Příprava kouzla

příprava kouzla
podívejte se na video

Příprava kouzla je podobná, ať už se vám jedná o přírodní nebo rituální magii. Přírodní magie je více intuitivní, rituální magie si cení řádu a pravidel, ale tak či tak, samotné kouzlo by ve své základní podobě mělo být vytvořeno podle poměrně jasné šablony, která zahrnuje stanovení cíle, volbu analogií a prostředků k vyjádření vůle. V rituální magii je navíc třeba se zabývat volbou vhodného času k magické operaci, intenzivní duševní přípravou a práci s analogiemi, která předchází vlastnímu kouzlu a umožní magikovi naladit se do správných vibrací.

Určete si cíl (záměr)

Nejprve si stanovte cíl. Začněte zamyšlením. Čeho chcete dosáhnout? Jaký problém chcete vyřešit? Jakou situaci zlepšit? Řekněme, že jste se rozhodli provést kouzlo na nalezení nového zaměstnání. Nejdříve věnujte čas duševní přípravě. Soustřeďte se na svou představu vysněné práce. Čím přesnější a dokonalejší vaše představa bude, tím lepších výsledků dosáhnete, protože tím specifičtější energii do svého kouzla vložíte.

Se kterým živlem váš cíl koresponduje?

Jakmile máte jasno o záměru, určete si, kterému ze živlů vaše přání analogicky odpovídá, neboli, jaký typ energie potřebujete ke kouzlu? Témata jako peníze, obchody a zaměstnání spadají do sféry živlu Země. Energie, které potřebujete, budete proto hledat mezi zemskými analogiemi.

Volba analogií

Analogický znamená obdobný neboli nesoucí shodnou energii. A protože dobře připravit kouzlo znamená především správně zkombinovat energie, bude práce s analogickými vztahy základem všech vašich kouzel. Zpočátku vám může připadat obtížné vybrat ze široké nabídky analogických prostředků ty, které se vám ke kouzlu nejlépe hodí.

Učte se věřit své intuici

Používejte k určování prostředků kyvadlo

Zohledněte dostupnost přírodnin

Časem získáte potřebnou zkušenost a volby analogií se tím zjednoduší

učebnice magie, magie, okultismus, kouzlo, čarodějnictví, rituál, zaklínadlo
Učebnice Magie

Podrobně zpracované přehledy nejen živlových analogií, ale i analogií znamení zvěrokruhu, planet, a dokonce časových analogií najdete v UČEBNICI MAGIE.

Jak vyjádřit vůli?

Pro úspěšnou magickou práci v astrálu potřebujetepředstavivost, vůli a analogické prostředky, které vhodnou energií podpoří vaše úsilí. Představu jste si již vytvořili (nové zaměstnání) a prostředky zvolili (zemské analogie). Zbývá tedy poslední věc. Jak vyjádřit svou vůli? V přírodní magii máte dvě možnosti: obraz a slovo. V rituální magii k tomu ještě přibývá možnost vyjádření vůle gestem. Všechny tyto způsoby vyjádření vůle se většinou vzájemně kombinují.

Obraz

Obraz v magii znamená symbol, což je další analogie.  Řada povolání je běžně spojována s konkrétními symboly, které můžete použít. Sníte-li například o povolání kuchaře, můžete jako symbol použít třeba kuchařskou čepici. Jestli ale vaše představa není natolik specifická, můžete použít obecné symboly.

Nabízí se třeba runy Ehwaz, Raido nebo Jera:

Ehwaz znamená novou pracovní příležitost, změnu

Raido je runou změny prostředí, nalezení správného směru, začátku projektu

Jera představuje vývoj, zlepšení stavu, nový domov, práci nebo vztah

Můžete použít kteroukoli z nich samostatně, nebo je zkombinovat do originálního symbolu, který nakreslíte na papír se zaklínadlem nebo vyryjete do svíce.

Slovo

Vyjádření vůle slovem slovem může mít formu mantry nebo modlitby, ale nejčastější možností je zaklínadlo. Mělo by být formulováno tak, aby jasně vyjadřovalo, co chcete, ale zároveň vás neomezovalo a nezavíralo vám dveře k rozmanitým možnostem. Mělo by také být realistické, a to ve smyslu pro vás uvěřitelné. Nebudete-li schopni uvěřit, že váš cíl je dosažitelný, pak vstupujete do předem prohrané bitvy. Nezapomeňte, že magie je založena na vaší představivosti a vůli. Když si nebudete umět ani představit úspěšné dosažení svého cíle, nebudete mít své kouzlo o co opřít.

Účinnost zaklínadla lze efektivně zvýšit jeho zveršováním a několikerým opakováním. Tradičně se opakuje třikrát.

Provedení připraveného kouzla

Příprava kouzla je u konce, nyní je čas na jeho uskutečnění.

Nejprve rozdrťte analogické byliny v hmoždíři nebo pomocí kamenů a promněte je v prstech.

Zklidněte se, vezměte do rukou zelenou svíci s vyrytým symbolem a chvíli se intenzivně soustřeďte na svou představu dokonalého zaměstnání. Představte si, jak se energie vašeho přání vlévá do svíce.

Nyní svíci zapalte a postavte ji na plochý kámen, který jste si připravili spolu s ostatními analogickými prostředky.

Byliny sypejte po špetkách kolem svíce. Vytvořte z nich postupně tři kruhy.

Zároveň s každým kruhem opakujte zaklínadlo.

Nyní se znovu chvíli soustřeďte na svou představu zaměstnání.

Svíčku nechte úplně dohořet. Jestli je moc velká, uhaste ji po patnácti minutách a zapalujte ji na čtvrt hodiny každý den, dokud ji úplně nespálíte.

Všechny ostatní prostředky, které jste ke kouzlu použili, včetně papíru se zaklínadlem, zakopejte do země. Třeba ke kořenům břízy, která je stromem nových začátků.

Kouzlo je hotovo. Tak se staň!

obrázky na stránce: J.C.Brinar

Updated: 21.3.2019 — 20:21