tentokrát po směru hodinových ručiček: po hodině Slunce následuje hodina Venuše, po ní hodina Merkura, Luny, Saturnu, Jupitera, a Marsu. Slunce znovu začíná další kruh, další sekvenci planetárních hodin. Tuto sekvenci začínáme každý den v týdnu od jiné planety a sice od té, která vládne celému dni. Například čtvrtku vládne Jupiter, a proto je i vládcem první čtvrteční denní hodiny. Abyste nemuseli vždy odpočítávat planetární hodiny z heptagramu, můžete si podle něj vytvořit tabulku planetárních hodin, ve které se Vám bude snadno hledat. Najdete ji také k vystřižení v UČEBNICI MAGIE. Na obrázku níže najdete jako příklad rozpis denních a nočních planetárních hodin pro neděli:

astrologie, planety, zvěrokruh
astrologie, magie, planety, znamení zvěrokruhu, zvěrokruh, planetární hodiny
tabulka planetárních hodin pro neděli

Je v tom ovšem jeden háček. Planetárních hodin je vždy dvanáct denních a dvanáct nočních a délka planetárního dne a noci se řídí východem a západem Slunce. Z toho vyplývá, že délka jedné planetární hodiny se mění s tím, jak se mění čas východu a západu Slunce a proměňuje se délka světlé a temné fáze dne. Aby to fungovalo, musíte si vypočítat přesnou délku jedné planetární hodiny pro konkrétní den, kdy chcete provádět magickou operaci.

astrologie v magii

Příklad výpočtu ke zvolení planetární hodiny

Zjistěte si na astronomických nebo astrologických internetových stránkách, kdy přesně v daný den a na místě, kde se nacházíte, vychází a kdy zapadá Slunce. Převeďte zjištěné časové údaje z hodin na minuty a odečtěte čas východu Slunce od času západu Slunce pro výpočet denní planetární hodiny a obráceně pro hodinu noční. Srozumitelněji řečeno: odečtěte vždy menší číslo od většího. Tím získáte počet minut daného planetárního dne / noci. Nakonec vydělte počet minut dvanácti. Tím zjistíte, jak dlouhá je daný den / noc jedna planetární hodina. V tabulce níž je uvedený příklad výpočtů pro den, kdy Slunce vychází v 6:32, zapadá v 19:27 a následující ráno opět vychází v 6:30. V prostředním sloupci najdete výpočet denní planetární hodiny, v pravém sloupci noční. Výsledky jsou zaokrouhlené:

astrologie, planety, zvěrokruh
Východ Slunce6 hodin 32 minut30 hodin 30 minut (6:30+24)
Západ Slunce19 hodin 27 minut19 hodin 27 minut
Převod časů na minuty6*60+32=392
19*60+27=1167
30*60+30=1830
19*60+27=1167
Počet minut planetárního dne (noci)1167-392=7751830-1167=663
Délka planetární hodiny775/12=65 (minut)663/12=55 (minut)
astrologie, planety, zvěrokruh

Pro ještě větší názornost si prohlédněte stejné výpočty na obrázku níž:

astrologie, planety, zvěrokruh
příklad výpočtu délky denní a noční planetární hodiny
astrologie, planety, zvěrokruh

obrázky na stránce: J.C.Brinar a pixabay.com

Updated: 9.5.2024 — 16:18