Aura

Aura je energetické pole, které obklopuje každou živou bytost včetně člověka. Je možné ji fotografovat, někteří vnímaví jedinci jsou schopni ji vidět a každý člověk se může naučit vnímat ji hmatem.

aura je individuální ~ aura jako ochranný štít ~ jak se ji naučit vnímat ~ cvičení k posilování aury

Jsou zde pokusy využívat auru k diagnostice onemocnění, nebo k vytváření typologie podle vzhledu aury, především podle složení jejích barev, ale všechny tyto pokusy vykazují rozporuplné výsledky.

Je to dáno tím, že lidská aura je příliš individuální záležitost, než aby bylo možné poznatky zobecňovat. Vlastnost či nálada, která se u jednoho člověka projeví jednou barvou, se u druhého ukáže jako barva zcela odlišná. Někdo má auru, která sahá na vzdálenost natažené paže od těla, jiný si ji drží těsně u těla jako tenký obal.

Můžete se setkat s názorem, že takto útlá aura je příznakem energetických blokád a rozvíjejícího se onemocnění. Ve skutečnosti se ale stejně tak dobře může jednat o sebevědomého člověka, který necítí podvědomou potřebu odklopovat se mohutným ochranným štítem.

aura

To je totiž jedna z funkcí, kterou aura může plnit. Spíše než se kochat její krásou na fotografiích nebo se pokoušet pomocí jejích barev zjistit, co že jste to za člověka, a jakou máte zrovna náladu, můžete ze své aury vytvořit velice účinný ochranný obal, který Vás zaštítí před každým psychickým či magickým útokem, ať už zamýšleným nebo mimovolním.

Aura jako ochranný obal

Znáte to. Přijdete večer z práce a cítíte se unavení. Únava je vlastně slabé slovo. Cítíte se vyčerpaní, jako byste mohli spát příštích sto let, a ještě by to bylo málo. A to po jediném dni v práci, kde ale všichni měli kdoví proč špatnou náladu, šéf si na Vás vylil zlost, zákazníci si pořád na všechno stěžovali a rozbil se Vám Váš oblíbený hrnek na kávu. Zkrátka den D.

Byl to den, kdy jste byli neustále vystaveni přílivu negativní energie ze všech stran a v jejích nejrůznějších podobách. Únava, kterou cítíte, je projevem permanentního stresu, který ve Vás tato negace vyvolala. Pokud bude více takových dní, stres a únava se přetaví do nemoci. Neovlivníte náladu svých kolegů a nezměníte chování svého šéfa.

Co můžete změnit, jste Vy.    Ale jak?

Nepřipouštět si to? Brát věci s nadhledem? Vidět v každé situaci příležitost k osobnímu rozvoji? Být za všech okolností dobře naladění a optimističtí? Myslet pozitivně? A hlavně – rozumovat, zda jste si to k sobě nepřitáhli sami svým „negativním myšlením“ a co se tím máte naučit. Bla, Bla, Bla… Tak to jsou opravdové perly. Jinými slovy Vám říkají, že si za všechno zlé ve svém životě můžete sami. Jak velmi „duchovní“. Jak „vyzařující empatii“.

Jste-li sangvinik, je dobrá nálada a pozitivní pohled na život Vaší přirozenou součástí, ovšem pokud u Vás převládají rysy melancholika, pak jsou Vám taková rádoby duchovní moudra dočista k ničemu, popravdě Vám mohou docela ublížit, a to tím víc, že jsou obvykle povýšeně pronášena necitlivými lidmi arogantně považujícími sami sebe za duchovně myslící. Senzitivní jedince náchylné k depresím mohou v extrémních případech přivést až k myšlenkám na sebevraždu.

aura

Život je škola hrou

Ne, přátelé. tudy cesta nevede. Nadarmo se neříká: „Nikdo nepřekročí vlastní stín“. A proč byste také měli chtít měnit sami sebe? To byste se nejdřív museli považovat za špatné a nedokonalé. To by byla velká chyba a přímá cesta k sebenenávisti, nikoli k sebezdokonalení.

Pamatujte, prosím! Každý z nás se narodil přesně s takovou sadou duševních i tělesných vlastností, které v současné inkarnaci potřebuje. Jinými slovy, každý z nás je pro svůj život dokonalý.

Jste dokonalí. Nenechte si nikým namluvit nic jiného.

Život je hra a hrajeme ji s takovými kartami, které nám byly rozdány. Že se máme něco naučit? Ano, ale kdo z nás ví, co přesně? Nemá smysl si s tím lámat hlavu. Život Vás nasměruje sám na cestu, kterou máte jít.

Jak se tedy můžete změnit? Tím, že se naučíte…

aura

…, jak se účinně chránit.

Použijte auru k vlastní ochraně. Máte ji neustále s sebou, nemusíte se na ni soustředit, a když ji naprogramujete, aby se chovala jako ochranný štít, bude to dělat bez Vašeho upomínání a nutnosti stálé kontroly. V první řadě se naučte auru vnímat.

aura, energetické pole, diagnostika aury

učebnice magie, aura, ochranné vajíčko
učebnice magie
Více o možnostech vlastní ochrany před mentálními a magickými útoky se dočtete v UČEBNICI MAGIE.

aura

Jak se naučit vnímat auru?

Vnímat neznamená nutně auru vidět, i když i to se lze naučit. Jsou i jiné smysly než zrak a Vám se nyní bude nejvíce hodit hmat. Hmatový vjem pro práci s aurou plně postačí. V klidu se posaďte a malou chvíli třete ruce dlaněmi o sebe. Nijak silně, jen dokud neucítíte příjemné teplo. Potom ruce oddalte od sebe, ale nechte je stále dlaněmi proti sobě, jako byste se chystali tlesknout.

Nyní k sobě dlaně zase pomalu přibližujte a vnímejte pocit v nich. Dbejte na to, aby pohyb rukou byl pomalý, plynulý a neustále se plně soustřeďte na pocity v dlaních. Ve vzdálenosti cca 15-20 cm od sebe, u někoho možná o něco méně, byste měli v dlaních pocítit mírný odpor, jako dva magnety, které se vzájemně odpuzují. To se setkaly okraje aury Vašich rukou. Zkuste rukama mírně zapružit. Budete mít pocit, že mezi dlaněmi máte vložený molitanový míček. Čím déle v tomto počínání vytrváte, tím intenzivněji budete odpor mezi dlaněmi vnímat.

Díky tomuto jednoduchému cvičení jste vzali svou auru na vědomí a teď je čas začít s jejím posilováním. Má-li být Vaším štítem, nemůže se jednat o slabou a křehkou slupičku, o které ani nevíte, že ji máte a vytrvale ji ignorujete.

aura, energetické pole, diagnostika aury

Mentální cvičení posilování aury

Tato cvičení můžete provádět samostatně, nebo je spojit s meditací, ale meditativní stav není k posilování aury podmínkou. Cvičení můžete provádět vsedě nebo vestoje. Vyzkoušejte si, co je Vám pohodlnější, kdy se lépe soustředíte. Cvičíte-li vestoje, postavte se zpříma, mírně se rozkročte pro lepší stabilitu, ruce nechte volně podél těla. Při cvičení vsedě držte rovná záda, nohy nekřižte a ruce si položte volně na stehna.

#meditace

Vizualizace aury

Zavřete oči a chvíli se soustřeďte jen na svůj dech. Potom přeneste pozornost na pokožku. Představte si, že je obklopena tenkou vrstvičkou bílého světla. Možná pocítíte nějaké vjemy, jako příjemné teplo, pocit mravenčení nebo jehliček na kůži. Pokud ne, nevadí. Spokojte se s představou bílého světla, které Vás těsně obklopuje a zaujímá stejný tvar, jako Vaše tělo.

Tvorba ochranného štítu

Nyní s každým nádechem tuto vrstvu světla zvětšujte. Jak se zvětšuje, přestává tvarem připomínat obrys těla a stává se bublinou, která Vás kompletně obklopuje, září a poskytuje Vám pocit bezpečí. Představte si negativní energii, která se pokouší zvenčí Váš štít prorazit. Všechna ta špatná nálada, zlost, nervozita a další záporné emoce, které Vaším směrem lidé vysílají, útočí na vaši auru. Můžete jí ve své představě dát třeba podobu šípů nebo blesků, které se ale vždy od Vaší ochranné bubliny odrazí, nikdy neprojdou skrz.

Vaše aura je Váš štít. Chrání Vás před každým psychickým a magickým útokem, vědomým či mimovolním.

Můžete si tyto dvě věty opakovat stále dokola jako mantru. Po chvíli vraťte svou auru do původní velikosti a tvaru, přitáhněte si ji zpět k tělu.

Toto cvičení příležitostně opakujte a představu aury jako štítu nechte problesknout svou myslí, kdykoli si na ni během dne vzpomenete.

aura, energetické pole, diagnostika aury

obrázky na stránce: J.C.Brinar a pixabay.com

Updated: 9.5.2024 — 16:17