Symboly Reiki

Symboly Reiki Vám mohou pomoci při léčení touto energií, při posílání Reiki na dálku v prostoru i čase, ať už k léčebným nebo jiným účelům. Pomohou Vám s ochranou sebe i druhých, s řešením krizových životních situací (jako jsou třeba závislosti), se zlepšením paměti, řešením emocionálních problémů a mnoho dalšího. Jsou to pečeti neboli volací znaky duchovních bytostí zvaných Průvodci Reiki. Průvodci vám pomáhají při práci s energií Reiki, usměrňují ji, regulují intenzitu jejího proudění.

symboly: osvícení  ~  duše  ~  dálkový  ~  mentální  ~  zesilovací  ~  boží světlo ~ léčení na dálku:   postup v bodech  ~  Reiki vs. bioenergie

#živly   #analogie   #astrál (Éter)   #čakry

symboly Reiki

Raku

Osvícení, završení, vhled
symboly reiki
analogie
 • duch
 • živel: Éter, pátý element
 • tvar: ogivál
 • čakra: sedmá Sahasrára
 • planeta: Uran
 • barva: modrofialová, fialová

Raku je symbol zasvěcení a zároveň mantra k jeho aktivaci. Je to symbol osvícení a hlubokého vhledu do duchovního světa. S jeho pomocí je možné přímé nahlížení Astrálu, a tedy i Akášické kroniky.

symboly Reiki

Dai Ko Myo

Chrám velkolepého zářivého světla
reiki
moderní
symboly reiki
tradiční
analogie
 • duchovní tělo
 • živel: Vzduch
 • tvar: půlkruh, půlměsíc
 • čakra: pátá Višúddha
 • planeta: Merkur
 • barva: modrozelená, tyrkysová, azurová

Tradiční a moderní varianta symbolu jsou si rovnocenné, volba tedy záleží na Vás, na Vaší intuici. Symbol se používá k léčení duše, tedy léčení duchovních příčin psychických, emočních i tělesných disharmonií, obtíží a nemocí. Jeho další použití je při komunikaci s vyšším Já a při předávání zasvěcení. Mantra k jeho aktivaci zní Dai Ko Myo.

symboly Reiki

Hon Ša Ze Šo Nen

Žádná minulost, přítomnost ani budoucnost
symboly reiki
analogie
 • mentální tělo
 • živel: Oheň
 • tvar: trojúhelník
 • čakra: třetí Manipúra
 • planeta: Slunce
 • barva: žlutooranžová, oranžová, červená

Dálkový symbol se dá využít pro posílání energie Reiki na neomezenou vzdálenost a také k práci s minulými životy a uvolňování traumat z nich. Umožňuje přenášet Reiki v čase i prostoru. Mezi symboly Reiki je dálkový symbol nejsložitější, ale zároveň nejmocnější. Je s ním možné otevřít a odkrýt vzory z minulých životů, uvolnit je a tím změnit svou přítomnost i budoucnost. Budete-li tento symbol používat a pracovat s mentálním léčením na dálku, brzy zjistíte, že v kteroukoli dobu znamená právě teď.

#magické symboly   #svázané runy   #energetické obrázky

Pro práci na minulých životech aktivujte symbol tak, že budete jeho jednotlivé linie sledovat očima a obkreslovat je svým duchovním zrakem podle zásady shora dolů a zleva doprava. Tento postup aktivace symbolu je vysvětlený také v souvislosti s aktivováním svázaných run, magických symbolů a energetických obrázků. Pro posílání energie Reiki na dálku vizualizujte symbol ve svých dlaních a energii posílejte přes něj. Vizualizaci symbolu Vám může usnadnit jeho „nakreslení“ prsty jedné ruky nad dlaní druhé ruky.  Aktivaci symbolu doprovázejte odříkáváním mantry HON ŠA ZE ŠO NEN.

symboly Reiki

Se He Ki

Setkání Boha s člověkem
symboly reiki
analogie
 • emoční tělo
 • živel: Voda
 • tvar: kruh
 • čakra: druhá
 • planeta: Uran
 • barva: modrobílá, bílá

Mentální symbol můžete použít k řešení emocionálních problémů, jako je nervozita, strach, deprese, zlost, smutek apod. Dále se používá k léčení závislostí, ke změně nebo zrušení nechtěných zvyků a také ke zlepšení paměti. K léčení zlozvyků napište na papír své jméno a zlozvyk, kterého se chcete zbavit. Potom nakreslete a duchovním zrakem aktivujte mentální symbol. Papír překryjte z obou stran dlaněmi a nechte skrze něj proudit energii Reiki. Postup opakujte každý den alespoň 15 minut. Mantra, která se váže k aktivaci mentálního symbolu, zní SEI HE KI.

symboly Reiki

Čo Ku Rei

Světelný spínač
symboly reiki
analogie
 • fyzické tělo
 • živel: Země
 • tvar: čtverec
 • čakra: první
 • planeta: Venuše
 • barva: červenohnědá , zelenohnědá, zelená

Zesilovací symbol umocňuje působení všech ostatních symbolů a je symbolem fyzického léčení. Proto je nejpoužívanějším symbolem v Reiki. Tento symbol lze s úspěchem použít i k sebeochraně a ochraně všeho, na čem Vám záleží proti útokům magickým, psychickým a dokonce i fyzickým. Pro zesílení účinků ostatních symbolů vizualizujte zesilovací symbol jako poslední v pořadí, po symbolech, jejichž působení chcete posílit. S aktivací zesilovacího symbolu se pojí mantra ČO KU REI.

#energetické obrázky   #magické symboly-video

symboly Reiki

Boží světlo

symboly reiki, symbol Boží světlo

Tento symbol slouží k duchovní očistě prostoru. Nezáleží na tom, zda se jedná o uzavřenou místnost nebo posvátné místo v přírodě. Symbol Boží světlo očistí každé místo od všech druhů negativní energie. Můžete jej proto s úspěchem použít v místnosti, kde leží nemocný člověk, k očistě prostoru před zahájením magického rituálu nebo dokonce při vymítání. Je nespočet příležitostí, kdy potřebujete mít jistotu, že Vaše léčitelská, magická nebo jiná duchovní práce nečelí negativním silám.

analogie: všechno a nic

Symbol Boží světlo je v harmonii s veškerým stvořením a zároveň jeho účinky nemůžete ničím zesílit. Je to duchovní symbol mimo úroveň analogických vazeb.

Jak symbol Boží světlo použít

K očistě prostoru

 • Symbol se „kreslí“ do vzduchu celkem čtyřikrát. Do každého rohu místnosti, nebo na každou světovou stranu, pracujete-li v otevřeném terénu.
 • Otočte se pokaždé čelem ve směru, kam chcete symbol umístit a nataženou rukou v žehnacím gestu nebo magickou hůlkou nakreslete symbol ve vzduchu. Vizualizujte každý tah. Nakonec se soustřeďte na představu zářícího symbolu před sebou. Po chvíli se otočte dalším směrem a postup zopakujte.
 • Po vepsání a vizualizaci symbolu do všech čtyř směrů si představte uprostřed jimi vymezeného prostoru sloup bílého světla. Očistná energie se otáčí ve spirále směrem vzhůru. Vše negativní do sebe stahuje a vynáší vzhůru do Universa.
 • Až proud negativní energie zeslábne a zmizí, je prostor očištěn a Vaše práce hotová.

Při vymítání

Je třeba zdůraznit, že vymítání démonické nebo jiné spirituální entity je komplexní a nebezpečný proces, do kterého byste se neměli sami pouštět bez rozsáhlých předchozích zkušeností. Symbol Boží světlo při něm můžete, ale nemusíte použít.

 • Pokud se pro něj rozhodnete, použijte ho nejprve k očistě prostoru, jak je popsáno výš. Spirituální entita, která se z nějakého důvodu rozhodla posednout člověka, k sobě totiž přitahuje nežádoucí pozornost astrálních bytostí. Ty rozhodně nechcete mít během vymítání ve své blízkosti.
 • Při samotném vymítání můžete symbol fyzicky nakreslit na čelo postele nebo na zeď za hlavou postižené osoby, rukou vepsat nad čelo dotyčného (bez přímého kontaktu), nebo vizualizovat nad či před celou jeho/její postavou.
 léčení na dálku, léčení energií

Posílání Reiki na dálku

Léčení na dálku

Chcete-li poslat energii Reiki na dálku (na druhý konec města, republiky, planety, vesmíru), zahrnuje to Vaše zklidnění a použití symbolů. Tato technika od Vás nevyžaduje přílišné soustředění. Můžete si třeba pustit příjemnou hudbu nebo televizi. Posaďte se, uvolněte a zklidněte svůj dech a požádejte o energii Reiki, případně si ji uvědomte. Ruce složte vnitřními hranami k sobě do podoby mušle. V jejich středu si představte člověka (zvíře, strom, planetu), kterému chcete Reiki posílat. Jde-li o člověka, je dobré se s ním předem dohodnout na čase, kdy dálkové léčení uskutečníte, ale není to nutné.

symboly Reiki

Na rozdíl od ostatních způsobů léčby energií, k posílání Reiki na dálku nepotřebujete souhlas příjemce.

Reiki nelze zneužít a jejím použitím nemůžete ublížit. Jestli někdo nechce přijímat Reiki nebo na to není připraven, energie, kterou pošlete, bude přesměrována jinam, kde je jí nejvíce zapotřebí.

Přes bytost, kterou jste si představili ve svých dlaních, nyní postupně vizualizujte jednotlivé symboly a odříkejte jejich mantry. Vizualizaci můžete podpořit „nakreslením“ těchto symbolů prsty jedné ruky nad dlaní druhé ruky. Vaše soustředění by se mělo omezit pouze na pozorování pocitů ve Vašich dlaních. Pracujte tak dlouho, dokud tyto pocity neodezní, což bude zhruba patnáct až dvacet minut. Přenos Reiki ukončete „profouknutím“ a promnutím dlaní. Někdo si ruce navíc ještě umyje pod tekoucí vodou, ale upřímně, to nepotřebujete. Je to spíše než co jiného úlitba našim silně zakořeněným hygienickým návykům. Pravda, voda má schopnost očistit tělo i duši, ale tekoucí voda čistí pouze tělo. K duševní a duchovní očistě potřebujete nehmotný živel Voda, a ten Vám doma z kohoutku neteče. Kromě toho, od čeho byste se chtěli očistit? Od Reiki? Ale jděte, to snad ne.

#živel Voda

Pracovní postup v bodech:

symboly, posílání Reiki na dálku

Uvolněte se, uvědomte si energii Reiki, nebo o ni požádejte.

1)

Do dlaně „nakreslete“ symbol

Do dlaní si promítněte léčenou osobu

Přes tuto osobu vizualizujte dálkový symbol

Opakujte mantru HON-ŠA-ZE-ŠO-NEN alespoň 3krát

2)

Do dlaně „nakreslete“ symbol

Do dlaní si promítněte léčenou osobu

Přes tuto osobu vizualizujte mentální symbol

Opakujte mantru SE-HE-KI alespoň 3krát

3)

Do dlaně „nakreslete“ symbol

Do dlaní si promítněte léčenou osobu

Přes tuto osobu vizualizujte zesilovací symbol

Opakujte mantru ČO-KU-RÉ alespoň 3krát

Pozorujte pocity ve svých dlaních a nechte energii působit, dokud tyto pocity neodezní.

Poděkujte za energii Reiki a ukončete seanci profouknutím a promnutím dlaní.

symboly,posílání Reiki na dálku

Je léčba přikládáním rukou vždy Reiki?

#Reiki   #samozasvěcení   #bioenergie   #biopole

Ne, není. Jednak pro léčbu pomocí Reiki přikládání rukou v podstatě nepotřebujete, jak bylo řečeno na stránce Reiki, jednak přikládáním rukou se pokouší léčit mnozí, kteří často netuší nic o Reiki a práci s energií vůbec. Pokud jste neprovedli samozasvěcení do energie Reiki, tak to sice neznamená, že z Vašich dlaní nemůže do příjemce proudit žádná léčivá energie, nejspíše i ucítíte podobné pocity, jako by se jednalo o Reiki a dotyčnému asi budete schopni pomoct. Sami sobě ale bohužel uškodíte.

V tomto případě se totiž jedná o přenos bioenergie, tedy energie živé bytosti neboli Vaší vlastní energie. Zatímco v případě léčení Reiki pouze předáváte vesmírnou energii a můžete jí tudíž použít neomezené množství, v případě léčení bioenergií vydáváte energii sami ze sebe. Žádný člověk není tak silný, aby mohl tímto způsobem léčit druhé lidi. Nestačíte své „baterie“ dobíjet dostatečně rychle, budete se vyčerpávat a nakonec skončíte velmi nemocní. Při práci s bioenergií čelíte i morálním dilematům. Pokud se pro ni rozhodnete, je nutno pracovat opatrně, na podkladě načerpaných znalostí a pracovat raději s biopolem než s vlastní bioenergií.

Reiki

Nevyčerpatelná vesmírná duchovní energie

Bioenergie

Vaše vlastní energie, které máte jen omezené množství

symboly,posílání Reiki na dálku

Jak poznáte rozdíl?

Zaprvé bioenergií nebudete schopni léčit na dálku. Reiki symboly nebudou fungovat a do Vašich dlaní se nedostaví žádné pocity. Pokud tedy vnímáte přenos energie přiložením rukou a na dálku ne, pak se jedná o bioenergii.

Zadruhé po léčbě energií Reiki se budete cítit odpočatí, posílení, plní energie, protože Reiki prochází skrze Vás a léčí a posiluje jak Vás, tak příjemce. Po léčbě bioenergií (pokud cíleně nepracujete s biopolem) se budete cítit unavení, ospalí, hladoví, protože tato léčba posílí pouze příjemce a Vás oslabí.

Zatřetí po provedení samozasvěcení se nemusíte trápit zkoumáním rozdílů. Jestliže jste provedli samozasvěcení a při každé práci s Reiki si uvědomujete, že se jedná o Reiki, protože je Vaším záměrem pracovat s touto energií, případně o ni požádáte, pak skutečně používáte Reiki a nemáte se čeho obávat.

symboly Reiki, léčení na dálku

obrázky na stránce: J.C.Brinar

Updated: 9.5.2024 — 16:17