Runy a věštění

Slovo runa znamená „záhada“. Runy nejsou a nikdy nebyly pouhým písmem, i když byly jako písmo také používány. Od svého vzniku ale byly (a dodnes jsou) používány i k účelům věšteckým a magickým. Runy, magie a věštění patří k sobě.

věštění ~ runy a magie ~ přehled a význam run

runy a věštění

K věšteckým účelům …

… se používají oblázky s vyobrazenými runami nebo runové karty. Obojí si můžete koupit, ale vřele doporučuji si věštecké pomůcky vyrobit vlastnoručně. Jak silné spojení si asi vytvoříte k runám, které jste sami nakreslili na kamínky, které jste pečlivě vybrali v horském jezeře, do kterého ještě v létě stéká voda z tajícího sněhu? Oč lépe se vám bude pracovat s kartami, které si vytvoříte jako malá umělecká díla než s jednoduchými koupenými kartičkami? Své runové karty můžete vyvést v barvách odpovídajících živlů, doplnit je kresbami odpovídajícími významu karty nebo analogických rostlin. Věnujte péči a lásku výrobě svých věšteckých pomůcek. Čím užší spojení si s nimi vytvoříte, tím spolehlivější budou.

runy a věštění

Podstata věštění neboli divinace

Každý si nakonec vypracuje svou osobní techniku věštění, ať už používá jakékoli věštecké pomůcky. Ona totiž věštba není ve zmíněných pomůckách. Je ve Vás a ve Vašem stálém napojení na astrál a jeho akášickou kroniku, kde jsou veškeré informace. Je tedy jedno, zda k věštění použijete kyvadlo, runy, tarot, křišťálovou kouli, čajové lístky, kávovou sedlinu,… Na pomůcce nezáleží. Záleží jen na tom, aby se Vám se zvolenou pomůckou dobře pracovalo, měli jste k ní osobní a veskrze pozitivní vztah. Taková pomůcka se potom stává prostředníkem, nebo ještě lépe řečeno, pouze Vám srozumitelným jazykem, který k Vám bude promlouvat řečí astrálu skrze Vaše vlastní podvědomí.

Zapomeňte, prosím, na ono známé: „Co Vás čeká a nemine“. Tak věštění nefunguje a fungovat ani nemůže. Budoucnost se ještě nestala a není předem daná. Neexistuje něco jako nezvratný osud. Nejsme pouhé loutky na provázcích osudu. Máme svobodnou vůli a moc věci utvářet a měnit. Jestli tomu nevěříte, vyzkoušejte si trochu magie. Uvidíte sami.

runy a věštění

Věštění pomocí run

Začít s runovým věštěním můžete zcela jednoduše. Zklidněte mysl, v duchu nebo nahlas položte otázku, na kterou hledáte odpověď a potom si poslepu vytáhněte jednu runu. Ta je odpovědí na Vaši otázku. Zda té odpovědi hned porozumíte? Na to nemohu jednoznačně odpovědět. Ano i ne. Někdo je přirozeně velmi intuitivní nebo svou intuici již delší dobu rozvíjí jinými technikami. Tomu bude patrně zřejmá odpověď hned napoprvé. Jiný bude nad věcí muset přemýšlet, klást sám sobě doplňující otázky a soustředit na věc rozum, dokud mu význam odpovědi nedojde.

Patříte-li k tomuto druhému typu lidí, kteří spoléhají více na rozum než na intuici, neznamená to, že nejste schopni věštby. Jen nesmíte ztrácet trpělivost. Pracujte s runami, vytrvejte, a Vaše intuice se rozvine. Ona na to čeká. Otevře pro Vás celý nový svět.

Až získáte v práci s runami nějakou praxi, můžete se pustit do složitějších výkladů pomocí většího počtu tažených run. Například pomocí tří run se můžete ptát na podstatu problému, jeho příčinu v minulosti a cestu k řešení. První tažená runa pojmenuje problém, druhá ukáže jeho příčinu a třetí napoví jak problém řešit.

runy a věštění

Pro magické účely … 

runy, symboly, futhark

… můžete používat buďto jednotlivé runy a podle jejich významu jimi podpořit energii svého kouzla, nebo je svazovat do skupin a vytvářet z nich složité osobní symboly nesoucí přesně danou energii, kterou pro magickou práci potřebujete. Symbol tvořte tak, aby runy byly skutečně svázané (bez mezer), ale zároveň se neztrácely jedna v druhé.

runy a věštění

Jak zvolit runy ke svázání?

Můžete použít znalosti run a vybrat runy podle jejich významu. Nechcete-li svěřit rozhodnutí svému rozumu, můžete si v klidu sednout, soustředit se na svůj záměr a potom poslepu vybrat tři runové oblázky. Další možností je určení vhodných run pomocí kyvadla. V každém případě použijte maximálně čtyři runy na tvorbu jednoho symbolu. Při větším počtu by se jejich energie nepodporovala, ale spíše tříštila.

Svázané runy je nutné před použitím aktivovat buď rituálně pomocí čtyř živlů nebo duchovním zrakem. Jak na to, najdete na stránce „energetické obrázky“ nebo ve videu „Magické symboly„.

runy a věštění

FUTHARK – GERMÁNSKÉ RUNY

runy a věštění

FEHU

písmeno: F

Význam při věštění: majetek a schopnost s ním nakládat, peníze, bohatství, smysl pro hodnoty

slovo: dobytek

Využití v kouzlech: úspěšné pokračování v projektech a plánech

runy a věštění

URUZ

runa Uruz, runy a věštění

písmeno: U

Význam při věštění: síla duchovní i duševní, úsilí, dočasná změna, dostatek sil k dosažení cíle, léčení, zdraví

slovo: zubr

Využití v kouzlech: dodání síly, energie, odvahy

runy a věštění

THURISAZ

runa Thurisaz, runy a věštění

písmeno: T

Význam při věštění: síla působící proti člověku, meditace, sebedisciplína, ochrana, neočekávané události

slovo: obr

Využití v kouzlech: rozchod, obrana, změna

runy a věštění

ANSUZ

runa Ansuz, runy a věštění

písmeno: A

Význam při věštění: runa moudrých rozhodnutí, úspěchu, vědění, síly osobnosti a schopnosti přesvědčit

slovo: Ódin

Využití v kouzlech: moudrost, inspirace, výmluvnost

runy a věštění

RAIDO

runa Raido, runy a věštění

písmeno: R

Význam při věštění: změna prostředí nebo návyků, nalezení správného směru, začátek projektu, cestování, nová duchovní cesta

slovo: cesta

Využití v kouzlech: ochrana během astrálního nebo fyzického cestování, získání něčeho důležitého k pokroku

runy a věštění

KENAZ

runa Kenaz, runy a věštění

písmeno K, C

Význam při věštění: kreativita, osvícení, inspirace, náhlé poznání, pomoc při studiu, pozitivní završení záměrů, úspěch

slovo: pochodeň

Využití v kouzlech: všechna ohnivá kouzla, osvícení

runy a věštění

GEBO

runa Gebo, runy a věštění, divinace

písmeno: G

Význam při věštění: předzvěst obchodních smluv, přátelství, partnerských vztahů, služba, pomoc v nesnázích, dar, úspěch, blahobyt

slovo: dar

Využití v kouzlech: vytvoření rovnováhy, léčení, propojení energií, všechna vzdušná kouzla

runy a věštění

WUNJO

runa Wunjo, runy a věštění, divinace

písmeno: W

Význam při věštění: úspěch v současném konání a radost z něj, ale také varování, že úkol je příliš těžký

slovo: sláva

Využití v kouzlech: úspěch, naplnění přání

runy a věštění

HAGALAZ

runa Hagalaz, runy a věštění, divinace

písmeno: H

Význam při věštění: nevyhnutelná nehoda nebo jev, nutná změna nebo zkušenost, kterou je třeba získat, destrukce, náhlá ztráta, potíže na cestě, neřešené problémy

slovo: bouře

Využití v kouzlech: překonání překážek, ochranné aktivity

runy a věštění

NAUTHIZ

Runa Nauthiz, runy a věštění, divinace

písmeno: N

Význam při věštění: ukazuje na nedostatek, něco chybí ve vztazích, duchovní či duševní oblasti, upozorňuje na zákon příčiny a následku, neúspěch, těžkosti

slovo: potřeba

Využití v kouzlech: hledání a nalezení svobody, odvrácení nepřátel

runy a věštění

ISA

runa Isa, runy a věštění, divinace

písmeno: I

Význam při věštění: stabilita, která brání změnám (zkostnatělost), něco brání postupovat vpřed, ochlazení emocí, stagnace, pasivita

slovo: led

Využití v kouzlech: zastavení negativní energie, očištění, zmrazení situace

runy a věštění

JERA

Runa Jera, runy a věštění, divinace

písmeno: J

Význam při věštění: bohatá úroda, nové začátky, čas něco podniknout, sklidit, co jsme zaseli, plodnost, produktivita, vývoj, zlepšení fyzického stavu, nový domov, práce nebo vztah

slovo: sklizeň

Využití v kouzlech: zlepšení situace, stavba, sklizeň toho, co jsme udělali, menší změny

runy a věštění

EIHWAZ

runa Eihwaz, divinace

písmeno: AE

Význam při věštění: přerod, změna tísnivé situace, převzetí osudu do vlastních rukou, pozitivní a ochranná runa, vyzývá k akci

slovo: tis

Využití v kouzlech: dosažení cíle, dokončení projektu

runy a věštění

PERTHO

runa Pertho, divinace

písmeno: P

Význam při věštění: přemýšlení o situaci a hledání dalších řešení, ženskost a ženská plodnost, tajemství, mystéria, magie, štěstí, růst, intuice, výhra nebo dědictví, uzdravení

slovní význam: hrnek pro hrací kostky

Využití v kouzlech: porozumění mystériím, osud

runy a věštění

ALGIZ

runa Algiz, divinace

písmeno: Z

Význam při věštění: fyzická i psychická ochrana nebo obrana, preventivní úder, úspěšné završení plánů

slovo: ochrana

Využití v kouzlech: rozvoj okultních schopností, ochrana, štěstí, runa může sloužit jako ochranný amulet

runy a věštění

SOWULO

runa Sowulo, divinace

písmeno: S

Význam při věštění: vítězství, naděje, vytrvalost v úsilí, ochrana, energie, pozitivní síla, osvícení, plodnost, zdraví, sláva (úspěch je zaručen, cíl na dosah ruky)

slovo: Slunce

Využití v kouzlech: vítězství, úspěch, vyléčení, nová rozhodnutí vedoucí k úspěchu

runy a věštění

TEIWAZ

runa Teiwaz, divinace

písmeno: T

Význam při věštění: spravedlivý soud, pozor na nečestné jednání, rovnováha principů, zasloužené vítězství

slovo: Týr

Využití v kouzlech: spravedlnost, čest, vítězství, víra, řád, osobní bezpečnost, odvaha, sebeobrana

runy a věštění

BERKANA

runa Berkana, divinace

písmeno: B

Význam při věštění: očištění, nový začátek, nové příležitosti, narození dítěte, vitalita, dobré zdraví, léčení, domov, rodina, plodnost, osobní růst, prosperita, emoční spokojenost, ochrana žen

slovo: bříza

Využití v kouzlech: začátek nového projektu, narození, očištění

runy a věštění

EHWAZ

runa Ehwaz, divinace

písmeno: E

Význam při věštění: přátelství, potřeba důvěry, nová pracovní příležitost, změna, počátek cesty za duchovním poznáním

slovo: kůň

Využití v kouzlech: uvedení něčeho do pohybu, vytvoření vztahu, překonání překážek, okultní schopnosti

divinace

MANNAZ

runa Mannaz

písmeno: M

Význam při věštění: nalézt si místo ve skupině, zapadnout do celku, být užitečný, pomoc druhým v nouzi

slovo: člověk

Využití v kouzlech: sjednocení, inteligence, kariéra

divinace

LAGUZ

runa Laguz

písmeno: L

Význam při věštění: nebezpečí, proměnlivost podmínek, vyjevení tajemství, cesta s nejistým výsledkem, sny, okultismus

slovo: voda

Využití v kouzlech: posílení okultní práce, výklady snů

divinace

INGUZ

runa Inguz

písmeno: NG

Význam při věštění: mužská plodnost, ochrana domova, klid a jistota odměny za vykonanou práci, pevné základy pro stavbu (fyzickou i duchovní), nápad, výzva k vnitřnímu klidu a trpělivosti

slovo: Freyr

Využití v kouzlech: soustředění, nalezení příležitosti, utišení domácích nesvárů, překonání duševní choroby

divinace

DAGAZ

runa Dagaz

písmeno: D

Význam při věštění: radostný život plný změn, polarity, naděje na uskutečnění cílů, rovnováha, změna životního stylu

slovo: den

Využití v kouzlech: duchovní osvícení, změny vedoucí k duchovnímu růstu, štěstí a bohatství

divinace

OTHILA

Runa Othila

písmeno: O

Význam při věštění: Sepjetí s domovem, domácí pohoda, ulpívání, závislost, materiální blahobyt, nabytí pozemkového vlastnictví, bezpečí, ochrana

slovo: majetek

Využití v kouzlech: blahobyt, štěstí

učebnice magie, magie, okultismus, kouzlo, čarodějnictví, rituál, zaklínadlo
Učebnice Magie

Runy a jejich významy, návody na tvorbu svázaných run a runových sigil včetně popisu aktivace najdete spolu s dalšími symboly v UČEBNICI MAGIE.

obrázky na stránce: J.C.Brinar

Updated: 28.5.2019 — 22:19