Runy a věštění

Slovo runa znamená „záhada“. Runy nejsou a nikdy nebyly pouhým písmem, i když byly jako písmo také používány. Od svého vzniku ale byly (a dodnes jsou) používány i k účelům věšteckým a magickým. Runy, magie a věštění patří k sobě.

původ run ~ věštění ~ runy a magie ~ přehled a význam run

Prvotní runy vznikly jako obrazy přímého nazírání astrálu šamany. Časově jejich původ spadá do doby bronzové. Jedná se o posvátné symboly získané ve stavu transu a tesané do kamene. Časem byly zkombinovány s nordickým písmem a v této podobě se používají dodnes.

runy a věštění

Věštění z run

#analogie

K věšteckým účelům se používají oblázky s vyobrazenými runami nebo runové karty. Obojí si můžete koupit, ale vřele doporučuji si věštecké pomůcky vyrobit vlastnoručně. Jak silné spojení si asi vytvoříte k runám vlastnoručně nakresleným na kamínky, které jste pečlivě vybrali v horském jezeře, do kterého ještě v létě stéká voda z tajícího sněhu? Oč lépe se vám bude pracovat s kartami, které si vytvoříte jako malá umělecká díla než s jednoduchými koupenými kartičkami? Své runové karty můžete vyvést v barvách odpovídajících živlů, doplnit je kresbami odpovídajícími významu karty nebo analogických rostlin. Věnujte péči a lásku výrobě svých věšteckých pomůcek. Čím užší spojení si s nimi vytvoříte, tím spolehlivější budou.

runy a věštění

Podstata věštění neboli divinace

#astrál

Každý si nakonec vypracuje svou osobní techniku věštění, ať už používá jakékoli věštecké pomůcky. Ona totiž věštba není ve zmíněných pomůckách. Je ve Vás a ve Vašem stálém napojení na astrál a jeho akášickou kroniku, kde jsou veškeré informace. Je tedy jedno, zda k věštění použijete kyvadlo, runy, tarot, křišťálovou kouli, čajové lístky, kávovou sedlinu,… Na pomůcce nezáleží. Záleží jen na tom, aby se Vám se zvolenou pomůckou dobře pracovalo, měli jste k ní osobní a veskrze pozitivní vztah. Taková pomůcka se potom stává prostředníkem, nebo ještě lépe řečeno, pouze Vám srozumitelným jazykem, který k Vám bude promlouvat řečí astrálu skrze Vaše vlastní podvědomí.

#magie

Zapomeňte, prosím, na ono známé: „Co Vás čeká a nemine“. Tak věštění nefunguje a fungovat ani nemůže. Budoucnost se ještě nestala a není předem daná. Neexistuje něco jako nezvratný osud. Nejsme pouhé loutky na provázcích osudu. Máme svobodnou vůli a moc věci utvářet a měnit. Jestli tomu nevěříte, vyzkoušejte si trochu magie. Uvidíte sami.

runy a věštění

Věštění pomocí run

Začít s runovým věštěním můžete zcela jednoduše. Zklidněte mysl, v duchu nebo nahlas položte otázku, na kterou hledáte odpověď a potom si poslepu vytáhněte jednu runu. Ta je odpovědí na Vaši otázku. Zda té odpovědi hned porozumíte? Na to nemohu jednoznačně odpovědět. Ano i ne. Někdo je přirozeně velmi intuitivní nebo svou intuici již delší dobu rozvíjí jinými technikami. Tomu bude patrně zřejmá odpověď hned napoprvé. Jiný bude nad věcí muset přemýšlet, klást sám sobě doplňující otázky a soustředit na věc rozum, dokud mu význam odpovědi nedojde.

Patříte-li k tomuto druhému typu lidí, kteří spoléhají více na rozum než na intuici, neznamená to, že nejste schopni věštby. Jen nesmíte ztrácet trpělivost. Pracujte s runami, vytrvejte, a Vaše intuice se rozvine. Ona na to čeká. Otevře pro Vás celý nový svět.

Až získáte v práci s runami nějakou praxi, můžete se pustit do složitějších výkladů pomocí většího počtu tažených run. Například pomocí tří run se můžete ptát na podstatu problému, jeho příčinu v minulosti a cestu k řešení. První tažená runa pojmenuje problém, druhá ukáže jeho příčinu a třetí napoví, jak problém řešit.

runy a věštění

Pro magické účely … 

runy, symboly, futhark
příklad svázaných run

… můžete používat buďto jednotlivé runy a podle jejich významu jimi podpořit energii svého kouzla, nebo je svazovat do skupin a vytvářet z nich složité osobní symboly nesoucí přesně danou energii, kterou pro magickou práci potřebujete.

#symboly

Symbol tvořte tak, aby runy byly skutečně svázané (bez mezer), ale zároveň se neztrácely jedna v druhé. Každá runa musí ve výsledném obrazci zůstat jasně patrná a alespoň malou částí samostatná.

#amulety

Tímto způsobem si vytvoříte symboly do svých kouzel, ochranné, posilující nebo léčebné amulety a mnoho dalšího. Tvořivosti se tu meze nekladou. Svázané runy používejte v souladu s účelem, pro který vznikly. Amulety doporučuji vyrýt do měkkého kamene (například mastku) a nosit stále u sebe (přes den do kapsy, v noci pod polštář).

runy a věštění

Jak zvolit runy ke svázání?

#kyvadlo   #energetické obrázky   #magické symboly-video

Můžete použít znalosti run a vybrat runy podle jejich významu. Nechcete-li svěřit rozhodnutí svému rozumu, můžete si v klidu sednout, soustředit se na svůj záměr a potom poslepu vybrat tři runové oblázky nebo kartičky. Další možností je určení vhodných run pomocí kyvadla. V každém případě použijte maximálně čtyři runy na tvorbu jednoho symbolu. Při větším počtu by se jejich energie nepodporovala, ale spíše tříštila.

Svázané runy je nutné před použitím aktivovat buď rituálně pomocí čtyř živlů nebo duchovním zrakem. Jak na to, najdete na stránce Energetické obrázky nebo ve videu Magické symboly.

runy a věštění

FUTHARK – GERMÁNSKÉ RUNY

Abeceda FUTHARK (podle prvních šesti run) obsahuje celkem dvacetčtyři runy, které se dělí do tří skupin po osmi. Každá skupina (rodina – Aett) je zasvěcena některému nebo některým božstvům severského panteonu.

runa Fehu, runy a věštění    runa Uruz, runy a věštění    runa Thurisaz, runy a věštění    runa Ansuz, runy a věštění    runa Raido, runy a věštění    runa Kenaz, runy a věštění    runa Gebo, runy a věštění, divinace    runa Wunjo, divinace

runa Hagalaz, divinace    Runa Nauthiz, runy a věštění    runa Isa, divinace    Runa Jera, runy a věštění    runa Eihwaz, divinace    runa Pertho, divinace    runa Algiz, divinace    runa Sowulo, divinace

runa Teiwaz, divinace    runa Berkana, divinace    runa Ehwaz, divinace    runa Mannaz    runa Laguz    runa Inguz    runa Dagaz    Runa Othila

První Aett se týká Subjektu – tedy člověka, jeho práce a veškerého aktivního konání. Zasvěcen je Freyovi a Freye. Při práci s runami této skupiny se proto obracejte k těmto božstvům s prosbou o podporu kouzel.

#čtyři živly

runy a věštění

FEHU

runa fehu, feoh, runy a věštění
 • písmeno: F
 • živel: Oheň
 • slovo: dobytek
 • rostlina: kopřiva

#kopřiva v léčitelství
#kopřiva v magii

Význam při věštění: majetek a schopnost s ním nakládat, peníze, bohatství, smysl pro hodnoty

Využití v kouzlech: úspěšné pokračování v projektech, předsevzetích a plánech

Dobytek byl – a v některých částech světa stále je – měřítkem bohatství. Runa tedy hovoří o majetku získaném prací, ale například i výhrou či jinou náhodou. Při věštění runa může takovou náhodu předvídat.

Alternativní názvy: Fa * Faihu * Fé * Fee * Feh * Feo * Feoh * Feu * Frey

runy a věštění

URUZ

runa uruz, ur, runy a věštění
 • písmeno: U
 • živel: Země
 • slovo: zubr
 • rostlina: mech

Význam při věštění: síla duchovní i duševní, úsilí, dočasná změna, dostatek sil k dosažení cíle, léčení, zdraví

Využití v kouzlech: dodání síly, energie, odvahy k dosažení cílů a dokončení projektů a plánů

Zubr – obtížně ulovitelné a silné zvíře překonávající překážky se zarputilou cílevědomostí sobě vlastní. Runa tedy při věštění hovoří o dostatku sil, které máme k dosažení náročného cíle. Říká nám, že budeme muset vyvinout (někdy značné) úsilí a námahu, abychom své záměry úspěšně naplnili. Máme zatnout zuby a vytrvat ve svém snažení, protože je v našich silách úkol či projekt zvládnout. V kouzlech je výhodné kombinovat ji s runou Feoh – Fehu (dobytek).

Alternativní názvy: Ur * Uraz * Urus * Uur

runy a věštění

THURISAZ

runa thurisaz, thorn, runy a věštění
 • písmeno: T
 • živel: Oheň
 • slovo: obr
 • rostlina: dub

#dub v léčitelství

Význam při věštění: síla působící proti člověku, meditace, sebedisciplína, ochrana, neočekávané události

Využití v kouzlech: rozchod, obrana, změna

Obr – ztělesnění nadlidské síly a zloby. Obr představuje značné nebezpečí. Není bytostí nápomocnou, ale nepřátelskou. Při věštění tato runa znamená útok proti člověku – magický, psychický, společenský. Mohou to být pomluvy či otevřený projev nepřátelství.

#amulet

Trn (Thorn) na druhou stranu je prostředkem pasivní ochrany. Z trní lze vytvořit účinný ochranný val. V magii je proto tato runa používána v kouzlech k ochraně před vším neznámým a k tvorbě ochranného štítu. To ji předurčuje k použití coby ochranný amulet. Zasvěcena je bohu Thorovi. K němu se tedy obracejte při výrobě ochranného amuletu s žádostí o jeho podporu.

Alternativní názvy: Thiuth * Thor * Thorn * Thuris * Thurs * Thyth

runy a věštění

ANSUZ

runa ansuz, asa, runy a věštění
 • písmeno: A
 • živel: Vzduch
 • slovo: Ódin
 • rostlina: jasan

#jasan v léčitelství

Význam při věštění: runa moudrých rozhodnutí, úspěchu, vědění, síly osobnosti a schopnosti přesvědčit

Využití v kouzlech: moudrost, inspirace, výmluvnost

Bůn Ódin – vládce severského panteonu. Je silný, mocný, vládne magií. Zároveň je moudrý a znalý. Znalostí si cení natolik, že je pro ně ochoten mnohé obětovat. Například vlastní oko pro možnost napít se ze studny vědění. Aby získal runy, uvolil se být po devět dní zavěšen na Yggdrassilu – jasanu světa.

Runa symbolizuje všechny druhy vědění. Od běžného vzdělání, až po duchovní moudrost šamanství či magie. Představuje znalosti a také schopnost obratně je využívat. Při věštění hovoří o komunikativních dovednostech a silné osobnosti, která vládne schopností přesvědčit ostatní. Je tedy vůdčím typem. V magii najde uplatnění v kouzlech na zlepšení vyjadřování a komunikačních dovedností obecně. Také ji s úspěchem můžete použít k odstranění psychických bloků.

Alternativní názvy: Aesc * Ansus * As * Asa * Ass * Aza

runy a věštění

RAIDO

runa raido, rad, runy, runové písmo
 • písmeno: R
 • živel: Vzduch
 • slovo: cesta
 • rostlina: pelyněk

#pelyněk v léčitelství
#pelyněk v magii

Význam při věštění: změna prostředí nebo návyků, nalezení správného směru, začátek projektu, cestování, nová duchovní cesta

Využití v kouzlech: ochrana během astrálního nebo fyzického cestování, získání něčeho důležitého k pokroku

Cesta představuje změnu, a to v jakékoli oblasti. Může jít o změnu ve fyzickém světě, například změnu zaměstnání, bydliště a podobně. V psychické oblasti se může jednat o změnu chápání a vidění světa či sebe sama. Změnou v duchovní oblasti je pokrok.

Při věštění runa hovoří o nalezení správného směru. Zejména se jedná o směrování k hmotnému nebo duševnímu zisku. Říká nám, že konečně uzrál čas a není dobré dále váhat se začátkem projektu nebo řešením dlouho odkládaných záležitostí. V magii ji můžete použít v kouzlech na ochranu během cestování, včetně astrálního. Dále ke kouzlům na úspěch obchodních cest a pokrok ve všech záležitostech.

Alternativní názvy: Rad * Rádh * Raidha * Rait * Rat * Reda * Reid * Rid * Rit

runy a věštění

KENAZ

runa kenaz, cen, věštění
 • písmeno K, C
 • živel: Oheň
 • slovo: pochodeň
 • rostlina: Blatouch

Význam při věštění: kreativita, osvícení, inspirace, náhlé poznání, pomoc při studiu, pozitivní završení záměrů, úspěch

Využití v kouzlech: všechna ohnivá kouzla, osvícení

Pochodeň vnáší světlo do temných míst, zahání tmu a osvětluje vše, co jsme dosud neviděli, odmítali vidět, nepřipouštěli si. Vrhá jasné světlo i do koutů, které jsme chtěli skrýt před světem nebo sami sebou.

Ve věštbě znamená kreativitu, inspiraci, náhlý vhled do problému či situace, kterou se nám dlouho nedařilo řešit či pochopit. Může znamenat také osvícení. Kenaz je runou Ohně ve všech jeho podobách. V magii ji proto můžete použít ve všech kouzlech, ke kterým potřebujete energii živlu Oheň. Chcete-li využít tvůrčí energii pramenící z rovnovážného napětí protikladů, kombinujte Kenaz s runou Isa (led).

Alternativní názvy: Cen * Chaon * Kaan * Kaun * Ken * Kenaz * Kusma

runy a věštění

GEBO

runa gebo, gyfu, výklad run
 • písmeno: G
 • živel: Vzduch
 • slovo: dar
 • rostlina: maceška

#maceška v léčitelství
#maceška v magii

Význam při věštění: předzvěst obchodních smluv, přátelství, partnerských vztahů, služba, pomoc v nesnázích, dar, úspěch, blahobyt

Využití v kouzlech: vytvoření rovnováhy, léčení, propojení energií, všechna vzdušná kouzla

Při věštbě je Gebo velmi pozitivní runou. Hovoří o úspěchu, finančním dostatku, daru a velkorysosti, která s darováním souvisí. Gebo je také hlavní runou živlu Vzduch. V magii ji proto využijete ke všem kouzlům vzdušného charakteru, která se týkají především intelektových činností, komunikace a sociálních interakcí.

Alternativní názvy: Gewa * Giba * Gibo * Gibor * Gipt * Gyfu

runy a věštění

WUNJO

runa wunjo, wyn, runy a věštění
 • písmeno: W
 • živel: Vzduch
 • slovo: sláva
 • rostlina: len

#len v léčitelství

Význam při věštění: úspěch v současném konání a radost z něj, ale také varování, že úkol je příliš těžký

Využití v kouzlech: úspěch, naplnění přání

Sláva se v severském pojetí týkala hlavně válečníků. Ti, kteří hrdinně padli v boji, jsou obdařeni posmrtným životem ve Vallhale – Ódinově sídle, kde hodují v bujarých oslavách.

Při věštbě tato runa slibuje radost, blahobyt a štěstí ve všech našich momentálních záležitostech. V magii ji využijete v kouzlech podobného charakteru, jako je dosažení úspěchu. Vše, co přináší důvod k oslavě.

Alternativní názvy: Win * Winja * Winne * Wunna * Wunnaz * Wyn

Druhý Aett se týká Objektu – tedy věcí či skutečností, které člověk neovlivní svou aktivitou, jako jsou třeba náhody, přírodní děje a podobně. Dále se runy této skupiny týkají věcí a nástrojů, které člověk využívá, ať už jsou fyzické, psychické či duchovní. Tento Aett je zasvěcen Heimdallovi, strážci Ásgardu.

runy a věštění

HAGALAZ

runa Hagalaz, Haegl, runové písmo
 • písmeno: H
 • živel: Voda
 • slovo: bouře
 • rostlina: konvalinka

Význam při věštění: nevyhnutelná nehoda nebo jev, nutná změna nebo zkušenost, kterou je třeba získat, destrukce, náhlá ztráta, potíže na cestě, neřešené problémy

Využití v kouzlech: překonání překážek, ochranné aktivity

Bouře je mocný přírodní jev, který nelze zastavit, člověk se mu může jen podřídit a přizpůsobit. Při věštbě runa značí nevyhnutelnou negativní událost, jakou je například nehoda. Může znamenat destruktivní události, ztrátu či smůlu. V magii se runa Hagalaz používá v kouzlech na překonávání nečekaných náhodných překážek, které jsou mimo lidskou kontrolu a nejsou způsobené lidskou aktivitou.

Alternativní názvy: Haal * Haegl * Hagal * Hagel * Hagl

runy a věštění

NAUTHIZ

runa nauthiz, nyd, výklad run
 • písmeno: N
 • živel: Země
 • slovo: potřeba
 • rostlina: hadí kořen

#hadí kořen v léčitelství

Význam při věštění: ukazuje na nedostatek, něco chybí ve vztazích, duchovní či duševní oblasti, upozorňuje na zákon příčiny a následku, neúspěch, těžkosti

Využití v kouzlech: hledání a nalezení svobody, odvrácení nepřátel

Jestliže vznikla potřeba, znamená to, že něco chybí. Mohou to být finanční prostředky, mohou to být smysluplné mezilidské vztahy, může to být duchovní otevřenost. Ať už schází cokoli, runa Nyd nás na to ve věšteckém výkladu upozorní a zároveň dá naději, že se z nedostatku můžeme vymanit, pokud vynaložíme potřebné úsilí. V magii bývá tato runa součástí kouzel týkajících se svobody.

Alternativní názvy: Naudh * Naudhiz * Naudhr * Naut * Need * Nid * Noicz * Not * Nyd

runy a věštění

ISA

runa isa, runy a věštění
 • písmeno: I
 • živel: Voda
 • slovo: led
 • rostlina: blín

Význam při věštění: stabilita, která brání změnám (zkostnatělost), něco brání postupovat vpřed, ochlazení emocí, stagnace, pasivita

Využití v kouzlech: zastavení negativní energie, očištění, zmrazení situace

Runa varuje před nečinností, pasivitou, stagnací. Je třeba konat a zachránit se, než nás led zcela pohltí, protože nás něco drží na místě. Pravděpodobně nějaké vnější vlivy, které nemůžeme kontrolovat, ale můžeme jim uniknout. Nenechat se jimi zmrazit. V sociální oblasti runa upozorňuje na stagnaci vztahů, pasivitu a ochlazení emocí. V magii můžete runu použít zejména v kouzlech na zmrazení situace, když se obáváte překotného vývoje, který by se mohl vymknout kontrole.

Alternativní názvy: Is * Iss

runy a věštění

JERA

runa Jera, germánské runy
 • písmeno: J
 • živel: Země
 • slovo: sklizeň
 • rostlina: rozmarýna

#rozmarýna v léčitelství
#rozmarýna v magii

Význam při věštění: bohatá úroda, nové začátky, čas něco podniknout, sklidit, co jsme zaseli, plodnost, produktivita, vývoj, zlepšení fyzického stavu, nový domov, práce nebo vztah

Využití v kouzlech: zlepšení situace, stavba, sklizeň toho, co jsme udělali, menší změny

Sklizeň je zakončení dlouhodobé práce. Runa nám říká, že je čas sklidit, co jsme zaseli. Něco, co dlouho zrálo v našem životě se nyní přiblížilo svému konci. Může to být událost radostná, ale ne nutně. Konce nebývají vždy veselé. Ale tak jako přírodní děje, i náš život se odvíjí v cyklech. Přijdou další sklizně, jak se kolo roku stále otáčí.

Ve věštbě je Jera runou veskrze pozitivní. Znamená vývoj, produktivitu, plodnost, úrodu. Vybízí nás k akci. Je čas něco podniknout, završit naše úsilí, dořešit neuzavřené záležitosti. V magii nachází Jera uplatnění v kouzlech na úspěšné završení projektů hmotného charakteru, tedy v podstatě ve všech kouzlech vyžadujících zemskou energii.

Alternativní názvy:Jar * Jara * Jer * Yar

runy a věštění

EIHWAZ

runa eihwaz, eoh, výklad run
 • písmeno: AE
 • živel: všechny živly
 • slovo: tis
 • rostlina: tis

Význam při věštění: přerod, změna tísnivé situace, převzetí osudu do vlastních rukou, pozitivní a ochranná runa, vyzývá k akci

Využití v kouzlech: dosažení cíle, dokončení projektu

Eihwaz patří mezi pozitivní runy. Nese dvě hlavní poselství. Prvním je naděje na změnu situace k lepšímu, protože tis na hřbitovech strážil padlé válečníky, kteří nyní hodují s bohy ve Vallhale. Druhým je ochrana, na které se musíme sami podílet, protože z tisu se vyráběly ty nejlepší luky. Každý luk je ale bez účinku, chybí-li ruce člověka, které by ho zvedly a použili.

#amulet

Runa Vám poslouží jako ochranný amulet, pokud ke své ochraně budete i jinak přistupovat aktivně. Je to totiž runa aktivity. Nabádá nás k překonávání překážek, které se nám život rozhodl postavit do cesty. Nepodléhejte domnělému „nezvratnému“ osudu a bojujte sami za sebe. Eihwaz říká, že k tomu máte dost sil i energie. Ke stejným cílům použijete runu i v magii – ke kouzlům, kterými podpoříte svou snahu o úspěšné dokončení projektů a uzavření nedořešených záležitostí.

Alternativní názvy:Eihwas * Eo * Eoh * Eyz * Ihwar

runy a věštění

PERTHO

runa Pertho, peorth, divinace
 • písmeno: P
 • živel: Voda
 • slovní význam: hrnek pro hrací kostky
 • rostlina: oměj

Význam při věštění: přemýšlení o situaci a hledání dalších řešení, ženskost a ženská plodnost, tajemství, mystéria, magie, štěstí, růst, intuice, výhra nebo dědictví, uzdravení

Využití v kouzlech: porozumění mystériím, osud

V deskových hrách vítězí ten, kdo má lepší strategii, dokáže přemýšlet dopředu a nacházet více různých řešení situace. Runa Pertho nám říká, že máme o situaci přemýšlet a hodnotit ji z více různých pohledů. Hledat řešení, která možná nejsou na první pohled zřejmá. Dalším významem této runy je neznámo, tajemství, magie, mystika, okultismus.

Při věštění runa hovoří o náhodných událostech spojených s majetkem, které jsou obdobou náhodnosti výhry při hře v kostky. Něco se překvapivě změní ve Váš prospěch. V magii se runa Pertho používá v kouzlech na porozumění všemu okultnímu, mystériím a osudu.

Alternativní názvy:Pairthra * Peorth * Perthro * Pertra * Purth

runy a věštění

ALGIZ

runa Algiz, výklad run
 • písmeno: Z
 • živel: Vzduch
 • slovo: ochrana
 • rostlina: andělika

#andělika v léčitelství

Význam při věštění: fyzická i psychická ochrana nebo obrana, preventivní úder, úspěšné završení plánů

Využití v kouzlech: rozvoj okultních schopností, ochrana, štěstí, runa může sloužit jako ochranný amulet

Algiz je veskrze pozitivní ochranná runa. Představuje starostlivou ochranu, aktivní obranu před všemi druhy magických či psychických útoků, nebo i preventivní obranný úder proti všemu, co by Vás mohlo ohrozit.

Tato runa se často používá jako ochranný amulet. Lze ji nosit jako přívěsek, nechat si ji vytetovat, umístit její vyobrazení na vchodové dveře domu,… Možností je mnoho a všechny jsou účinné.

Runa Algiz tažená při věštění hovoří o potřebě chránit sebe nebo druhé. V magii jsou její hlavní oblastí využití také ochranná a obranná kouzla, ale může být s úspěchem použita i v kouzlech štěstí či ke zlepšení okultních schopností.

Alternativní názvy:Akiz * Algis * Elhaz * Elux * Eolh * Eolx * Ezec

runy a věštění

SOWULO

runa Sowulo, Sol, runy a věštění
 • písmeno: S
 • živel: Vzduch
 • slovo: Slunce
 • rostlina: jmelí

#jmelí v léčitelství

Význam při věštění: vítězství, naděje, vytrvalost v úsilí, ochrana, energie, pozitivní síla, osvícení, plodnost, zdraví, sláva (úspěch je zaručen, cíl na dosah ruky)

Využití v kouzlech: vítězství, úspěch, vyléčení, nová rozhodnutí vedoucí k úspěchu

Sowulo je bezesporu nejpozitivnější runa, jaká Vám může při věštění padnout. Je to runa vítězství, ať už se okolnosti zdají být jakkoli nepříznivé. Úspěch se určitě dostaví. Při věštění runa Sol znamená zdraví, pozitivní energii, ochranu, vítězství a slávu ve všech jejich podobách. V magii po této runě sáhnete, pokud chcete kouzlem podpořit nový projekt nebo rozhodnutí a přivést je ke zdárnému konci.

Alternativní názvy:Saugil * Sig * Sigel * Sigi * Sigil * Sol * Sugil * Sun

Třetí Aett se týká vyváženosti a rovnováhy mezi Subjektem a Objektem. Dalo by se říci, že tato skupina run představuje zákon akce a reakce – jinak řečeno spravedlnost. Jejím vládcem je Ódinův syn Tyr a právě jemu je zasvěcena tato rodina run.

runy a věštění

TEIWAZ

runa Teiwaz, Tyr, starodávné runy
 • písmeno: T
 • živel: Vzduch
 • slovo: Tyr
 • rostlina: šalvěj

#šalvěj v léčitelství

Význam při věštění: spravedlivý soud, pozor na nečestné jednání, rovnováha principů, zasloužené vítězství

Využití v kouzlech: spravedlnost, čest, vítězství, víra, řád, osobní bezpečnost, odvaha, sebeobrana

Bůh Tyr je zosobněním nestranné spravedlnosti. Tato runa proto předznamenává spravedlivý soud, vítězství – pokud je zasloužené, varuje před úskoky, lstí a veškerým nečestným chováním. Spravedlnost v duchovním slova smyslu znamená také rovnováhu principů, energií, a tedy i živlů. Proto je runu Tyr vhodné použít, když chcete harmonizovat živly – například ve svém těle v rámci léčitelství.

Runa Tyr tažená při věštění znamená potvrzení, že naše cesta a volby jsou správné (ve smyslu souladu s vesmírným řádem). V magii runu použijete v kouzlech na zachování nebo obnovení narušené rovnováhy, například nastolení spravedlnosti (nikoli pomsty).

Alternativní názvy:Ti * Tiews * Tir * Tiu * Tyr * Tyz

runy a věštění

BERKANA

runa Berkana, Beorg, runová abeceda
 • písmeno: B
 • živel: Země
 • slovo: bříza
 • rostlina: svlačec

#bříza v léčitelstí

Význam při věštění: očištění, nový začátek, nové příležitosti, narození dítěte, vitalita, dobré zdraví, léčení, domov, rodina, plodnost, osobní růst, prosperita, emoční spokojenost, ochrana žen

Využití v kouzlech: začátek nového projektu, narození, očištění

Bříza je nesmírně životaschopný strom. Osidluje i nehostinná místa a na plochách s obnaženou půdou patří k prvním stromům, které se zde uchytí a vrací do krajiny opět život. Proto je Berkana velice pozitivní runou nových začátků, obnovy, očištění a také léčení, protože očištění je jeho nedílnou součástí a uzdravení pak obnovením harmonie a novým začátkem. Dalším významem této runy je rodina a domov. Představuje také plodnost, zejména ženskou.

Při věštění hovoří runa o dobrém zdraví. V magii ji zapojte do kouzel nových projektů, početí či narození, uzdravení, všech nových začátků.

Alternativní názvy:Bairkan * Bar * Beorg * Bercna * Birk * Bjarkan * Brica

runy a věštění

EHWAZ

runa Ehwaz, Eh, runy a věštění
 • písmeno: E
 • živel: Země
 • slovo: kůň
 • rostlina: hořčice

#hořčice v léčitelství

Význam při věštění: přátelství, potřeba důvěry, nová pracovní příležitost, změna, počátek cesty za duchovním poznáním

Využití v kouzlech: uvedení něčeho do pohybu, vytvoření vztahu, překonání překážek, okultní schopnosti

Byly doby, kdy přežití člověka záviselo do značné míry na koních. Kůň byl nepostradatelným pomocníkem při práci, na cestách i v bitvách. Ve vyhrocených situacích musel člověk svému koni důvěřovat a naopak. Runa Ehwaz proto hovoří o potřebě přátelství a důvěry.

Tažená ve věštbě se runa Ehwaz týká mezilidských a zejména partnerských vztahů. Říká nám, že vztah s životním partnerem je více než v pořádku a bude i nadále, pokud bude rozvíjen na základě důvěry, ohleduplnosti a vzájemné tolerance. V magii využijete tuto runu, pokud chcete uvést nějaký projekt do pohybu nebo získat a začít budovat partnerský vztah. Může se jednat i o partnerství pracovní nebo týkající se obchodních záležitostí.

Alternativní názvy:Aihws * Eh * Ehwo * Eku * Eoh

divinace

MANNAZ

runa Mannaz, Man, věštění z run
 • písmeno: M
 • živel: Vzduch
 • slovo: člověk
 • rostlina: mařinka

#mařinka v léčitelství

Význam při věštění: nalézt si místo ve skupině, zapadnout do celku, být užitečný, pomoc druhým v nouzi

Využití v kouzlech: sjednocení, inteligence, kariéra

Runa Mannaz hovoří o člověku v rámci lidské společnosti. Jaké je naše místo v rodině, zaměstnání, širším sociálním kruhu přátel a známých, obci? Přinášíme společnosti svou činností nějaký prospěch?

Ve věštbě se jedná o pozitivní runu, která nám říká, že jako jednotlivec tvoříme harmonický celek. Naše myšlenky i činy jsou ve vzájemném souladu. V magii lze runu využít v zejména kouzlech týkajících se zaměstnání, studia a kariéry.

Alternativní názvy: Maan * Madhr * Madur * Man * Mann * Manna

divinace

LAGUZ

runa Laguz, Lagus, výklad run
 • písmeno: L
 • živel: Voda
 • slovo: voda
 • rostlina: pórek

Význam při věštění: nebezpečí, proměnlivost podmínek, vyjevení tajemství, cesta s nejistým výsledkem, sny, okultismus

Využití v kouzlech: posílení okultní práce, výklady snů

Runa Laguz či Lagus symbolizuje vodu. Voda pro Vikingy znamenala nepředvídatelný, neustále se měnící živel, představující nebezpečí a trvalou nejistotu. Runa představuje také tajemství, vše okultní, neznámé, skrývající se pod hladinou hlubokých a tichých vod.

Ve věštbě runa ukazuje na kreativitu. V magii ji můžete použít v kouzlech na porozumění mystériím, odhalení skrytých věcí, nebo pochopení a výklad snů.

Alternativní názvy: Laaz * Laf * Lago * Lagu * Lagus * Laugur * Laukiz

divinace

INGUZ

runa Inguz, Ing, divinace
 • písmeno: NG
 • živel: Oheň, Země
 • slovo: Freyr
 • rostlina: hořec

#hořec v léčitelství
#hořec v magii

Význam při věštění: mužská plodnost, ochrana domova, klid a jistota odměny za vykonanou práci, pevné základy pro stavbu (fyzickou i duchovní), nápad, výzva k vnitřnímu klidu a trpělivosti

Využití v kouzlech: soustředění, nalezení příležitosti, utišení domácích nesvárů, překonání duševní choroby

Ing (název runy) je jedno z Freyových jmen. Tato runa je mu zasvěcena. Představuje mužskou plodnost a ochranný význam domova. Jejím dalším významem je přítomnost tvůrčí energie.

Ve věštbě tedy může značit nápad, výzvu k plánování a začátku práce, stavbu ve všech významech toho slova. Nabádá také k trpělivosti a vnitřnímu klidu. V magii se uplatní v kouzlech na obnovu či udržení domácího klidu a také v léčebné magii při duševních chorobách.

Alternativní názvy: Enguz * Iggws * Ine * Ing * Ingwaz * Yngvi

divinace

DAGAZ

runa Dagaz, Dag, starodávné runy
 • písmeno: D
 • živel: Oheň, Vzduch
 • slovo: den
 • rostlina: měsíček

#měsíček v léčitelství

Význam při věštění: radostný život plný změn, polarity, naděje na uskutečnění cílů, rovnováha, změna životního stylu

Využití v kouzlech: duchovní osvícení, změny vedoucí k duchovnímu růstu, štěstí a bohatství

Dagaz je runou letního slunovratu a svátku Litha. Představuje činnost, aktivitu, činorodost, smysluplnou práci, která přináší dobrý pocit. Ve věštbě hovoří o překvapivém zvratu, nečekaných novinkách a také naději na splnění cílů a přání. V magii je tato runa vhodná ke kouzlům na změny, které nás vedou k duchovnímu růstu a rozvoji.

Alternativní názvy: Daaz * Daeg * Dag * Dagr * Dags * Dar

divinace

OTHILA

runa Othila, Odal, runy a věštění
 • písmeno: O
 • živel: Země
 • slovo: majetek
 • rostlina: zlatobýl

Význam při věštění: Sepětí s domovem, domácí pohoda, ulpívání, závislost, materiální blahobyt, nabytí pozemkového vlastnictví, bezpečí, ochrana

Využití v kouzlech: blahobyt, štěstí

Odal je zemskou runou. Vztahuje se tedy k půdě, majetku a domovu. Představuje naše spojení s domovem a nabádá nás k jeho ochraně a péči o něj. Ve věštbě je příslibem bezpečí, materiálního dostatku. Může znamenat i nabytí pozemku. V magii se uplatní v zemských kouzlech na materiální pohodu a štěstí.

Alternativní názvy: Aethel * Ethel * Odal * Odhal * Odil * Othala * Utal

divinace

BLANK

prázdná runa, Blank, Yr, runy a věštění

písmeno: žádné

živel: všechny živly

slovo: žádné

rostlina: mandragora

Informace nejsou v této chvíli dostupné. Prázdná runa nás vybízí k aktivnímu nezávislému rozhodnutí nebo konání, ať už se necháme vést rozumem nebo intuicí. Všechny dveře jsou otevřené. Musíme se samostatně rozhodnout, kterými projít. V magii nemá prázdná runa žádné využití. Není ani zasvěcena žádnému z bohů.

učebnice magie, magie, okultismus, kouzlo, čarodějnictví, rituál, zaklínadlo
Runy a jejich významy, návody na tvorbu svázaných run a runových sigil včetně popisu aktivace najdete spolu s dalšími symboly v UČEBNICI MAGIE.

obrázky na stránce: J.C.Brinar

Updated: 9.5.2024 — 16:19