Symboly Reiki

Dálkový symbol

reiki, symboly, posílání na dálku
Význam symbolu: Buddha, léčitel ve mně zdraví Buddhu, léčitele v tobě.

Dálkový symbol se dá využít pro posílání energie Reiki na neomezenou vzdálenost a také k práci s minulými životy a uvolňování traumat z nich. Umožňuje přenášet Reiki v čase i prostoru. Mezi symboly Reiki je dálkový symbol nejsložitější, ale zároveň nejmocnější. Je s ním možné otevřít a odkrýt vzory z minulých životů, uvolnit je a tím změnit svou přítomnost i budoucnost. Budete-li tento symbol používat a pracovat s mentálním léčením na dálku, brzy zjistíte, že v kteroukoli dobu znamená právě teď.

Pro práci na minulých životech aktivujte symbol tak, že budete jeho jednotlivé linie sledovat očima a obkreslovat je svým duchovním zrakem podle zásady shora dolů a zleva doprava. Tento postup aktivace symbolu je vysvětlený také v souvislosti s aktivováním svázaných run a energetických obrázků. Pro posílání energie Reiki na dálku vizualizujte symbol ve svých dlaních a energii posílejte přes něj. Vizualizaci symbolu Vám může usnadnit jeho „nakreslení“ prsty jedné ruky nad dlaní druhé ruky.  Aktivaci symbolu doprovázejte odříkáváním mantry HON ŠA ZE ŠO NEN.

symboly Reiki

Mentální symbol

reiki, symboly, posílání  na dálku
Význam symbolu: Klíč k duši.

Mentální symbol můžete použít k řešení emocionálních problémů, jako je nervozita, strach, deprese, zlost, smutek apod. Dále se používá k léčení závislostí, ke změně nebo zrušení nechtěných zvyků a také ke zlepšení paměti. K léčení zlozvyků napište na papír své jméno a zlozvyk, kterého se chcete zbavit. Potom nakreslete a duchovním zrakem aktivujte mentální symbol. Papír překryjte z obou stran dlaněmi a nechte skrze něj proudit energii Reiki. Postup opakujte každý den alespoň 15 minut. Mantra, která se váže k aktivaci mentálního symbolu, zní SEI HE KI.

symboly Reiki

Zesilovací symbol

reiki, symboly, posílání na dálku
Význam symbolu: Přivádím energii z dalekých kruhů k jednomu bodu.

Zesilovací symbol umocňuje působení všech ostatních symbolů. Proto je nejpoužívanějším symbolem v Reiki. Tento symbol lze s úspěchem použít i k sebeochraně a ochraně všeho, na čem Vám záleží proti útokům magickým, psychickým a dokonce i fyzickým. Pro zesílení účinků ostatních symbolů vizualizujte zesilovací symbol jako druhý (poslední) v pořadí, po symbolu (symbolech), jehož působení chcete posílit. S aktivací zesilovacího symbolu se pojí mantra ČO KU RÉ.

Symboly Reiki je nutné před použitím aktivovat duchovním zrakem. Jak na to, najdete na stránce Energetické obrázky nebo ve videu Magické symboly.

Posílání Reiki na dálku

Léčení na dálku

Chcete-li poslat energii Reiki na dálku (na druhý konec města, republiky, planety, vesmíru), zahrnuje to Vaše zklidnění a použití symbolů. Tato technika od Vás nevyžaduje přílišné soustředění. Můžete si třeba pustit příjemnou hudbu nebo televizi. Posaďte se, uvolněte a zklidněte svůj dech a požádejte o energii Reiki, případně si ji uvědomte. Ruce složte vnitřními hranami k sobě do podoby mušle. V jejich středu si představte člověka (zvíře, strom, planetu), kterému chcete Reiki posílat. Jde-li o člověka, je dobré se s ním předem dohodnout na čase, kdy dálkové léčení uskutečníte, ale není to nutné.

Na rozdíl od ostatních způsobů léčby energií, k posílání Reiki na dálku nepotřebujete souhlas příjemce.

Reiki nelze zneužít a jejím použitím nemůžete ublížit. Jestli někdo nechce přijímat Reiki nebo na to není připraven, energie, kterou pošlete, bude přesměrována jinam, kde je jí nejvíce zapotřebí.

Přes bytost, kterou jste si představili ve svých dlaních, nyní postupně vizualizujte jednotlivé symboly a odříkejte jejich mantry. Vizualizaci můžete podpořit „nakreslením“ těchto symbolů prsty jedné ruky nad dlaní druhé ruky. Vaše soustředění by se mělo omezit pouze na pozorování pocitů ve vašich dlaních. Pracujte tak dlouho, dokud tyto pocity neodezní, což bude zhruba patnáct až dvacet minut. Přenos Reiki ukončete „profouknutím“ a promnutím dlaní. Někdo si ruce navíc ještě umyje pod tekoucí vodou, ale upřímně, to nepotřebujete. Je to spíše než co jiného úlitba našim silně zakořeněným hygienickým návykům. Pravda, voda má schopnost očistit tělo i duši, ale tekoucí voda čistí pouze tělo. K duševní a duchovní očistě potřebujete nehmotný živel Voda, a ten vám doma z kohoutku neteče. Kromě toho, od čeho byste se chtěli očistit? Od Reiki? Ale jděte, to snad ne.

symboly,posílání Reiki na dálku

Pracovní postup v bodech:

symboly, posílání Reiki na dálku

Uvolněte se, uvědomte si energii Reiki, nebo o ni požádejte

Do dlaně „nakreslete“ dálkový symbol

Do dlaní si promítněte léčenou osobu

Přes tuto osobu vizualizujte dálkový symbol

Opakujte mantru HON-ŠA-ZE-ŠO-NEN alespoň 3krát

Do dlaně „nakreslete“ mentální symbol

Do dlaní si promítněte léčenou osobu

Přes tuto osobu vizualizujte mentální symbol

Opakujte mantru SE-HE-KI alespoň 3krát

Do dlaně „nakreslete“ zesilovací symbol

Do dlaní si promítněte léčenou osobu

Přes tuto osobu vizualizujte zesilovací symbol

Opakujte mantru ČO-KU-RÉ alespoň 3krát

Pozorujte pocity ve svých dlaních a nechte energii působit, dokud tyto pocity neodezní.

Poděkujte za energii Reiki a ukončete seanci profouknutím a promnutím dlaní.

symboly,posílání Reiki na dálku

Je léčba přikládáním rukou vždy Reiki?

symboly,posílání Reiki na dálku

energie, léčení, posílání na dálku
podívejte se na video

Ne, není. Jednak pro léčbu pomocí Reiki přikládání rukou v podstatě nepotřebujete, jak bylo řečeno na stránce Reiki, jednak přikládáním rukou se pokouší léčit mnozí, kteří často netuší nic o Reiki a práci s energií vůbec. Pokud jste neprovedli samozasvěcení do energie Reiki, tak to sice neznamená, že z Vašich dlaní nemůže do příjemce proudit žádná léčivá energie, nejspíše i ucítíte podobné pocity, jako by se jednalo o Reiki a dotyčnému asi budete schopni pomoct. Sami sobě ale bohužel uškodíte.

V tomto případě se totiž jedná o přenos bioenergie, tedy energie živé bytosti neboli Vaší vlastní energie. Zatímco v případě léčení Reiki pouze předáváte vesmírnou energii a můžete jí tudíž použít neomezené množství, v případě léčení bioenergií vydáváte energii sami ze sebe. Žádný člověk není tak silný, aby mohl tímto způsobem léčit druhé lidi. Nestačíte své „baterie“ dobíjet dostatečně rychle, budete se vyčerpávat a nakonec skončíte velmi nemocní. Při práci s bioenergií čelíte i morálním dilematům. Pokud se pro ni rozhodnete, je nutno pracovat opatrně, na podkladě načerpaných znalostí a pracovat raději s biopolem než s vlastní bioenergií.

Reiki

Nevyčerpatelná vesmírná duchovní energie

Bioenergie

Vaše vlastní energie, které máte jen omezené množství

symboly,posílání Reiki na dálku

Jak poznáte rozdíl?

Zaprvé bioenergií nebudete schopni léčit na dálku. Reiki symboly nebudou fungovat a do vašich dlaní se nedostaví žádné pocity. Pokud tedy vnímáte přenos energie přiložením rukou a na dálku ne, pak se jedná o bioenergii.

Zadruhé po léčbě energií Reiki se budete cítit odpočatí, posílení, plní energie, protože Reiki prochází skrze vás a léčí a posiluje jak vás, tak příjemce. Po léčbě bioenergií (pokud cíleně nepracujete s biopolem) se budete cítit unavení, ospalí, hladoví, protože tato léčba posílí pouze příjemce a vás oslabí.

Zatřetí po provedení samozasvěcení se nemusíte trápit zkoumáním rozdílů. Jestliže jste provedli samozasvěcení a při každé práci s Reiki si uvědomujete, že se jedná o Reiki, protože je vaším záměrem pracovat s touto energií, případně o ni požádáte, pak skutečně používáte Reiki a nemáte se čeho obávat.

symboly Reiki, léčení na dálku

obrázky na stránce: J.C.Brinar

Updated: 6.5.2019 — 12:11