Meditace

Meditace je duševní aktivita v hraničním stavu mezi bdělostí a spánkem v takzvaném stavu alfa, neboli při mozkových vlnách typu alfa měřitelných na EEG.

co je meditace ~  jak dosáhnout stavu alfa ~  čeho lze meditací docílit  ~ seznam tematických meditací

Hledáte návod, jak správně meditovat? Hmmm. Jste si opravdu jistí, že si kladete správnou otázku? Meditace není žádná složitá věda. Původní význam slova meditace je přestávka. Ukončíte nějakou práci a než se začnete věnovat další, dopřejete si krátkou přestávku. Posadíte se třeba někam na schody nebo na lavičku, když je poblíž a prostě vypnete. Zklidníte mysl a dopřejete jí i tělu odpočinek. To je meditace ve své prvotní a nejčistší podobě.

Spánek je ta nejlepší meditace.

Tändzin Gjamccho, Dalajláma

Existuje nepřeberné množství knih, které radí, jak „správně“ meditovat. Tolik popsaného papíru v člověku snadno vyvolá dojem, že se musí jednat o něco nesmírně komplikovaného, na co by měl mít minimálně vysokou školu. A co když nebudete meditovat „správně“ a uděláte nějakou chybu? Hrůza pomyslet 🙂

Ve skutečnosti se při meditaci jedná o jedno jediné. Dosáhnout takzvaného stavu alfa. Zní to nesmírně vědecky a popravdě je to jedna z mála věcí v oblasti esoteriky a duchovních disciplín vůbec, která je skutečně vědecky doložitelná. Jedná se totiž o alfa mozkové vlny, které jsou měřitelné pomocí EEG.

mozek, meditace, mozkové vlny alfa, alpha
mozkové vlny alfa alpha, graf, meditace, eeg
Gama mozkové vlny Bdělost, vysoká mozková aktivita, pravděpodobně jste ve stresu
Beta mozkové vlny Bdělost, běžný stav a mozková aktivita
Alpha mozkové vlny Velmi uvolněný stav, usínání nebo probouzení, meditace
Theta mozkové vlny Spánek, zdají se Vám sny
Delta mozkové vlny Hluboký spánek beze snů

Je těžké stavu alfa dosáhnout?

Vůbec ne. Naprosto přirozeně se v něm nacházíme minimálně dvakrát za den, ale spíše častěji. Je to stav těsně před usnutím a po probuzení. Jestliže si tedy během dne dáte přestávku, zklidníte mysl a třeba jen tak zíráte do prázdna, za chvíli se přistihnete, jak se vám klíží víčka, protože jste právě dosáhli stavu alfa. Váš mozek se chystá usnout.

Do tohoto stavu vás může velice snadno vpravit pozorování plamenů, recitování mantry, nudná četba, každá stereotypní nezáživná činnost, nenáročná na soustředění. Takže stačí si v klidu sednout, uvolnit se, zklidnit mysl například tím, že se budete soustředit na vlastní dech a za chvíli meditujete. Existují i pomůcky, které celý proces urychlí, jako například počítání od deseti k jedné, přičemž si číslice představujete, nebo představa klidného propadání se do prázdna.

Další pomůckou, která velmi pomáhá, jsou meditační koule. Nejlépe z přírodního nerostu, který koresponduje s tématem vašich meditací.

Jakmile dosáhnete stavu alfa, nastává jediná komplikace, hrozící začátečníkům. Neusnout. Pokud usnete, neděje se pochopitelně nic hrozného. Prostě si dáte příjemného šlofíka. Moc užitečné meditativní práce, kterou jste původně plánovali, ovšem neuděláte.

Čím je meditace prospěšná?

V meditativním stavu mnohonásobně efektivněji komunikujeme s vlastním podvědomím. Ve zcela bdělém stavu je to naše vědomí, které má navrch a překřičí veškeré zprávy, které by nám naše podvědomí chtělo poslat. Meditace ale vědomí otupí, ztiší a Vy můžete navázat spojení se svým podvědomím. A nejen to. Můžete ho programovat.

Otázka, kterou byste si tedy měli položit, není: „Jak správně meditovat?“, ale: „Čeho chci meditací dosáhnout?“

Na poli magie, léčení a uzdravování jsou možnosti meditací nedozírné. V meditaci se můžete zaměřit na konkrétní část těla nebo zdravotní problém a ten řešit. Můžete meditace využít i k lokalizaci problému a odhalení jeho příčin. Jediné, co k meditaci potřebujete, je dostatek času, během kterého nebudete nikým a ničím rušeni.

V následujících článcích najdete příklady meditací, které můžete použít k vlastnímu léčení, v případě mentální léčby i k léčení druhých na dálku (vždy jedině s jejich souhlasem)

Tematické meditace, které na stránkách najdete

Meditace k uložení energie do předmětu

Tato meditace slouží k výrobě amuletů, léčebných, magických či meditačních svící,… Použijete ji vždy, když budete potřebovat, aby nějaký předmět nesl a uvolňoval určitý typ energie.

Meditace k uvolnění a harmonizaci meridiánů

V meditativním stavu můžete zjišťovat, zda energie proudí meridiánem bez překážek. Můžete tyto blokády uvolňovat nebo prostě jen preventivně podpořit funkci meridiánu…

Meditace barev

Nejúčinnější způsob, jak zapojit barvy do vlastního léčení, je meditativní práce s barvami a použití barevných svítilen. Najdete tu dvě různé meditace pro efektivní práci s barevnými analogiemi.

Vokálová meditace

Meditace z oblasti muzikoterapie, která pracuje s vokály k aktivaci a harmonizaci hlavních čaker. Můžete ji používat samostatně, v kombinaci s aromaterapií nebo na závěr svého cvičení jógy…

Živlová dýchání

K léčení můžete využít nejen analogických vztahů živlů k bylinám nebo nerostům, ale můžete pracovat přímo se živlem samotným formou živlových dýchání, což je meditativní práce se živly…

Oheň, Voda, Země, Vzduch

Alfa léčení

Jakmile vstoupíte do meditativního stavu, představte si, že sestupujete po schodišti. S každým krokem postupně odpočítávejte od deseti do jedné. S číslem jedna sestoupíte z posledního schodu a před vámi je vstup do vaší mentální léčitelské místnosti. Mohou to být dveře, ale také nemusí. Záleží jen na vaší představivosti.

Od této chvíle začínáte tvořit prostor, do kterého se budete ve své mysli vracet při každé léčebné meditaci, ať už ji budete provozovat sami pro sebe nebo budete takto léčit druhé…

Energetický obrázek

Otevřete oči a podívejte se na energetický obrázek. Víte, že jste jej aktivovali duchovním zrakem, který vytvářel zářivou stopu. Představte si teď onu záři vycházející z celého obrázku…
Postupně jí ve své představě formujte do podoby svého přání, které obrázek symbolizuje. Vznáší se nad obrázkem jako hologram…

Meditace vytvoření chrámu

Poklekněte a posaďte se na paty. Ruce si položte na stehna. Zavřete oči a zklidněte mysl. Prociťte svoje propojení se zemí, s přírodou kolem i s oblohou. Potom soustřeďte svou mysl na prostor chrámu. Uvědomte si jeho čistotu a posvátnost…

obrázky na stránce: J.C.Brinar a pixabay.com

Updated: 9.5.2024 — 16:19