Muzikoterapie

Muzikoterapie je léčba zvukem. Na počátku bylo slovo. Tuhle větu zná snad každý z nás, ale málokdo se hlouběji zamýšlí nad jejím významem. Hovoří o stvoření z ničeho prostřednictvím zvuku. To je důvod, proč v mnohých jazycích bylo slovo považováno za posvátné. Ukrývá v sobě potenciál tvořit, a proto i léčit. Každý tón, každý zvuk reprezentuje vibrace o určitém kmitočtu. Z tohoto hlediska je zvuk ideálním nástrojem vibrační terapie neboli léčby pomocí analogií.

#analogie

léčba zvukem ~ postup ~ vokálová meditace ~ mantry

Použití tónů a zvuků k léčení je záležitost velmi individuální. Můžete sami intonovat vhodné tóny stupnice nebo vokalizovat hlásky, slabiky nebo mantry. Můžete použít nějaký hudební nástroj nebo se spokojit jen s poslechem hudby ve vhodné tónině. Záleží na vás, kterou metodu léčení zvukem si zvolíte.

muzikoterapie, léčení zvukem

Základní postup je následující:

Ujasněte si, jaký zdravotní problém chcete řešit a do sféry které ze sedmi hlavních čaker tento problém spadá. Vyhledejte, kterými tóny, zvuky či hláskami můžete na příslušnou čakru působit.

Rozhodněte se pro způsob aplikace zvuku

Bude to vlastní zpěv, recitování či vokalizace? Poslech hudby? Použijete hudební nástroj? Kombinace těchto postupů?

Vyzkoušejte všechno. Poznejte, které možnosti jsou ty nejlepší pro vás, mají nejsilnější účinek právě pro vás. Tady neexistuje jednoznačná rada. Každý z nás je jiný. Už jen to, jak rozmanité je nastavení jednotlivce co do hudebního vkusu a sluchu vám může napovědět, jak velmi rozdílní v této oblasti jsme. Zvuk je jednou z nejmocnějších analogií, ale zároveň také jednou z nejkomplikovanějších co do použití.

Pracujte v klidu a soustředěně

Ať už se rozhodnete pro kteroukoli metodu léčení zvukem, vždy pracujte za plného soustředění a v klidu. Poslech hudby nemůže v tomto případě být pouhou zvukovou kulisou během jiné činnosti, hra na hudební nástroj nemůže být jen bezmyšlenkovitým bezduchým brnkáním, při kterém přemýšlíte, co budete vařit k večeři. Koncentrujte se plně na léčebný zvuk. Zejména vlastní intonace a vokalizace provádějte ve stavu hlubokého uvolnění nebo meditace.

Soustřeďte se na oblast, na kterou chcete vokalizací působit. Nejprve nechte tón či zvuk rozeznít jen v duchu ve své mysli. Zhluboka se nadechněte a vokalizujte či intonujte nahlas. Nekřičte, ale dovolte svému hlasu plně zaznít. Držte svůj dech pomalý a klidný, synchronizujte svůj hlas s dýcháním. Věnujte se práci se zvukem tak dlouho, jak dlouho dokážete udržet koncentraci.

Následující meditace pracuje s vokály k aktivaci a harmonizaci hlavních čaker. Můžete ji používat samostatně, v kombinaci s aromaterapií nebo na závěr svého cvičení jógy.

muzikoterapie, mantry

Vokálová meditace

#čakry

muzikoterapie, hudba, léčení hudbou, mantra, mantry

První čakra

Soustřeďte se na oblast první čakry, představte si červené světlo, které skrze čakru naplňuje vaše tělo. V mysli nechte rozeznít hlásku U a s výdechem ji jemně vyslovte. Držte vokál po celou dobu výdechu a postupně zesilujte hlas. Zhluboka se nadechněte, znovu vokalizujte hlásku U a nechte ji rezonovat v oblasti první čakry. Celé zopakujte celkem sedmkrát.

muzikoterapie, léčení, zvukem

muzikoterapie, hudba, léčení hudbou, mantra, mantry

Druhá čakra

Dvakrát se zhluboka nadechněte a vydechněte a během těchto dvou dechových cyklů přesuňte svou pozornost ke druhé čakře. Představte si oranžové světlo, které skrze druhou čakru naplňuje vaše tělo a v mysli nechte rozeznít hlásku O, kterou s výdechem začněte jemně vokalizovat. Celkem sedmkrát nechte vokál rezonovat druhou čakrou.

muzikoterapie, mantry

muzikoterapie, hudba, léčení hudbou, mantra, mantry

Třetí čakra

Během dalších dvou dechových cyklů přeneste svou pozornost ke třetí čakře. Představte si žluté světlo proudící touto čakrou do vašeho těla a sedmkrát vokalizujte dvojhlásku OU.

muzikoterapie, léčení zvukem

muzikoterapie, hudba, léčení hudbou, mantra, mantry

Čtvrtá čakra

Přeneste pozornost do oblasti čtvrté čakry. Představte si ji v zeleném světle a nechte v ní sedmkrát rezonovat hlásku A.

muzikoterapie, mantry

léčení hudbou, mantra, mantry

Pátá čakra

Další dva dechy věnujte přenesení pozornosti ke krční čakře. Představte si světle modré až tyrkysové světlo, které skrze tuto čakru vstupuje do vašeho těla, a nechte v čakře sedmkrát rezonovat hlásku E

muzikoterapie, léčení zvukem

éčení hudbou, mantra, mantry

Šestá čakra

Během dvou dechů přeneste pozornost k čelní čakře, představte si ji v indigově modré barvě a sedmkrát nechte skrze ni rezonovat hlásku I.

muzikoterapie, mantry

léčení hudbou, mantra, mantry

Sedmá čakra

Nakonec přeneste pozornost na korunní čakru. Představte si ji jako fialové plameny tvořící korunu na temeni vaší hlavy. Fialové světlo skrze tuto čakru naplňuje vaše tělo a obklopuje ho. Sedmkrát nechte v korunní čakře rezonovat slabiku ÓM. Dovolte tomuto vokálu naplnit a rozvibrovat celé vaše tělo.

muzikoterapie, léčení zvukem

Může se stát, že z počátku bude pro vás sedm opakování každého vokálu příliš. V takovém případě začněte se třemi opakováními a postupně při dalších meditacích přidávejte, až zvládnete udržet pozornost po celých sedm krát sedm cyklů. Video hovoří o vokálové meditaci pro harmonizaci metabolismu, ale můžete ji použít kdykoli, když potřebujete působit na všechny čakry jako na celek, nebo když si nejste jistí, která z čaker momentálně potřebuje „vyladit“.

muzikoterapie, léčení, zvukem, hudbou, mantry

Mantry

Mantra je magická formule meditativního charakteru. Mantry nejsou slova mající význam v běžné řeči. Jsou to skupiny slabik rezonující s určitými kosmickými silami. Mantry se recitují znělým hlasem, beze spěchu, opakovaně, za plného soustředění nebo v meditativním stavu. Pokud nejste na meditace zvyklí, prostě se pohodlně usaďte, zavřete oči, zklidněte svůj dech a začněte recitovat mantru. Znovu a znovu a znovu, … Toto počínání vás do meditativního stavu dostane. Snažte se soustředit pouze na mantru, kterou říkáte, nenechte myšlenky toulat se, kde se jim zlíbí.

Pro léčebné či magické účely si můžete vytvářet vlastní mantry. Taková mantra vzniká z věty nebo slovního spojení, kterým pozitivně vyjádříte své přání. Potom vyškrtáte písmena tak, aby se žádné neopakovalo a ze zbylých písmen sestavíte mantru. Dbejte na to, aby se dobře vyslovovala, takže žádné jazykolamy a krkolomné shluky souhlásek.

učebnice magie
Přípravě vlastních manter a dalším možnostem práce se slovem v magii a meditacích se podrobně věnuje UČEBNICE MAGIE.
                    
muzikoterapie, léčení, zvukem, hudbou, mantry

obrázky na stránce: J.C.Brinar a pixabay.com

Updated: 9.5.2024 — 16:18