Přírodní magie

přírodní magie
podívejte se na video

Přírodní magie může být dveřmi do světa magie pro ty, kteří jsou na samém začátku, sbírají odvahu, hledají bezpečnou cestu. Někdy také bývá označována jako „lidová magie“. Vychází z poznatků prostých lidí, kteří měli blízko k přírodě, byli s ní v těsném sepjetí a naučili se ji znát a používat.

Její kouzla jsou proto spíše intuitivní. To je pro vás dobré, protože používáním přírodní magie se naučíte intuici rozvíjet a naučíte se své intuici věřit.

Dále vás přírodní magie může naučit vytvářet si vlastní rituály – opět s použitím intuice a několika jednoduchých zásad, což se vám bude velmi hodit, až (pokud) se rozhodnete pokročit k rituální magii. Její rituály vám potom nebudou připadat nesmyslně složité, nebudete se jich lekat. Budete jim rozumět, budete chápat význam a důležitost toho či onoho postupu.

Přírodní magie a živly

Dále vás přírodní magie naučí rozumět živlům. Práce se živly je jedním ze základních kamenů magie, přírodní magii nevyjímaje. Ale na rozdíl od rituální magie, která se obrací k živlu samotnému, k jeho oduševnělé podstatě (typu energie), pracuje přírodní magie s hmotnými projevy živlů, které lze vnímat našimi nedokonalými smysly. Mluvíme-li tedy v přírodní magii o Ohni, máme na mysli skutečný oheň v krbu nebo přírodním ohništi. Mluvíme-li o Vodě, budou se naše kouzla odehrávat u řeky nebo jezera.

Jakkoli se rituálnímu magikovi může zdát, že tyto praktiky jsou primitivní a neotesané, pro začátečníka jsou neocenitelné. Začínat bychom vždy měli věcmi, které známe a postupovat k objevování věcí nových, neznámých. Pro nováčka v magii představují živly něco neznámého, abstraktního. Dosud jste žili v materiálním světě, kde voda je prostě to, co teče v potoce nebo v koupelně z kohoutku. Ve škole vám nikdo neřekl, že tato voda je projevem živlu Voda na hmotné úrovni. A už vůbec ne, že se tento živel může projevovat i mnohými dalšími způsoby.

Tím, že budete v přírodní magii pracovat s hmotnými projevy živlů a využívat jejich energii ke svým kouzlům, naučíte se chápat podstatu těchto živlů. Postupně začnete vnímat charakter každého z nich pomocí souvislosti živlu a typu kouzla, ke kterému ten který živel používáte. Když takto budete nějakou dobu pracovat a tříbit své vnímání živlů, stane se pro vás pohodlně srozumitelným, že kouzlo, při kterém využíváte energii Ohně, můžete podpořit použitím hematitu a kadidla z jalovce.

přírodní magie, magický rituál, živly, okultismus, esoterika, duchovní, kouzlo
Učebnice Magie

Čtyřmi živly, jejich charakterem, analogickými vztahy a použitím v magii přírodní i rituální se podrobně, přehledně a srozumitelně zabývá UČEBNICE MAGIE.

obrázky na stránce: J.C.Brinar

Updated: 21.3.2019 — 18:08