Učebnice magie

Staňte se mágem

Vezměte osud do vlastních rukou a zjistěte, kdo doopravdy jste a co všechno dokážete. V jakého člověka se proměníte, když získáte moc, kterou magie dává? V samaritána? V diktátora? Nebo zůstanete úplně stejní a budete magickou cestu využívat k vlastnímu duchovnímu rozvoji? Učebnice magie Vám otevírá dveře do světa objevování vlastního potenciálu a netušených možností.

učebnice magie

Jak připravit kouzlo?

Co je magie a jak funguje?

Jak probíhá magický rituál?

Jak zvolit vhodný čas a pomůcky?

Jaký je rozdíl mezi přírodní a rituální magií?

Jaké znalosti potřebujete, než začnete s magií?

učebnice magie

Kniha je určena všem, kteří se zajímají o magii a okultismus. Protože je zpracována jako učebnice, bude vyhovovat především začátečníkům, ale obsahuje přehledně zpracované informace, které se budou hodit i zkušenějším magikům. Ke knize patří bohatý doprovodný názorný materiál, jakým je dvanáctidílný videokurz magie a samozřejmě obsah tohoto webu.

#videokurz magie

Provede Vás krok za krokem bludištěm informací, které se na adepta magie hrnou ze všech stran, z více či méně kvalitních zdrojů a často si dokonce protiřečí. Poskytne Vám důležité informace, přehledně zpracované tak, abyste mohli postupovat vlastním tempem, žádná podstatná znalost Vám nechyběla ve chvíli, kdy ji budete potřebovat a zároveň jste nebyli zahlceni tornádem informačního balastu. Také vám poradí, čeho se vyvarovat, umožní Vám vyhnout se tápání, omylům a chybám, které by Vám v budoucnu mohli Vaši magickou práci komplikovat.

V knize najdete mnohé tabulky s přehledy analogických vztahů planet, znamení zvěrokruhu, čtyř živlů a barev, dále známých pohanských panteonů, run apod. Každá z těchto tabulek je v textu zařazena tam, kde je to logicky třeba pro Vaše studium. Nemusíte proto listovat sem tam a nepohodlně dohledávat odkazy v přílohách. Vše máte pěkně pohromadě. Tabulky jsou připravené k vystřižení. Jsou nejen přehledné ale i hezky graficky zpracované, takže si z nich můžete vytvořit hezkou a praktickou součást Vaší osobní knihy stínů nebo deníku magických prací.

učebnice magie

učebnice magie

Čtenáři napsali o knize

Co Vám kniha přinese?

učebnice magie

Dozvíte se, co je magie a na jakých principech funguje.      učebnice magie

Seznámíte se s astrálem, s čarodějnickou pyramidou a kvalitami, které představuje, poznáte význam a sílu vlastní představivosti a vůle, s jejichž pomocí doslova můžete formovat svět.

učebnice magie

Přestanete se magie bát jako něčeho temného a zapovězeného.  učebnice magie

Naučíte se vnímat magii jako přirozenou součást přírody a světa, která je k dispozici každému. Víte, že magii lze používat i nevědomky?

učebnice magie

Naučíte se být samostatní a aktivní ve svém osobním duchovním a magickém pokroku.

Kniha Vám poskytne solidní základy pro Vaši magickou práci a naučí Vás, jak na nich dále stavět a rozvíjet své znalosti a dovednosti mága.

učebnice magie

Seznámíte se s rozdíly mezi přírodní magií, rituální magií, invokativní a evokativní magií a čarodějnictvím. 

Většina lidí vnímá magii a čarodějnictví jako synonyma. Kniha Vás naučí, jaké jsou mezi nimi rozdíly a hlavně, jestli se jedno obejde bez druhého. Získáte tak možnost vědomé a informované volby.

učebnice magie

Naučíte se vytvářet vlastní kouzla a rituály, nebudete tedy závislí na grimoárech a kouzlech, která připravili druzí. 

V knize najdete příklady kouzel přírodní magie i strukturovaného magického rituálu. Důležitější ale je, že se naučíte pracovat se znalostmi kreativně, tvořit vlastní kouzla a rituály, a to Vám poskytne nezávislost. Ta je v poměrně uzavřeném a tajnůstkářském světě magie velice důležitá.

učebnice magie

Naučíte se kriticky myslet v záležitostech magie, samostatně posuzovat, co je pravdivé a co je pouhý mýtus. 

To je ostatně cílem každé učebnice. Poskytne Vám informace a naučí Vás, jak s nimi pracovat, jak je používat. Ale neříká Vám, co si máte myslet.

učebnice magie

Značně rozvinete vlastní představivost.

#meditace   #léčebné meditace   #živlová dýchání

S tím Vám pomohou cvičení představivosti, která jsou v učebnici seřazena od jednoduchých a názorných ke složitějším a abstraktním. Představivost je základním kamenem magické práce a využijete ji i v jiných oblastech esoterických a duchovních disciplín. Například při léčebných meditacích nebo živlových dýcháních, která patří také do rodiny meditací.

učebnice magie

Seznámíte se s charakterem a významem čtyř živlů a jejich využitím nejen v magii, ale například i v oblasti léčení a uzdravování.

Oheň, Voda, Země a Vzduch. Kolem nich se v magii všechno točí. Čtyři energie, které magie používá ve svých kouzlech a které najdete v přírodě. Kniha Vás naučí vybírat a kombinovat přírodniny podle jejich analogických vztahů k živlům, aby Vaše kouzla byla co nejúčinnější.

učebnice magie

Naučíte se lépe poznat sami sebe, své silné a slabé stránky, svůj potenciál a priority.

Co člověku poskytne lepší obrázek o sobě samém, než moc, kterou magie dává a svoboda ji použít?

magie

Zbavíte se pocitu bezmoci vůči osudu.

Magie Vám umožní převzít kontrolu nad vlastním životem.

magie

Naučíte se lépe vnímat přírodní děje, jako je například lunární cyklus a jejich vliv na člověka a jeho chování.

Tato dovednost se bude rozvíjet ruku v ruce s tím, jak budete poznávat čas a přírodní děje, jako své spojence, kteří Vám poskytnou vhodné energie pro Vaše kouzla.

magie

Získáte schopnost pozorovat přírodu „duchovníma“ očima a vnímat ji jako komplexně provázaný celek.

Magie je nedílnou součástí přírody a přirozeného řádu věcí. Rostlina není jen rostlina a kámen není pouhý kámen. Každá přírodnina je v analogickém vztahu k některému ze živlů, k planetám nebo znamením zvěrokruhu, a ty jsou zase v analogických vztazích k vašim záměrům a cílům.  Tyto vztahy jsou provázané, komplexní a kniha Vás naučí je vnímat, orientovat se v nich a používat je ve Vaší magické práci.

magie

Vydalo Knihkupectví CZ s.r.o. ve spolupráci s Brinar Education System s.r.o. 

obrázky na stránce: J.C.Brinar

Updated: 9.5.2024 — 16:19