Přírodní magie

Přírodní magie může být dveřmi do světa magie pro ty, kteří jsou na samém začátku, sbírají odvahu, hledají bezpečnou cestu. Někdy také bývá označována jako „lidová magie“. Vychází z poznatků prostých lidí, kteří měli blízko k přírodě, byli s ní v těsném sepjetí a naučili se ji znát a používat.

Její kouzla jsou proto spíše intuitivní. To je pro Vás dobré, protože používáním přírodní magie se naučíte intuici rozvíjet a naučíte se své intuici věřit.

Dále vás přírodní magie může naučit vytvářet si vlastní rituály – opět s použitím intuice a několika jednoduchých zásad, což se vám bude velmi hodit, až (pokud) se rozhodnete pokročit k rituální magii. Její rituály Vám potom nebudou připadat nesmyslně složité, nebudete se jich lekat. Budete jim rozumět, budete chápat význam a důležitost toho či onoho postupu.

učebnice, videokurz, magie, okultismus, okultní, čarodějnictví, wicca
třetí díl kurzu magie

kouzlo přírodní magie

Přírodní magie a živly

#magie   #živly

Dále Vás přírodní magie naučí rozumět živlům. Práce se živly je jedním ze základních kamenů magie, přírodní magii nevyjímaje. Ale na rozdíl od rituální magie, která se obrací k živlu samotnému, k jeho oduševnělé podstatě (typu energie), pracuje přírodní magie s hmotnými projevy živlů, které lze vnímat našimi nedokonalými smysly. Mluvíme-li tedy v přírodní magii o Ohni, máme na mysli skutečný oheň v krbu nebo přírodním ohništi. Mluvíme-li o Vodě, budou se naše kouzla odehrávat u řeky nebo jezera.

kouzlo přírodní magie
kouzlo přírodní magie
kouzlo přírodní magie

Jakkoli se rituálnímu magikovi může zdát, že tyto praktiky jsou primitivní a neotesané, pro začátečníka jsou neocenitelné. Začínat bychom vždy měli věcmi, které známe a postupovat k objevování věcí nových, neznámých. Pro nováčka v magii představují živly něco neznámého, abstraktního. Dosud jste žili v materiálním světě, kde voda je prostě to, co teče v potoce nebo v koupelně z kohoutku. Ve škole Vám nikdo neřekl, že tato voda je projevem živlu Voda na hmotné úrovni. A už vůbec ne, že se tento živel může projevovat i mnohými dalšími způsoby.

Tím, že budete v přírodní magii pracovat s hmotnými projevy živlů a využívat jejich energii ke svým kouzlům, naučíte se chápat podstatu těchto živlů. Postupně začnete vnímat charakter každého z nich pomocí souvislosti živlu a typu kouzla, ke kterému ten který živel používáte. Když takto budete nějakou dobu pracovat a tříbit své vnímání živlů, stane se pro Vás pohodlně srozumitelným, že kouzlo, při kterém využíváte energii Ohně, můžete podpořit použitím hematitu a kadidla z jalovce.

Čtyřmi živly, jejich charakterem, analogickými vztahy a použitím v magii přírodní i rituální se podrobně, přehledně a srozumitelně zabývá UČEBNICE MAGIE.

kouzlo přírodní magie

Jak připravit kouzlo přírodní magie

určení cílekterý živelvolba analogiívyjádření vůleprovedení kouzla
příprava kouzla
čtvrtý díl kurzu magie

Příprava kouzla je podobná, ať už se vám jedná o přírodní nebo rituální magii. Přírodní magie je více intuitivní, rituální magie si cení řádu a pravidel, ale tak či tak, samotné kouzlo by ve své základní podobě mělo být vytvořeno podle poměrně jasné šablony, která zahrnuje stanovení cíle, volbu analogií a prostředků k vyjádření vůle. V rituální magii je navíc třeba se zabývat volbou vhodného času k magické operaci, intenzivní duševní přípravou a práci s analogiemi, která předchází vlastnímu kouzlu a umožní magikovi naladit se do správných vibrací.

kouzlo přírodní magie

Určete si cíl (záměr)

Nejprve si stanovte cíl. Začněte zamyšlením. Čeho chcete dosáhnout? Jaký problém chcete vyřešit? Jakou situaci zlepšit? Řekněme, že jste se rozhodli provést kouzlo na nalezení nového zaměstnání. Nejdříve věnujte čas duševní přípravě. Soustřeďte se na svou představu vysněné práce. Čím přesnější a dokonalejší vaše představa bude, tím lepších výsledků dosáhnete, protože tím specifičtější energii do svého kouzla vložíte.

#astrál

Představivost a schopnost vytvářet si představy, které dlouhodobě udržíte, je nezbytnou podmínkou magické práce. Magie je založena na formování astrálu. To se děje právě pomocí představy, která je informací a vůle, která je energií. Jedno bez druhého je neúčinné. Informace bez energie nemá sílu se realizovat, energie bez informace je nezacílená a sama o sobě nic nestvoří.

učebnice magie, magie, okultismus, kouzlo, čarodějnictví, rituál, zaklínadlo
Praktická cvičení k intenzivnímu rozvíjení představivosti najdete v UČEBNICI MAGIE.

kouzlo přírodní magie

Se kterým živlem váš cíl koresponduje?

Jakmile máte jasno o záměru, určete si, kterému ze živlů vaše přání analogicky odpovídá, neboli, jaký typ energie potřebujete ke kouzlu. Témata jako peníze, obchody a zaměstnání spadají do sféry živlu Země. Energie, které potřebujete, budete proto hledat mezi zemskými analogiemi.

Základní přehled živlů a možných cílů (přání), která jim analogicky odpovídají, najdete ve videu „Přírodní magie“.

kouzlo přírodní magie

Volba analogií

#analogie

Analogický znamená obdobný neboli nesoucí shodnou energii. A protože dobře připravit kouzlo znamená především správně zkombinovat energie, bude práce s analogickými vztahy základem všech vašich kouzel. Zpočátku vám může připadat obtížné vybrat ze široké nabídky analogických prostředků (rostlin, nerostů, barev, vůní, symbolů,…) ty, které se vám ke kouzlu nejlépe hodí. To je něco, s čím se na začátku své magické cesty potýká každý. Proto nezoufejte. Není to zase až tak obtížné, jak se může na první pohled zdát.

#kyvadlo

  • Učte se věřit své intuici
  • Používejte k určování prostředků kyvadlo
  • Zohledněte dostupnost přírodnin
  • Časem získáte potřebnou zkušenost a volby analogií se tím zjednoduší

učebnice magie, magie, okultismus, kouzlo, čarodějnictví, rituál, zaklínadlo
Podrobně zpracované přehledy nejen živlových analogií, ale i analogií znamení zvěrokruhu, planet, a dokonce časových analogií najdete v UČEBNICI MAGIE.

Krásně graficky zpracované tabulky v knize Vám v začátcích pomohou se v analogiích zorientovat a s přibývající praxí Vám stále budou sloužit jako přehledný nástroj ke snadnému a rychlému výběru analogií a sestavení kouzla.

#živel Země   #barevné analogie   #magické svíce

Cíl „nové zaměstnání“ analogicky odpovídá živlu Země. Všechny prostředky tedy vybírejte z košíku zemských analogií:

  • rostliny – směs borového a jedlového jehličí
  • nerosty – sůl, jaspis
  • barva – zelená – zelený ubrus, zelená svíce, zelené Vaše oblečení,…
  • dále prostředky pro vyjádření vůle

kouzlo přírodní magie

Jak vyjádřit vůli

Pro úspěšnou magickou práci v astrálu potřebujete představivost, vůli a analogické prostředky, které vhodnou energií podpoří vaše úsilí. Představu jste si již vytvořili (nové zaměstnání) a prostředky zvolili (zemské analogie). Zbývá tedy poslední věc. Jak vyjádřit svou vůli?

V přírodní magii máte dvě možnosti: obraz a slovo. V rituální magii k tomu ještě přibývá možnost vyjádření vůle gestem. Všechny tyto způsoby vyjádření vůle se většinou vzájemně kombinují.

kouzlo přírodní magie

Obraz

#magické symboly   #runy

Obraz v magii znamená symbol, což je další analogie.  Řada povolání je běžně spojována s konkrétními symboly, které můžete použít. Sníte-li například o povolání kuchaře, můžete jako symbol použít třeba kuchařskou čepici. Jestli ale vaše představa není natolik specifická, můžete použít obecné symboly.

Nabízí se třeba runy Ehwaz, Raido nebo Jera:

runa Ehwaz
runa Ehwaz

Ehwaz znamená novou pracovní příležitost, změnu

runa Raido
runa Raido

Raido je runou změny prostředí, nalezení správného směru, začátku projektu

runa Jera
runa Jera

Jera představuje vývoj, zlepšení stavu, nový domov, práci nebo vztah

#svázané runy

Můžete použít kteroukoli z nich samostatně, nebo je zkombinovat do originálního symbolu svázaných run, který nakreslíte na papír se zaklínadlem, vyryjete do svíce, budete jej nosit u sebe během přípravy na kouzlo (což může trvat i několik týdnů, jsou-li analogické prostředky obtížně dostupné.)

kouzlo přírodní magie

Slovo

#mantry

Vyjádření vůle slovem slovem může mít formu mantry nebo modlitby, ale nejčastější možností je zaklínadlo. Mělo by být formulováno tak, aby jasně vyjadřovalo, co chcete, ale zároveň Vás neomezovalo a nezavíralo Vám dveře k rozmanitým možnostem. Mělo by také být realistické, a to ve smyslu pro Vás uvěřitelné. Nebudete-li schopni uvěřit, že Váš cíl je dosažitelný, pak vstupujete do předem prohrané bitvy. Nezapomeňte, že magie je založena na Vaší představivosti a vůli. Když si nebudete umět ani představit úspěšné dosažení svého cíle, nebudete mít své kouzlo o co opřít. Informace pro formování astrálu nevznikne a nebude tak co tvořit, i kdyby Vaše vůle byla silná.

Jak z toho asi vyplývá, zaklínadla si připravuje magik (v tomto případě Vy) sám. Nepoužívejte žádné rádoby vznešené zastaralé kudrlinky. Připravte si zaklínadlo, které se bude snadno vyslovovat a pamatovat. Na druhou stranu nejsou vhodná ani nespisovná slova a už vůbec ne vulgarismy. Důstojná spisovná vyjádření soudobého jazyka jsou nejlepší variantou, která zcela odpovídá důstojnosti magické operace.

Účinnost zaklínadla lze efektivně zvýšit jeho zveršováním a několikerým opakováním. Tradičně se opakuje třikrát. Snaha převést svá slova do veršů, které dávají smysl a stále vyjadřují, co chcete, je určitě nástrojem pro zvýšení úsilí a soustředění na záměr. Ale opět: nesnažte se o umělecká díla ve složitém jazyce. Jednoduché veršíky úplně postačí.

kouzlo přírodní magie

Příprava kouzla je u konce, nyní je čas na jeho uskutečnění:

Nejprve si připravte a rozložte všechny pomůcky a prostředky, které budete ke kouzlu potřebovat. Potom smíchejte připravené jehličí a promněte je v prstech.

kouzlo přírodní magie

Zapalte uhlíky v kadidelnici, kotlíku nebo jiné k tomu vhodné nádobě. Nejlépe je použít rychlozápalné uhlíky a nechat je žhnout na silné vrstvě písku.

kouzlo přírodní magie

Na žhnoucí uhlí nasypte trochu smíchaného jehličí.

kouzlo přírodní magie

Zklidněte se, vezměte do rukou zelenou svíci s vyrytým symbolem a chvíli se intenzivně soustřeďte na svou představu dokonalého zaměstnání. Představte si, jak se energie vašeho přání vlévá do svíce.

kouzlo přírodní magie

Nyní svíci zapalte a postavte ji na stůl nebo jiný rovný podklad, provádíte-li kouzlo v přírodě. Nejlepší je rovný plochý kámen nebo pařez.

kouzlo přírodní magie

Směs jehličí sypejte po špetkách kolem svíce. Vytvořte z nich postupně tři kruhy.

kouzlo přírodní magie

Zároveň s každým kruhem opakujte zaklínadlo.

kouzlo přírodní magie

Položte papír se zaklínadlem na stůl (pařez, kámen, zem) a posypte ho třemi špetkami soli. Kápněte na něj tři kapky vosku ze svíce, složte ho do psaníčka a i se solí uvnitř ho spalte na žhavých uhlících.

kouzlo

Spolu s ním spalte další trošku směsi jehličí.

kouzlo

Nyní se znovu chvíli soustřeďte na svou představu zaměstnání.

kouzlo

Svíčku nechte úplně dohořet. Jestli je moc velká, uhaste ji po patnácti minutách a zapalujte ji na čtvrt hodiny každý den, dokud ji úplně nespálíte.

kouzlo

Všechny ostatní prostředky, které jste ke kouzlu použili, včetně popela z dřevěného uhlí a spálených prostředků, zakopejte do země. Třeba ke kořenům břízy, která je stromem nových začátků, nebo k borovici či jedli, které propůjčili zemskou energii Vašemu kouzlu.

kouzlo
Kouzlo je ukončeno. Tak se staň!

obrázky na stránce: J.C.Brinar a pixabay.com

Updated: 9.5.2024 — 16:18