Živlová dýchání

K léčení a uzdravování můžete využít nejen analogických vztahů živlů k bylinám nebo nerostům, ale můžete pracovat přímo se živlem samotným. K tomu slouží takzvaná živlová dýchání, což je v podstatě meditativní práce se živly.

#analogie

meditace Ohně ~ meditace Vody ~ meditace-Země ~ meditace Vzduchu ~ zesílení účinků

#byliny a živly

Cílem živlových dýchání je pomocí meditace dosáhnout rovnováhy živlů ve svém těle, protože každá nemoc je spojena s nerovnováhou v této oblasti. Jak již bylo řečeno na stránce Byliny a živly, zdravé lidské tělo obsahuje všechny čtyři živly v dokonalé rovnováze. 

Paralelu v tomto bodě lze najít v tradiční čínské medicíně. Ta pracuje jak v diagnostice, tak v terapii s pojmy horko (~ Oheň), chlad (~ Země), sucho (~ Vzduch) a vlhko (~ Voda).

Rovnováhu je nezbytné zachovávat i při praktikování živlového dýchání. Můžete se každý den věnovat jednomu živlu, nebo je střídat po týdnech, ale vždy dbejte na to, abyste každému ze živlů věnovali stejně dlouhý meditační čas. Jste-li zvyklí meditovat a máte-li dostatek času, můžete zahrnout do jedné meditace všechny čtyři živly najednou.

živlová dýchání

Struktura živlové meditace

Ať už budete se živlovým dýcháním pracovat jakkoli, vždy dbejte na dodržení základní struktury meditace:

Představa živlu v jeho hmotné podobě okolo vás, vně vašeho těla

Představa živlu v jeho duchovní podobě, jako barevné světlo, které přijmete do svého těla

Navrácení živlu Universu tím, že ho necháte vystoupit z vašeho těla a rozplynout

živlová dýchání, meditace

živlová dýchání

Živlová dýchání v jejich základních formách

živlová dýchání

živlová meditace oheň

Živlová meditace: Oheň

Začněte uvolněním a ponořením do meditativního stavu, stejně jako při ostatních živlových meditacích. Až se budete cítit zcela uvolnění, představte si kolem sebe Oheň. Celá místnost je v plamenech. Necítíte strach, ale radostné vzrušení, očekávání. Vnímáte živel jako příjemné teplo a jiskřičky na kůži. Slyšíte, jak plameny hučí a praskají, cítíte vůni páleného dřeva.

Nyní shromážděte všechen Oheň před své tělo v podobě malého plamínku nebo koule červeného světla a nechte ho prostoupit do středu svého těla. Podobně jako u živlu Voda nechte Oheň postupně naplňovat různé části svého těla, ale vyhněte se srdci a mozku. Kamkoli živel zrovna ve svém těle pošlete, prociťujte příliv energie a příjemné teplo. Představte si, jak vás očišťuje od všeho nepotřebného, škodlivého a tak vás léčí.

Myšlenky, kterými můžete doprovázet svou představu:

„Jsem energie, jsem síla, jsem změna. Dávám teplo a světlo. Jsem zuřící požár. Ničím a vytvářím prostor novému. Tvořím. Jsem Oheň. Já jsem.“

Nakonec stáhněte živel zpět do středu svého těla, nechte ho vystoupit před sebe a rozplynout.

Při různých obměnách a variacích na téma Oheň, můžete do meditace začlenit i ohňové duchovní bytosti.

živlová dýchání

salamandr, oheň

Salamandři – ohňové duchovní bytosti

Vyskytují se všude tam, kde je oheň, nehledě na to, jak nepatrný. Můžete je zahlédnout stejně tak v zuřícím požáru, jako v plameni svíčky. Vyskytují se i v činných sopkách a líbí se jim také elektřina, včetně blesků.

živlová dýchání

Analogické vztahy k posílení ohňové meditace

#magické svíce   #magické symboly

Během meditací můžete použít červené svíce v různých odstínech. Kolem nich nasypejte drobné úlomky zchladlých uhlíků a/nebo kousky lávy. Jako symbol použijte jednoduchý nákres plamenů.

Vykuřovací směs Ohně:

4 díly kadidlovníku

2 díly rozdrcených jalovčinek

½ dílu třezalky

½ dílu dubového dřeva

½ dílu květů měsíčku

několik lístků rozmarýny

živlová dýchání, meditace živlů, Oheň, svíce, svíčka

živlová dýchání

živlová dýchání, meditace, voda

Živlová meditace: Voda

Uvolněte se, začněte meditaci. Představte si, že stojíte na břehu jezera. Voda vám omývá chodidla a příjemně chladí. Prociťte vlhkost a chlad. Nyní si představte, že pomalu vstupujete do jezera a voda stoupá stále výš. Pokračujte stále hlouběji, dokud se neponoříte celí včetně hlavy. Voda příjemně chladí a nijak vás neomezuje v dýchání.

V souladu se svou představou prociťujte chlad a vlhkost stoupající svým tělem. Nakonec je celé vaše tělo vyplněné vodou. Můžete si ji představit jako kapalnou vodu nebo jako modré světlo. V celém těle vnímejte příjemný chlad.

Nyní stáhněte živel z celého těla do jediného bodu uprostřed svého těla a nechte vodu přemisťovat. Přelévejte ji střídavě do paží, nohou, trupu, hlavy. Vnímejte rozdíly v pocitech v částech těla kde živel je a kde ne. Představte si, jak vás očišťuje, léčí.

Myšlenky, kterými můžete doprovázet svou představu:

„Jsem dravá řeka, Jsem klidná hladina. Jsem bouřící příboj. Jsem životodárný déšť. Jsem oceán bez hranic, bez konce. Obklopuji celou zemi. Jsem kolébka života, jsem Voda. Já jsem.“

Nakonec stáhněte živel zpět do středu svého těla, nechte ho vystoupit před sebe a rozplynout. Při různých obměnách a variacích na téma Voda, můžete do meditace začlenit i vodní duchovní bytosti:

rusalka, nymfa, najáda, mořská panna, siréna

Nymfy – duchovní bytosti živlu Voda

Z dalších názvů vám patrně nebudou neznámé rusalky, najády, sirény či mořské panny. Vyskytují se všude tam, kde najdeme „oživenou vodu“, tedy ne v zahradních bazénech nebo na plovárnách, ale v jezerech, mořích a řekách. Potřebují nejen vodu, ale i vodní rostliny a živočichy. Vodu čistou a živoucí, protože záležitosti vody, vodního života a bohatství, které ukrývá vodní svět, spadají do jejich působnosti.

Analogické vztahy k posílení meditace Vody

Během meditací můžete použít modré a/nebo stříbrné svíce. Kolem nich nasypejte mušličky a perleť. Jako symbol použijte dvojitou spirálu.

Vykuřovací směs Vody:

4 díly myrhy

4 díly rozdrcených jeřabin

1 díl jabloňového dřeva

½ dílu heřmánkového květu

½ dílu vřesových květů

½ dílu meduňky

svíce
mušle
dvojitá spirála, moře

živlová dýchání

živlová dýchání, meditace, země

Živlová meditace Země

Pohodlně se usaďte a ponořte se do meditativního stavu. Nejste-li zvyklí meditovat, zůstaňte jen sedět, zavřete oči, uvolněte se, pomalu a klidně dýchejte a zklidněte své myšlenky. Až se budete cítit uvolněně, představte si hory. Sedíte na úbočí hory, vysoké hory jsou i všude kolem vás. Dovolte této představě, ať ve vás vyvolá pocit úžasu a úcty k ohromné síle a velkoleposti Země.

Na vrcholcích hor je sníh, ale vám není zima. Sedíte na příjemné měkké trávě, která vás hladí do dlaní. Cítíte, jak vás země příjemně chladí. Položte se do trávy a nechte zemi, aby vás pomaloučku obklopila. Splýváte se zemí, stáváte se horou, ale nemáte strach, cítíte se příjemně a naprosto v bezpečí. Hora vás obklopuje, hýčká. Vy jste hora. Cítíte její mohutnost, sílu, která je nyní vaší silou, naplňuje vás.

Nyní si představte, jak se hora, která vás obklopuje, mění na zelené světlo. Je všude kolem vás. Stáhněte všechno toto světlo před sebe. Udělejte z něj kouli, která se vznáší před vámi zhruba v oblasti žaludku. S nádechem ji nechte projít vaším tělem a vnímejte ji ve svém středu. S každým dalším nádechem se zvětšuje, až vás kompletně vyplní. Jste nyní nádoba vyplněná zeleným světlem. Cítíte tíži Země. Uvědomte si tíhu svých nohou, rukou, celého těla. Jste Země.

Myšlenky, kterými můžete doprovázet svou představu:

„Stávám se horou, jsem hora. Země je mou součástí, vyplňuje mé tělo, tvoří mé tělo. Cítím sílu a tíži zemského živlu. Jsem zakořeněný/á, jsem ukotvený/á. Jsem stabilní. Jsem Země. Já jsem.“

Nakonec stáhněte živel zpět do středu svého těla, nechte ho vystoupit před sebe a rozplynout.

Při různých obměnách a variacích na téma Země, můžete do meditace začlenit i zemské duchovní bytosti:

gnóm

Gnómové – zemské duchovní bytosti 

Vyskytují se zejména v prostředí, kde se zemský živel projevuje ve své nejčistší podobě. Takovými místy jsou holé skály, jeskyně a v souvislosti s lidskou činností i hlubinné doly. Sférou jejich působnosti je hlavně rostlinná říše a nerosty.

Analogické vztahy k posílení zemské meditace

Během meditací můžete použít zelené a/nebo tmavě hnědé či černé svíce. Kolem nich nasypejte drobné kamínky, nejlépe různé polodrahokamy. Jako symbol použijte sluneční kříž – astrologický symbol Země.

Vykuřovací směs Země:

2 díly borového dřeva

několik kapek oleje z pačule

½ dílu oddenku hadího kořene

½ dílu zimolezu

½ dílu borové pryskyřice

½ dílu jehlic z cypřiše

½ dílu šalvěje

svíce
drahokamy
sluneční kříž, symbol Země
sluneční kříž

živlová dýchání

živlová dýchání, meditace, vzduch

Živlová meditace: Vzduch

Začněte uvolněním a ponořením do meditativního stavu, stejně jako u ostatních živlových meditací. Až se budete cítit zcela uvolnění, představte si kolem sebe vzduch v pohybu. Všude kolem vás fouká vítr. Zpočátku je mírný. Čechrá vám vlasy, hladí vaši kůži, ševelí v korunách stromů, pohrává si se spadanými lístky.

Postupně sílí a stává se prudkou vichřicí, která vás ale nijak neohrožuje. Jen kolem sebe pozorujte, jak vítr ohýbá stromy, žene po obloze mraky. Po chvíli nechte vítr roztočit. Udělejte z něj tornádo, jehož jste středem. Nechte se větrným vírem unášet stále výš a dovolte této představě, ať vás naplní radostí z volnosti, svobody, letu.

Nyní si představte, jak se vítr zklidňuje a mění na žluté světlo, které vás obklopuje, vyplňuje celou místnost. Stáhněte světlo před sebe, udělejte z něj kouli a nechte ho prostoupit do středu svého těla. Nechte živel rozptýlit se po celém vašem těle. Naplňte jím své paže a prociťujte jejich lehkost, stejně tak nohy, trup a nakonec krk a hlavu. Jste balónek, jste lehoučcí, absolutně nic vás netíží.

Myšlenky, kterými můžete doprovázet svou představu:

„Jsem lehký/á, nic mě netíží. Jsem myšlenka, jsem intelekt. Jsem vánek, jsem hurikán. Obklopuji celý svět, jsem všude. Já jsem.“

Nakonec stáhněte živel zpět do středu svého těla, nechte ho vystoupit před sebe a rozplynout. Při různých obměnách a variacích na téma Vzduch, můžete do meditace začlenit i vzdušné duchovní bytosti:

sylfa, víla, elf

Sylfy – vzdušné duchovní bytosti

Jinak také víly či elfové. Z beletrie je vám možná známo jejich označení „sličný lid“, protože se ve sličných podobách člověku zjevují. Vyskytují se na krásných a příjemných místech, jako jsou pěstěné zahrady, rozkvetlé louky a podobně. Sférou jejich působnosti jsou veškeré procesy související se vzduchem, ať už se jedná o počasí nebo třeba působení vzduchu na horniny či nerosty.

Analogické vztahy k posílení vzdušné meditace

Během meditací můžete použít žluté a/nebo zlaté svíce. Kolem nich nasypejte třpytky a flitry. Jako symbol použijte sedmicípou elfskou hvězdu neboli heptagram.

Vykuřovací směs Vzduchu:

2 díly akácie

2 díly benzoe

1 díl levandulových květů

1 díl cedrového dřeva

½ dílu máty

½ dílu eukalyptových listů

svíce
flitry, třpytky
elfská sedmicípá hvězda, heptagram
elfská hvězda (heptagram)

Živlová dýchání můžete zachovat tak, jak jsou popsaná, nebo si jejich obsah přizpůsobit svým potřebám.

Jste-li například klaustrofobičtí, představa splynutí s horou vás asi nenadchne. V takovém případě si můžete představovat, že pouze ležíte na úbočí hory, která se postupně mění na zelené světlo, a teprve to vás obklopí.

Máte-li strach z potápění, nahraďte představu kompletního ponoření do jezera představou splývání na vodní hladině.

Ti, kdo se bojí výšek a létání, se nebudou při vzdušné meditaci nechávat unášet tornádem, ale pouze mírný vánek jim bude hladit tvář a čechrat vlasy.

A strach z ohně a požáru můžete v ohňové meditaci řešit představou zapáleného krbu nebo vnějšího ohniště.

učebnice magie
Čtyřmi živly, jejich charakterem, živlovými meditacemi, analogickými vztahy a použitím v magii přírodní i rituální se podrobně, přehledně a srozumitelně zabývá UČEBNICE MAGIE.

živlová dýchání

Zesílení účinků živlových dýchání

Živlová dýchání můžete podpořit a zesílit jejich účinky tím, že po dobu, kdy provádíte meditaci příslušného živlu, budete tento živel vyhledávat ve fyzickém světě a zvýrazníte ho ve svém každodenním životě.

živlová dýchání

Například v týdnu, kdy se soustředíte na meditace živlu Země, upřednostněte oblečení v odstínech zelené barvy. Do stravy zařaďte větší podíl kořenové zeleniny. Připravte si „zemský čaj“ z bylinek náležejících Zemi, jako je třeba ibišek, a dopřejte si ho každý den. Věnujte se „zemským činnostem“, jako je zahradničení, práce se dřevem nebo kamením, turistika a podobně.

živlová dýchání

V týdnu vzdušných meditací by vašemu oblečení nikdy neměla chybět žlutá. Do stravy si přidejte košťálovou zeleninu, jako je květák a brokolice. Svůj pitný režim obohaťte o heřmánkový čaj, protože heřmánek náleží živlu Vzduch. Věnujte se „vzdušným činnostem“, jako je četba, studium nových věcí, pěstování přátelských vztahů, všechny intelektuální činnosti a mezilidská komunikace.

živlová dýchání

Meditace živlu Voda můžete podpořit oblečením v odstínech modré barvy, stravou s větším podílem listové zeleniny, jako je zelí, kapusta nebo špenát, pitím lipového nebo třeba diviznového čaje a „vodními činnostmi“. K těm patří veškeré kulturní akce, protože umění všeho druhu náleží Vodě. Zajděte si na výstavu nebo do divadla, namalujte obraz nebo naaranžujte květiny, zapracujte na zkrášlení svého domova.

živlová dýchání

V ohňovém týdnu si na sebe nikdy nezapomeňte vzít něco červeného, do stravy si přidejte ovoce a oříšky.  Každý den si vychutnejte zázvorový nebo kopřivový čaj, případně sklenku červeného vína. A ohňové činnosti? To jsou především sporty všeho druhu, a také sex.

živlová dýchání

#aromaterapie    #byliny    #nerostné esence

Podpořte živlová dýchání také vhodnou aromaterapií, bylinami a nerosty.

zpět na MEDITACE

obrázky na stránce: J.C.Brinar a pixabay.com

Updated: 30.8.2023 — 14:58